Lupa

Search the repository Help

A- | A+ | Print
Query: search in
search in
search in
search in
* old and bolonia study programme

Options:
  Reset


41 - 50 / 78
First pagePrevious page12345678Next pageLast page
41.
A pedagogue's role regarding the integration of a child in kindergarten
Jurka Lepičnik-Vodopivec, Darja Žikovšek, 2015, original scientific article

Abstract: For children and their parents, starting kindergarten is an important turning point in life. In this period, it is important that parents, prior starting kindergarten, have a quality consultation with the kindergarten's pedagogue. With his/hers professional knowledge he/she is competent enough to carry out an education counselling interview with parents of preschool children. Through an education counselling interview, a pedagogue presents all aspects of the problem connected with the start of kindergarten, as well as the optimal way of confronting this event. Hereinafter, we present the results of the research which intention was to study the process, contents, and meaning of introductory education counselling interviews with parents. Further, we wanted to establish the pedagogues' role in Slovenian kindergartens regarding the integration of a child in kindergarten. We obtained an insight in problems that occur during pedagogues' work directly in practice and stressed proposals which could better their position. Based on the analysis of data gained by interviewing pedagogues employed in Slovenian kindergartens, we found out that the pedagogues' role regarding the integration of children in kindergartens is not well known yet.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ... predšolska vzgoja, vrtec, vzgojitelji, vključevanje otrok v vrtce,...
Keywords: predšolska vzgoja, vrtec, vzgojitelji, vključevanje otrok v vrtce
Published: 14.10.2015; Views: 1551; Downloads: 232
URL Full text (0,00 KB)
This document has more files! More...

42.
Preverjanje matematične pismenosti predšolskih otrok, starih od 4 do 5 let
Maja Mihelič, 2015, undergraduate thesis

Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...matematika, pismenost, otroci, predšolska vzgoja, naloge, števila, geometrija, ...
Keywords: matematika, pismenost, otroci, predšolska vzgoja, naloge, števila, geometrija
Published: 14.10.2015; Views: 1655; Downloads: 55
URL Full text (0,00 KB)

43.
Inkluzija otroka z Downovim sindromom v vrtcu
Tijana Zlobec, 2015, master's thesis

Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...inkluzija, otroci s posebnimi potrebami, predšolska vzgoja, downov sindrom, kritično vrednotenje, vrtec, vpogled...
Keywords: inkluzija, otroci s posebnimi potrebami, predšolska vzgoja, downov sindrom, kritično vrednotenje, vrtec, vpogled v prakso
Published: 14.10.2015; Views: 2339; Downloads: 220
URL Full text (0,00 KB)

44.
Refleksija: pot do profesionalne identitete in pomemben vir spoznanj o samozaznavi študentov predšolske vzgoje in njihovih mentorjev v javnih vrtcih
Sonja Rutar, Sonja Čotar Konrad, 2015, independent scientific component part or a chapter in a monograph

Abstract: Izhajajoč iz spoznanj Korthagna (2004), da za uspešno poklicno delovanje niso dovolj izključno pridobljene kompetence, pač pa tudi reflektiranje svojega poklicnega poslanstva in identitete, samoizpraševanje o lastnem doživljanju poklica, prepričanjih in vrednotah ter razlogih za opravljanje poklica, nas je zanimal vsebinski vidik vodene refleksije kot aktivne konstrukcije in rekonstrukcije poklicne identitete pri študentih predšolske vzgoje in njihovih mentorjih % vzgojiteljicah v vrtcih. V skladu z realističnim pristopom (Korthagen 2001) smo na podlagi kvalitativne študije ugotavljali razlike med zaznavami mentorjev in študentov glede njihove poklicne identitete, občutka kompetentnosti ter vsebine identificiranih potreb glede profesionalnega znanja. V raziskavi je sodelovalo 50 študentov prvega letnika programa predšolska vzgoja Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete in 50 mentorjev študentom na praksi v javnih vrtcih po Sloveniji. Ugotavljamo, da študentje v primerjavi z mentorji pogosteje izražajo potrebe, ki so v povezavi s konkretnimi procesnimi znanji. Odgovori mentorjev so po drugi strani bolj splošni, vsebinsko manj opredeljeni, poklicna kompetentnost pa je pogosto utemeljena z dosedanjimi delovnimi izkušnjami. Študija pomembno prepoznava tudi potrebe po znanju s posameznih vsebinskih področij in posledično ponuja možnost za revidiranje dodiplomskih študijskih programov in pripravo programov dodatnega strokovnega usposabljanja.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...je sodelovalo 50 študentov prvega letnika programa predšolska vzgoja Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete in...
Keywords: vzgojiteljeva poklicna identiteta, poklicna kompetentnost, refleksija, predšolska vzgoja, študenti, mentorji
Published: 14.10.2015; Views: 1900; Downloads: 49
URL Full text (0,00 KB)

45.
Aktivna soudeležba študentov kot osnova za kakovosten študij
Maja Hmelak, Jurka Lepičnik-Vodopivec, 2015, independent scientific component part or a chapter in a monograph

Abstract: Študij je vedno odvisen od časa in prostora, v katerem poteka, ter tega, kako profesorji organizirajo delo. Postmoderna družba je družba nenehnih sprememb (kulturnih, političnih, družbenih), ki zahtevajo prilagajanje tako od posameznikov kot tudi organizacij. In zato je tudi študij, še posebno kakovost njegove izvedbe, močno odvisen od širših družbenih dogajanj in (ali pa še posebno) osebe (profesorja), ki je neposredno odgovorna za njegovo izvedbo. Kot protiutež profesorju je študent, torej oseba, željan novega znanja in dokazovanja svojih dosedanjih sposobnosti, spretnosti, znanja. Njune poti se srečujejo, da pa bi tudi sodelovala, si je treba prizadevati za aktivno udeležbo obeh. Avtorici v članku tako preučujeta problem kakovostnega študija z vidika aktivnosti študentov, predvsem se osredotočata na dejavnike in osebe, ki k temu pripomorejo, pa tudi načine za njegovo uresničitev. V prvem delu predstavljata teoretična izhodišča, pri čemer sta soočili razmišljanja različnih avtorjev (Apple 1992; Biutink 2009; Lepičnik Vodopivec 2002; Saracho in Spodek 2007 in drugi) ter podali odgovore na vprašanja o kakovostnem študiju preko aktivnosti samih študentov. Ob tem sta posegli tako na področje strokovnega izobraževanja in učenja kot tudi osebnostnega razvoja oseb, ki v procesu aktivnega študija sodelujejo (študentje in profesorji). V drugem delu predstavljata in utemeljujeta možnosti, načine in naloge za spodbujanje aktivnosti študentov. Osredotočili sta se na študij predšolske vzgoje in študente, ki se pripravljajo za poklic vzgojitelja predšolskih otrok. Konkretno sta prikazali primer naloge (priprava in izdelava ter predstavitev priročnika preko delnih nalog in zadolžitev) za spodbujanje aktivnosti študentov in hkrati utemeljili dosežke tako na strokovnem kot tudi osebnostnem področju študenta. Ob tem sta pojasnili, kakšen vpliv ima aktivna soudeležba med drugim na strokovni in osebnostni razvoj profesorja. V zaključku poudarjata pomembnost medsebojnega sodelovanja in nujnost samoaktivnosti študenta za kakovosten študij kot celoto in predvsem za kakovosten strokovni in osebnostni razvoj vseh udeleženih (študentov in profesorjev).
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...aktivnost, študentje, študij, kakovost, učenje, predšolska vzgoja, strokovno izobraževanje, osebnostni razvoj, ...
Keywords: aktivnost, študentje, študij, kakovost, učenje, predšolska vzgoja, strokovno izobraževanje, osebnostni razvoj
Published: 14.10.2015; Views: 1291; Downloads: 30
URL Full text (0,00 KB)

46.
Sociokulturni pristop pri spremljanju otrokovega razvoja in učenja v vrtcu
Sonja Rutar, 2013, review article

Abstract: Spremljanje otrokovega razvoja in učenja predstavlja sestavni del predšolskega kurikula. Sodobna teorija predšolske pedagogike spremljanje otrokovega razvoja in učenja kot osnove za načrtovanje kurikula umešča med procesne kazalce kakovosti. V prispevku predstavimo razliko med razvojnopsihološkim opazovanjem otrokovega razvoja in učenja ter pedagoškim spremljanjem otrokovega razvoja in učenja. Predstavimo namen spremljanja otrokovega razvoja in učenja v predšolski vzgoji in dva različna pristopa pri spremljanju: dekontekstualiziranega, to je osredotočenega na spremljanje otroka zunaj konteksta, in sociokulturnega, ki poskuša spoznati in razumeti otroka in njegovo učenje v fizičnem in socialnem kontekstu.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ... predšolska vzgoja, predšolski otroci, otroški vrtci, sociokulturni pristopi,...
Keywords: predšolska vzgoja, predšolski otroci, otroški vrtci, sociokulturni pristopi, opazovanje
Published: 21.12.2015; Views: 1506; Downloads: 72
URL Full text (0,00 KB)

47.
Stališča bodočih vzgojiteljic do ustvarjalnosti
Tina Štemberger, 2013, original scientific article

Abstract: V prvem delu prispevka pišemo o ustvarjalnosti, o dejavnikih, ki vplivajo na ustvarjalnost, ter o ustvarjalnosti v vzgoji in izobraževanju, pri čemer posebej izpostavljamo predšolsko obdobje. V drugem delu prispevka predstavljamo rezultate empirične raziskave, v kateri smo ugotavljali, kakšna so stališča študentk, bodočih vzgojiteljic, do ustvarjalnosti, do dejavnikov ustvarjalnosti in ustvarjalnosti pri otrocih. Ugotavljamo, da pri bodočih vzgojiteljicah predšolskih otrok prevladuje mnenje, da vsi ljudje niso ustvarjalni, prav tako po njihovem mnenju niso ustvarjalni vsi otroci, imajo pa ustvarjalni otroci v vrtcu veliko možnosti za uresničevanje svojih ustvarjalnih potencialov. Po mnenju anketirank je najpomembnejši dejavnik v razvoju ustvarjalnosti družina.
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...vzgojitelji, ustvarjalnost, predšolska vzgoja, predšolski otroci, ...
Keywords: vzgojitelji, ustvarjalnost, predšolska vzgoja, predšolski otroci
Published: 21.12.2015; Views: 1238; Downloads: 25
URL Full text (0,00 KB)

48.
Analiza razumevanja pojma plovnost v kontekstu njegovega prenosa od vzgojitelja na otroke
Samo Fošnarič, Petra Furlan, 2014, professional article

Abstract: Kurikulum za vrtce (1999) vsebuje različna področja izobraževanja, ki se med seboj smiselno in celostno povezujejo. Narava je eno izmed področij, ki predstavlja otrokovo prvo spoznavanje sveta in prvo vodeno spoznavanje narave. Naravoslovne vsebine so namreč zelo primerne za raziskovanje, saj so predmeti in pojavi konkretni in za otroke bolj privlačni. Pouk naravoslovja bi tako lahko deloval kot izhodišče za vse druge vsebine, vendar poučevanje naravoslovja povzroča številne težave, predvsem s tem, kako vsebine predstaviti otrokom. To pogosto predstavlja izziv in odgovornost za vzgojitelje, saj mora biti podajanje vsebine prilagojeno otrokovi starosti, uporabljati morajo pravilno izrazoslovje, hkrati pa se morajo izogibati pretiranemu poenostavljanju in posploševanju. Plovnost je naravni pojav, s katerim se sreča vsak otrok, a ga je težko razložiti. V prispevku ocenjujemo poznavanje in razumevanje plovnosti pri izrednih študentih študijskega programa Predšolska vzgoja Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, ki se izvaja na različnih lokacijah po Sloveniji. Gre za študente, ki že poučujejo v vrtcih, in zato predpostavljamo, da so z navedeno vsebino dobro seznanjeni, saj so se z njo že srečali pri fizikalnih vsebinah med študijem. Preverili smo, na kašen način razložijo plovnost otrokom in če se njihovo znanje o plovnosti razlikuje glede na kraj izvajanja študija. Ugotovili smo, da je znanje študentov o plovnosti izredno slabo in pomanjkljivo. Poleg tega imajo študentje o plovnosti precej napačnih predstav, ki jih prenašajo na otroke. Z raziskavo potrdimo, da niti delovna doba niti kraj izobraževanja bistveno ne vplivata na njihovo razlago o plovnosti (p > 0,05).
Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...razumevanje plovnosti pri izrednih študentih študijskega programa Predšolska vzgoja Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, ki...
Keywords: predšolska vzgoja, predšolski otroci, otroški vrtci, kurikulum, naravoslovje, plovnost
Published: 21.12.2015; Views: 1368; Downloads: 27
URL Full text (0,00 KB)
This document has more files! More...

49.
Razvojno-psihološki vidiki zgodnjega učenja
Petra Dolenc, 2015, other educational material

Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...psihologija, zgodnje učenje, predšolska vzgoja, e-študijska gradiva, ...
Keywords: psihologija, zgodnje učenje, predšolska vzgoja, e-študijska gradiva
Published: 03.04.2017; Views: 1105; Downloads: 23
URL Full text (0,00 KB)

50.
Naravoslovje
Janja Plazar, 2015, other educational material

Found in: ključnih besedah
Summary of found: ...biologija, laboratorijske vaje, e-študijska gradiva, zgodnje učenje, predšolska vzgoja, ...
Keywords: naravoslovje, biologija, laboratorijske vaje, e-študijska gradiva, zgodnje učenje, predšolska vzgoja
Published: 03.04.2017; Views: 1157; Downloads: 6
URL Full text (0,00 KB)

Search done in 0 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica