Lupa

Statistika RUP

A- | A+ | Natisni

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Diplomska dela (54)

 1. Janja Kovše: Spodbujanje zgodnjega učenja matematike po načelih pedagogike Montessori v predšolskem obdobju
 2. Simon Kurinčič: Vpliv interneta na učenje in usvajanje angleškega jezika
 3. Karmen Stanišić: Skozi igro v matematični svet
 4. Taja Božič: Od vzorcev v otrokovem okolju do vzorcev z didaktičnim materialom
 5. Rok Remic: Razvrščanje s pomočjo prikazov v prvem starostnem obdobju
 6. Megi Feher: Poznavanje osnovnih geometrijskih oblik v 2. razredu osnovne šole
 7. Anja Sanabor: Dobro poznavanje poštevanke zagotavlja uporabno znanje v računih deljenja
 8. Tjaša Wolf Mandič: Geometrijska telesa in liki v predšolskem obdobju
 9. Martina Fon: Telesa in liki v predšolskem obdobju
 10. Marinela Tomić: Razvrščanje s pomočjo drevesnega prikaza v prvem starostnem obdobju
 11. Katja Skoporc: Telesa in liki v predšolskem obdobju
 12. Mojca Pintarič: Preštevanje do 10 in uporabljene strategije v skupini pet in šestletnikov
 13. Špela Čebulj: Merjenje prostornine v predšolskem obdobju v povezavi s štetjem
 14. Petra Verbič: Ali pouk matematike v 4. razredu s pomočjo računalnika vedno prinaša boljše rezultate znanja
 15. Sara Oberč: Igre za sklop štetje v predšolskem obdobju
 16. Petra Slak: Matematične didaktične igre iz odpadnega materiala
 17. Natalija Boček: Spremljanje in vrednotenje otrokovega napredka na področju štetja v predšolskem obdobju skozi dejavnost
 18. Petra Vešligaj: Razvrščanje v vrtcu
 19. Nataša Jezernik: Različne igre pri logiki in jeziku s poudarkom na relacijah
 20. Marija Žurman: Matematika je v predšolskem obdobju povezana z vsemi področji kurikula
 21. Ana Potočnik: Izštevanke in matematika pri triletnikih
 22. Urša Vinšek: Matematika skozi gibanje v prvem starostnem obdobju
 23. Azra Pašagić: Od konkretnega do simbolnega v predšolskem obdobju
 24. Mateja Bolko Pečovnik: Igra v predšolskem obdobju in matematika
 25. Ana - Marija Štante: Matematika v različnih dejavnostih v predšolskem obdobju
 26. Nina Cimerman: Prilagajanje dejavnosti s področja logike in jezika, glede na individualne potrebe predšolske deklice s kombiniranimi motnjami v razvoju
 27. Darija Jazbec: Povezanost matematičnih vsebin z drugimi področji kurikula
 28. Marjetica Kamenšek: Matematične igre za štetje v predšolskem obdobju
 29. Monika Slavinec: Vsebine sklopa Logika in jezik v različnih igrah
 30. Barbara Jarc: Matematika v predšolski vzgoji
 31. Lidija Kirbiš Sedminek: Kako otroku v predšolskem obdobju preko igre približati matematiko
 32. Špela Kavčič: Matematika in socialne igre v predšolskem obdobju
 33. Martina Rebernik: Igra ponuja vstopanje v svet matematike
 34. Vilma Telič: Pravljični junaki in preštevanje
 35. Andreja Šprah: Spremljanje strategij štetja v prešolski skupini
 36. Andreja Pušnik: Vzorci v predšolski kombinirani skupini
 37. Suzana Čermelj: Dejavnosti za matematični sklop logika in jezik v predšolskem obdobju
 38. Breda Krajnc: Z igro odkrivamo matematiko
 39. Saša Šinkovec: Otroku lahko preko igre približamo svet matematike
 40. Petra Žnidaršič: Štetje in preštevanje v predšolskem obdobju
 41. Maja Žnidaršič: Vstopanje v svet štetja v prvem starostnem obdobju
 42. Andreja Mahkovec: Dejavnosti in igre štetja v povezavi z drugimi področji kurikula
 43. Mihaela Vidovič: Ali štiri- do petletni otroci poznajo števila v obsegu do deset
 44. Renata Košica: Igre s področja geometrije z merjenjem
 45. Suzana Vodovnik: Razvrščanje v predšolskem obdobju skozi konkretno izkušnjo
 46. Nataša Tucelj: Kamni kot spodbuda za matematične dejavnosti v predšolskem obdobju
 47. Nataša Zaner: Medpodročno povezovanje matematike v prvem starostnem obdobju z elementi koncepta Reggio Emilia
 48. Jerneja Veithauser: Dejavnosti razvrščanja v povezavi z drugimi področji kurikula
 49. Evelina Šket: Z didaktično igro skozi matematične vsebine
 50. Jasmina Horvat: Štetje otrok starih od tri do štiri leta
 51. Matjažka Cugmas: Poznavanje in uporaba Montessori matematičnih didaktičnih materialov v javnem vrtcu
 52. Clarisa Bezjak: Kako otroku v predšolskem obdobju preko igre približati matematiko
 53. Andreja Arzenšek: Razvrščanje v prvi starostni skupini
 54. Daniela Sivka: Barve in liki pri tri- do štiri-letnih otrocih

Druga dela (2)

 1. Marija Pisk, Marina Volk: Spremljanje aktivnosti učencev med nastopi študentov pri pouku matematike na razredni stopnji
 2. Bogdana Borota, Andrej Brodnik: Glasbeni slikovni zapis
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici