Lupa

Statistika RUP

A- | A+ | Natisni

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (4)

 1. Peter Štrukelj: Modeliranje in ocenjevanje tehnološke sposobnosti
 2. Robert Ferko: Management produktivnosti in strateško-operativno odločanje v organizaciji
 3. Drago Podobnik: Integracija in sinergijski učinki orodij managementa
 4. Aleksander Janeš: Razvoj modela za empirično verifikacijo sistema uravnoteženih kazalnikov poslovanja

Magistrska dela (8)

 1. Mateja Koblar: Kakovost zbiranja merilnih podatkov
 2. Kristina Semi: Oblikovanje storitev po načelih oblikovalskega razmišljanja
 3. Boštjan Novak: Analiza modela kupcu prilagojene obutve
 4. Aleš Rodman: Management produktivnosti pri proizvodnji betonskih elementov
 5. Boris Čuk: Verifikacija modela tehnične in stroškovne učinkovitosti za serijsko proizvodnjo
 6. Bojan Luskovec: Model soodvisnega obratovanja in vzdrževanja v elektro-distribucijskih podjetjih
 7. Drago Skurjeni: Poklicna orientacija in želje osnovnošolcev glede izobraževanja
 8. Samo Cotelj: Model naložb v ogrevalni sistem na lesno biomaso

Diplomska dela (14)

 1. Ranko Močnik: Proizvodnja in trženje v razmerah globalnega poslovanja
 2. Sanela Grošić: Uvajanje standarda kakovosti v špedicijsko dejavnost
 3. Drago Gazdek: Sistem kakovosti v kontrolnem organu
 4. Simona Prelovšek Juri: Sistem vodenja kakovosti v čistilnem servisu
 5. Miran Kogovšek: Koristna življenjska doba elektro strojne opreme predorov
 6. Mirela Svetina: Pomen kakovosti storitev za zadovoljstvo odjemalca
 7. Mojca Zlosel: Povezovanje tehnoloških virov v poslovanje podjetja
 8. Adrijana Butuči: Zagotavljanje kakovosti v živilski industriji - področje nabave
 9. Boris Štante: Tehnološka presoja in vpeljava novih tehnologij v policiji
 10. Mojca Kržan: Nabavni procesi v podjetju z vidika ISO standardov kakovosti
 11. Darja Merhar: Analiza tehnološko inovacijskega procesa v steklarskem podjetju
 12. Tina Štolfa: Vpliv kakovosti storitev ter oblik tržnega komuniciranja na nakupne odločitve odjemalcev
 13. Vesna Ovnik-Malačič: Management kakovosti v javnem podjetju
 14. Aleksander Strašek: Management tehnologij v orodjarstvu

Druga dela (19)

 1. Igor Prodan, Slavko Dolinšek, Cene Bavec, Aleš Mihelič: Upravljanje tehnologije - ključ konkurenčnosti
 2. Peter Štrukelj, Slavko Dolinšek: Model za ocenjevanje tehnološke sposobnosti podjetij
 3. Aleksander Janeš, Slavko Dolinšek: Do we need a new compass for the journey through the global crisis?
 4. Elma Ekinovic, Vlatko Doleček, Slavko Dolinšek, Nedim Hodzic: Experimental verification of an approximate technoque for damage identification in beams using nonlinear regression analysis of bending frequency changes
 5. Peter Štrukelj, Slavko Dolinšek: Internationalization of R&D in two high-tech clusters and cooperation of R&D units in those clusters
 6. Slavko Dolinšek, Tina Hribar: Why should I choose a STEM PhD?
 7. Slavko Dolinšek: Cutting tool wear monitoring
 8. Slavko Dolinšek: Models for education cooperation between universities and between universities and industry
 9. Drago Skurjeni, Slavko Dolinšek, Rok Strašek: Zanimanje in želje osnovnošolcev za učenje naravoslovja
 10. Armand Faganel, Slavko Dolinšek: Quality management systems in higher education
 11. Franka Piskar, Slavko Dolinšek: Implementation of the ISO 9001
 12. Asbjørn Rolstådas, Slavko Dolinšek: Global education in manufacturing
 13. Slavko Dolinšek, Peter Štrukelj: Technology, wealth and modern management of technology
 14. Aleksander Janeš, Slavko Dolinšek: How to understand the compass which we already have?
 15. Slavko Dolinšek: Samo tretjina podjetij je inovativna
 16. Slavko Dolinšek, Igor Prodan, Asbjørn Rolstådas: International educational program in the field of manufacturing strategy
 17. Slavko Dolinšek, Igor Prodan: Globalen pristop k izobraževanju za industrijo
 18. Elma Ekinovic, Vlatko Doleček, Slavko Dolinšek, Nedim Hodzic: An aproximate technique for damage identification in beams using nonlinear regression analysis of bending frequency changes
 19. Slavko Dolinšek, Gregor Cerinšek: Using behavioral indicators to assess competences in a sustainable manufacturing learning scenario
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici