Lupa

Statistics of RUP

A- | A+ | Print

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Stanko Pelc

Together there are 103 keywords, that are appearing 127 times.
14 of them (13.59 % of all) appear more than once, together appearing 38 times (29.92 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
7x18.42%diplomska dela
4x10.53%geografija, Slovenija
3x7.89%turizem
2x5.26%trajnostni razvoj, kulturna dediščina, dejavnosti, domači kraj, strpnost, izkustveno učenje, Koper, turistična ponudba, razvoj turizma, magistrske naloge
1xBosna in Hercegovina, ekoturizem, socialne skupine, Švica, povezanost otrok v skupini, zaključna dela, Slovenska Istra, zavarovana območja, poroke, gostinski lokali, prostorska diferenciacija, socialna diferenciacija, življenjski stil, "mrtve točke", zunajzakonske skupnosti, ločitve, odnosi med otroki, razlike med državami, priseljenci, priseljevanje, prebivalstvo, meddržavne migracije, družbena geografija, potenciali za razvoj turizma, geografija prebivalstva, morje, posledice onesnaževanja, nafta, onesnaževanje, slovensko morje, turistični promet, državni proračun, nestrpnost, vzgojiteljice, vloga vzgojitelja, vrtec, otroci, arhitektura, občine, regionalni razvoj, projektno učno delo, Jože Plečnik, narodnost, občina Brežice, ranljive skupine, načelo multikulturalizma, upoštevanje različnosti, načelo enakih možnosti, raznolikost, inkluzija, tipni relief Slovenije, geografija Slovenije, slepi in slabovidni učenci, prikriti kurikulum, naravna dediščina, učilnica v naravi, kulturna geografija, intervju, kurikulum, vrednota, umetnost, geografija v umetnosti, Velika Polana, identiteta Prekmurja, duh kraja - genius loci, naravnogeografske enote Slovenije, tehnologije izdelave tipnih reliefov, Cerknica, družba, pouk na prostem, jabolka, geografske značilnosti, mesto Ljubljana, analiza, družina, raziskovalno učenje, aktivno učenje, med, maslo, sodelovanje, spoznavanje naravne in kulturne dediščine, terensko delo, Kozjanski park, razredna stopnja, učni načrt, mleko, kruh, tradicionalni slovenski zajtrk, smernice za razvoj turizma
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica