Lupa

Statistics of RUP

A- | A+ | Print

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

MSc theses (7)

 1. Vanja Korenč: Geografija v umetnosti
 2. Jelka Horvat: Duh kraja in identiteta Prekmurja skozi učilnico v naravi
 3. Iris Čebokli: Uresničevanje načela enakih možnosti in upoštevanja različnosti ter načela multikulturalizma v vrtcih Zgornjega in Srednjega Posočja
 4. Robert Ašič: Sodelovanje razrednih učiteljev s Kozjanskim regijskim parkom
 5. Nina Zelen: Tipni relief Slovenije kot pripomoček pri učenju geografije Slovenije
 6. Polona Küssel: Izdelava tipnih učil za slepe in slabovidne pri pouku geografije
 7. Marjeta Federl: Slepi in slabovidni spoznavajo Slovenijo pri pouku geografije

Bsc theses (15)

 1. Metka Intihar: Moj domači kraj Cerknica in njegove geografske značilnosti pomembne za obravnavanje pri pouku družbe - pouk na prostem
 2. Eva Ogrin: Tradicionalni slovenski zajtrk
 3. Eva Mazi: Ljubljana skozi otroške oči
 4. Elvis Salkić: Poročnost in razveznost ter njeni vzroki v Sloveniji, Bosni in Hercegovini in Švici
 5. Maja Avčin: Gibanje socialnih skupin v prostoru
 6. Dejan Cizl: Turistični razvoj Brežic
 7. Tina Primožič: Ekoturizem in možnosti njegovega udejanjanja v Slovenski Istri
 8. Ana Kržan: Povezanost v vrtcu glede na etnično pripadnost
 9. Sabina Fatić: Kako otroci in vzgojiteljice v vrtcu sprejemajo priseljence
 10. Branka Barkovič: Po poteh Plečnika spoznavamo Ljubljano - arhitektura za predšolske otroke
 11. Aleš Oven: Regionalni razvoj v Sloveniji v luči porabe proračunskih sredstev in razvojnega napredka posameznih lokalnih okolij
 12. Katja Klep: Značilnosti dela prebivalstva Slovenije (priseljenci iz Bosne in Hercegovine) kot jih kažejo podatki zadnjega popisa prebivalstva
 13. Vesna Doplihar, Špela Tršar: Koper - trenutno stanje, potenciali in možne perspektive v razvoju turizma
 14. Alenka Trobec: Onesnaževanje slovenskega morja z nafto
 15. Eva Špenko: Družina kot kurikularna tema v vrtcu

Other documents (4)

 1. Stanko Pelc: Marginalization as a topic of geographical research
 2. Milan Bufon: Družbena geografija sveta
 3. Katja Klep, Stanko Pelc: Priseljevanje iz Bosne in Hercegovine - glavne demografske značilnosti in prostorska osredotočenost
 4. Vladimir Drozg, Stanko Pelc: Konceptualne smeri v slovenski geografiji podeželja
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica