Lupa

Statistics of RUP

A- | A+ | Print

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

MSc theses (14)

 1. Patricija Dovgan: Delovna motivacija zaposlenih v zdravstveni negi in sprejemanje novih informacijsko komunikacijskih tehnologij
 2. Tanja Črešnovar: Povezava prehrane, ki vsebuje fitoestrogene, s simptomi menopavze
 3. Dominik Simčič: Učinkovitost e-izobraževanja s področja TPO in uporaba AED pri prvih posredovalcih: magistrska naloga
 4. Suzana Zugan: Organizacijska kultura v Obalnem domu upokojencev Koper
 5. Samanta Mikuletič: Informacijska varnost na področju zdravstvene nege
 6. Uroš Višić: Zasnova prototipa informacijskega sistema za učinkovito klinično pot porodnice v času hospitalizacije
 7. Nadis Krantić: Razvoj in testiranje uporabe slikovnih gradiv za izboljšano komunikacijo in orientacijo starostnikov v domu starejših občanov
 8. Drejc Zajc: Strateški načrt razvoja informacijskega sistema za podporo zdravstveni negi
 9. Jerca Poznič: Ocena prehranskih navad rekreativnih športnikov severne Primorske
 10. Aleksandar Pavlović: Razvoj prototipa e-vloge za sprejem na negovalni oddelek v Sloveniji
 11. Alan Furlan: Vpliv organizacijskih značilnosti kliničnega okolja na kakovost usposabljanja študentov zdravstvene nege
 12. Milena Burnik: Predlog predstavitve poslovnih procesov v zdravstveni negi
 13. Ajda Brdar: Elektronski zdravstveni zapis pacienta s sladkorno boleznijo
 14. David Domjanič: Metaanaliza učinkov pljučne rehabilitacije na bolnike s stabilno kronično obstruktivno pljučno boleznijo (KOPB)

Bsc theses (54)

 1. Nika Gregorc: Pomen hrane pri povečanju možnosti zanositve
 2. Milena Silevska: Kompetence medicinskih sester na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT)
 3. Franjo Matej Podnar: Demografske spremembe in robotika v zdravstveni negi
 4. Katja Krnc: Poznavanje informacijske varnosti med študenti Fakultete za vede o zdravju Univerze na Primorskem
 5. Tina Vahčič: Prototip e-vsebine in vsebnost soli in sladkorja v prehrani
 6. Tim Šfiligoj: Uporaba verige podatkovnih blokov na področju prehrane
 7. Samanta Mikuletič: Varovanje pacientovih podatkov in zasebnosti v informacijski dobi na področju zdravstvene nege
 8. Majda Herbst: Etični in pravni vidik v zdravstveni negi pacienta z duševno motnjo pri ukrepu neprostovoljne hospitalizacije
 9. Nataša Pogačar: Učinkovita komunikacija s starostnikom v socialno varstveni ustanovi
 10. Ines Trubačev: Primerjava študijskega programa in splošnih kompetenc po zaključenem dodiplomskem študiju zdravstvene nege v Sloveniji in na Norveškem
 11. Simon Lipovnik: Vloga diplomirane medicinske sestre v referenčni ambulanti in beleženje storitev zdravstvene nege
 12. Sara Rošeto: Identifikacija in razvoj e-vsebin o informacijski varnosti v zdravstveni negi
 13. Jernej Pangos: Razširjenost uživanja alkohola med osmošolci v Občini Miren - Kostanjevica in zdravstvena vzgoja
 14. Aljana Švigelj: Pozornost kot element etike skrbi pri delu s starejšimi v domu starejših
 15. Tanja Rak: Poučenost pacientov s sladkorno boleznijo o primerni prehrani, gibanju in dejavnikih tveganja
 16. Olivera Raković Bošnjak: Odnos zaposlenih zdravstvenega doma Koper do odvisnih uporabnikov vključenih v metadonski program
 17. Peter Repnik: Informacijski sistem za domove starejših in zavode Pro.3 Domovi starejših
 18. Nuša Frank: Opis poslovnih procesov v okulistični ambulanti
 19. Mateja Štefančič: Vloga medicinske sestre pri obravnavi pacienta v ambulanti za elektromiografijo (EMG)
 20. Marko Malič: Informacijski podsistemi enote intenzivne internistične terapije Splošne bolnišnice Izola
 21. Leja Liberšar: Paliativna oskrba in hospic
 22. Klavdija Lah: Umeščenost zdravstvene nege v projektu E-zdravje
 23. Kim Grudina: Uveljavljanje pravice do ugovora vesti v zdravstvu
 24. Orjana Grbac: Hrup kot pomemben dejavnik tveganja za naše zdravje
 25. Sabina Rodošek: Analiza zadovoljstva starostnikov v domu upokojencev
 26. Tea Novak: Prototip e-vsebine procesa socialne reintegracije uporabnikov prepovedanih drog
 27. Elida Lokatelj: Spremljanje odnosa do zdravja in varnosti delavcev zdravstvene nege v Ortopedski bolnišnici Valdoltra
 28. Aleks Volarič: Identifikacija in razvoj e-vsebin s področja e-zdravja 2010
 29. Katja Pavić: Različni pristopi raziskovanja v zdravstveni negi
 30. Andreja Omar: Stiske, ki jih medicinske sestre doživljajo pri svojem delu s pacientom v paliativni oskrbi
 31. Sandi Jurgec: Ugotavljanje potreb po razvoju simulacij v zdravstvu v Sloveniji
 32. Vedrana Mutavčić: Paliativna oskrba in komunikacija z umirajočimi pacienti in njihovimi svojci
 33. Špela Sajovic: Opredelitev poslovnih zahtev za informacijski sistem v patronažni zdravstveni negi
 34. Suzana Cencič: Vpliv prostorske dislociranosti na sprejetost e-izobraževanja in njegovih elementov v pedagoškem procesu zdravstvene nege
 35. Klavdija Viler: Povezovanje teorije in prakse v zdravstveni negi na kirurškem oddelku Splošne bolnišnice Izola
 36. Jolanda Bračanov: Opredelitev zahtev za informacijski sistem za podporo zdravstveni negi v enoti kirurške intenzivne terapije Splošne bolnišnice Izola
 37. Irena Nagode: Komunikacija in medosebni odnosi med študenti in kliničnimi mentorji
 38. Ines Batista: Problem organiziranja služb nujne medicinske pomoči v manjših enotah
 39. Emica Špehonja: Komuniciranje s pacientom pred operativnim posegom
 40. Vlasta Eniko: Zdravstveno-negovalni vidik evtanazije
 41. Matic Lukin: Vpeljava e-izobraževanja v pedagoški proces zdravstvene nege
 42. Tatjana Bočaj: Raziskava ozaveščenosti o AIDS-u med koprskimi devetošolci
 43. Bojan Barić: Zadovoljstvo uporabnikov z informacijskim sistemom Hipokrat v Zobozdravstvenem varstvu Nova Gorica
 44. Andreja Rutar: Odnos zdravstvenih delavcev do umetne prekinitve nosečnosti
 45. Denis Varga: Motivacija študentov za študijski program zdravstvena nega na Univerzi na Primorskem Visoki šoli za zdravstvo Izola
 46. Aleš Žmavc: Obravnava pacienta v paliativni oskrbi z vidika patronažne medicinske sestre
 47. Alen Brkić: Razvoj e-vsebin za zaposlene v urgentni dejavnosti:obravnavanje pacienta z AMI
 48. Barbara Janaškovič: Terapija z mikrohranili pri bolnikih na paranteralni [!] prehrani na domu
 49. Jerneja Privšek: Informiranost slovenskih potrošnikov o ekološki hrani
 50. Katja Rožman: Funkcionalna živila v Sloveniji in na Norveškem
 51. Špela Bizjak: Prisotnost lokalno pridelane zelenjave na policah velikih trgovin v Sloveniji v zimskem času
 52. Anita Kos: Prehranska podpora športnika med nastopom v ironmanskem triatlonu in s telesnim naporom povezane gastrointestinalne motnje
 53. Alenka Knap: Primer klinične poti za radiološko kontrastno preiskavo pacienta
 54. Dimitri Bocciai: Opredelitev funkcionalnosti informacijskega sistema za spremljanje pacientov s sladkorno boleznijo

Other documents (11)

 1. Irena Trobec, Boštjan Žvanut, Damjan Vavpotič: A comparative evaluation of E-learning and traditional pedagogical process elements
 2. Boštjan Žvanut, Nada Prlić, Robert Lovrić, Davor Zec, Silvija Pušeljić: Students' assessment and self-assessment of nursing clinical faculty competencies
 3. Patrik Pucer, Boštjan Žvanut, Damjan Vavpotič: Improving the use of e-learning in health care curricula
 4. Patrik Pucer, Boštjan Žvanut: Augmented reality in healthcare
 5. Robert Lovrić, Silvija Piškorjanac, Vlasta Pekić, Jasenka Vujanić, Karolina Kramarić Ratković, Suzana Luketić, Jadranka Plužarić, Dubravka Matijašić-Bodalecl, Ivana Barać, Boštjan Žvanut: Translation and validation of the clinical learning environment, supervision and nurse teacher scale (CLES + T) in Croatian language
 6. Igor Karnjuš, Boštjan Žvanut, Sandi Jurgec: Analiza potreb po uporabi simulacij v procesu vseživljenjskega učenja medicinskih sester
 7. Mojca Stubelj, Tamara Štemberger Kolnik, Sabina Ličen, Tamara Poklar Vatovec, Boštjan Žvanut, Patrik Pucer, Vesna Čuk: Razvoj kompetenc v zdravstveni negi in prehranskem svetovanju - dietetiki
 8. Tamara Štemberger Kolnik, Katarina Babnik, Sabina Ličen, Boštjan Žvanut, Patrik Pucer, Mojca Stubelj, Tamara Poklar Vatovec: Dejavniki poklicnega odločanja v zdravstveni negi in v prehranskem svetovanju - dietetiki
 9. Boštjan Žvanut, Damjan Vavpotič, Tomaž Hovelja: A balanced scorecard-based model for evaluating e-learning and conventional pedagogical activities in nursing
 10. Patrik Pucer, Tamara Poklar Vatovec, Mojca Stubelj: E-zdrava prehrana
 11. Irena Trobec, Boštjan Žvanut, Nuša Frank: Pomanjkljivosti poslovnih procesov v zdravstvenih organizacijah: primer okulistične ambulante
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica