Lupa

Statistika RUP

A- | A+ | Natisni

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (5)

 1. Andreja Klančar: Vpliv uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije na pouk geometrije v osnovni šoli
 2. Marina Volk: Medpredmetne povezave v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole z vključevanjem IKT
 3. Sanela Mešinović: Vizualizacija geometrijskih pojmov z uporabo geoplošče v osnovni šoli
 4. Sandra Mršnik: Dosežki učencev pri pouku matematike in stališča učiteljev do reševanja matematičnih problemov
 5. Sandra Kadum-Bošnjak: Sustavno uređenje darovitosti u nastavi matematike primarnog obrazovanja

Magistrska dela (8)

 1. Mojca Vidic: Vpliv starosti otrok ob vstopu v šolo na znanje matematike
 2. Eva Bele: Konstruktivistični pristop poučevanja geometrije in merjenja v 3. razredu osnovne šole
 3. Sara Marinič: Pogledi učiteljev razrednega pouka na uporabnost nalog razvedrilne matematike pri razvijanju logičnega mišljenja
 4. Anela Jošić: Matematična pismenost kot pomembna kompetenca za preživetje v sodobni družbi
 5. Aneja Bužinel: Terapija s psi kot oblika učne pomoči pri matematiki
 6. Katarina Levačić: Reševanje zahtevnejših matematičnih nalog v povezavi z matematično nadarjenostjo
 7. Martina Petrič: Pouk matematike v kombiniranih oddelkih
 8. Valentina Baznik: Utrjevanje poštevanke v tretjem razredu osnovne šole z računalniškimi igrami

Diplomska dela (66)

 1. Katja Reven: Mnenja staršev učencev 6. in 9. razredov o nacionalnem preverjanju znanja pri matematiki
 2. Eva Makarovič: Priprave na matematično tekmovanje Kenguru
 3. Maruša Čebron: Številske predstave - kako 6-8-letniki razumejo velika števila
 4. Maruša Meža: Medpredmetna povezava likovne umetnosti in matematike v 2. razredu osnovne šole
 5. Gaia Giacomini: Učenci s specifičnimi učnimi težavami pri pouku matematike
 6. Megi Feher: Poznavanje osnovnih geometrijskih oblik v 2. razredu osnovne šole
 7. Anja Sanabor: Dobro poznavanje poštevanke zagotavlja uporabno znanje v računih deljenja
 8. Ines Čuk: Matematična zgodba v 3. razredu osnovne šole
 9. Tjaša Car: Uporaba link kock v 1. razredu osnovne šole
 10. Mojca Bajt: Obravnava kotov v petem razredu osnovne šole
 11. Gari Grosar: Šah in matematika
 12. Ela Rijavec: Matematika v povezavi z drugimi kurikularnimi področji
 13. Mateja Korošec: Matematika v vrtcu
 14. Andreja Janev: Orientacija v prostoru v drugem starostnem obdobju
 15. Tjaša Koncilija: Matematične pravljice v 1. razredu osnovne šole
 16. Katja Gantar: Prepoznavanje diskalkulije med starši
 17. Anja Jurančič: Vpliv dispraksije na učenje matematike
 18. Ana Lokar: Domače naloge pri pouku matematike
 19. Kaja Lazar: Matematične zgodbe v 3. razredu osnovne šole
 20. Tina Bajc: Želje in potrebe nadarjenih učencev pri pouku matematike
 21. Nina Čurin: Opisno ocenjevanje pri pouku matematike
 22. Mojca Jakob: Matematični problemi v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole
 23. Dina Sivčević: Kombinirani pouk pri matematiki v 1. obdobju osnovne šole
 24. Klara Menart: Tipi uvodnih motivacij pri pouku matematike v 3. razredu
 25. Sara Marinič: Razvijanje logičnega mišljenja preko zabavne matematike
 26. Janja Gobec: Motivacija v predšolskem obdobju pri izvajanju dejavnosti, ki so vezane na matematične vsebine
 27. Nina Šemrov: Orientacija v prostoru v povezavi z ostalimi kurikularnimi področji
 28. Sara Oberč: Igre za sklop štetje v predšolskem obdobju
 29. Maša Djokić: Geometrija v drugem starostnem obdobju v vrtcu
 30. Nina Lasnik: Logika v predšolskem obdobju
 31. Samanta Vižintin: Formativno spremljanje pri pouku matematike
 32. Karin Kozel: Razumevanje verjetnosti v predšolskem obdobju
 33. Petra Vešligaj: Razvrščanje v vrtcu
 34. Veronika Rutar: Verjetnost v prvem triletju osnovne šole
 35. Sara Bičič: Učenje matematike v predšolski dobi
 36. Irena Vehovec: Igra in razvrščanje
 37. Tadeja Andrejašič: Učne težave pi matematiki na razredni stopnji osnovne šole
 38. Tanja Jazbec: Predstavitev geometrijskih teles v 3. razredu osnovne šole
 39. Tina Pleško: Vloga didaktičnih iger pri pouku matematike za utrjevanje aritmetike v 3. razredu osnovne šole
 40. Lea Lazar: Didaktični pripomočki za področje aritmetike in algebre v prvem obdobju osnovne šole
 41. Patricija Fjor: Uporaba didaktičnih iger pri aritmetiki v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju
 42. Marija Žurman: Matematika je v predšolskem obdobju povezana z vsemi področji kurikula
 43. Ana Potočnik: Izštevanke in matematika pri triletnikih
 44. Patricija Jerovšek: Razvrščanje v vrtcu
 45. Vesna Senčar: Prvi koraki v svet geometrije
 46. Maja Kranjec: Matematika, igra in še kaj - - -
 47. Meta Murovec: Z igro v svet geometrije
 48. Urša Vinšek: Matematika skozi gibanje v prvem starostnem obdobju
 49. Azra Pašagić: Od konkretnega do simbolnega v predšolskem obdobju
 50. Damjana Pogačnik: Ustvarjalni gib pri pouku matematike v prvem razredu
 51. Alma Havkić: Geometrija in merjenje v predšolskem obdobju
 52. Mateja Bolko Pečovnik: Igra v predšolskem obdobju in matematika
 53. Kristina Ilovar: Matematika in medpredmetno povezovanje v vrtcu
 54. Ana - Marija Štante: Matematika v različnih dejavnostih v predšolskem obdobju
 55. Ines Mutić: Z igro do orientacije v prostoru
 56. Mateja Kralj: Razvrščanje v predšolskem obdobju
 57. Denis Kocjančič: Didaktične igre pri aritmetiki v 4. razredu osnovne šole
 58. Ida Možina: Spodbujanje kognitivnega razvoja s pomočjo matematike in glasbe
 59. Aneja Bužinel: Uporaba didaktičnih pripomočkov pri pouku aritmetike v prvem triletju osnovne šole
 60. Katarina Cotič: Matematične pravljice v 3. razredu
 61. Katarina Levačić: Matematično nadarjeni učenci v osnovni šoli
 62. Valentina Baznik: Matematične zgodbe
 63. Tea Ličen: Dojemanje neskončnosti pri šestletnih otrocih
 64. Ines Poplašen: Matematične didaktične igre v vrtcu
 65. Karmen Zaletelj: Matematične zgodbe v 3. razredu osnovne šole
 66. Katja Chiappolini: Z igro v svet matematike

Druga dela (9)

 1. Nastja Cotič, Mara Cotič, Darjo Felda, Jurka Lepičnik-Vodopivec: An example of integrated teaching of mathematics and environmental education in the second grade of basic school
 2. Sanela Mešinović, Mara Cotič, Darjo Felda: Pomembnost ponazoril pri pouku geometrije v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju
 3. Mara Cotič, Darjo Felda: Kako izobraziti študente razrednega pouka za učinkovito poučevanje matematike
 4. Mara Cotič, Darjo Felda, Lea Kozel: Statistika na začetku šolanja
 5. Mara Cotič, Darjo Felda, Lea Kozel: Razumevanje matematičnega pojma verjetnosti pri otrocih v vrtcu in prvem razredu osnovne šole
 6. Mara Cotič, Sanela Mešinović, Darjo Felda, Blaž Simčič: Vizualizacija geometrijskih problemov na geoplošči
 7. Mara Cotič: Razvijanje matematične pismenosti na razredni stopnji
 8. Darjo Felda, Mara Cotič: Zakaj poučevati matematiko
 9. Razvijanje različnih pismenosti
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici