Lupa

Statistika RUP

A- | A+ | Natisni

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Mara Cotič

Ključna beseda201320142015201620172018
matematika51411142
motivacija31411 
razvrščanje 811  
matematika v vrtcu271   
predšolski otroci 72   
igra 81   
otroška igra15    
otroci 42   
geometrija 1122 
geometrijski liki 31 1 
učenci 12 11
osnovna šola11 1 1
didaktične igre22    
logično mišljenje  1 21
kurikulum 31   
geometrijska telesa 21 1 
učitelji2 2   
vrtec 31   
didaktični pripomočki21  1 
nadarjenost1 2   
pouk matematike  12  
diskalkulija 11 1 
predšolsko obdobje 111  
učne težave 12   
kurikul 2 1  
logika in jezik 3    
preverjanje znanja  1 2 
didaktična sredstva  21  
matematične vsebine 2   1
štetje1 1  1
matematične zgodbe2 1   
razvojne značilnosti otrok 3    
starši1 2   
poštevanka 1 11 
dejavnosti 11   
predšolska matematika 2    
specifične učne težave  1 1 
strategije reševanja  1  1
kurikulum za vrtce 11   
otrokov razvoj11    
šola1 1   
matematično nadarjeni učenci1 1   
orientacija v prostoru 11   
logični izzivi  1 1 
konkretna ponazorila11    
spoznavni razvoj11    
geometrija in merjenje 1   1
medpredmetno povezovanje1    1
otroške igre2     
vzgojitelji 11   
Gagnejeva taksonomija 11   
ocenjevanje 11   
matematične naloge    11
razvedrilna matematika  1 1 
aritmetika in algebra11    
kombinirani pouk  2   
gibanje 2    
verjetnost 2    
matematične uganke  1 1 
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici