Lupa

Statistics of RUP

A- | A+ | Print

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Aleksander Zadel

Together there are 87 keywords, that are appearing 104 times.
10 of them (11.49 % of all) appear more than once, together appearing 27 times (25.96 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
5x18.52%diplomska dela, zaposleni
3x11.11%razvoj
2x7.41%zadovoljstvo, kompetence, zaposlovanje, motivacija, družina, nagrajevanje, vodenje
1xprodajalci, montažne hiše, ženske, rodnost, vrtec, varstvo otrok, vedenjski profili, zadovoljstvo zaposlenih, motiviranje, ocenjevanje, napredovanje, delovna uspešnost, nagrade, poslovanje, podjetje, vodja, učinkovitost, zdravstveni izostanki, raziskava, timsko delo, sistem razvoja kadrov, kadrovski proces, človeški viri, samozavedanje, zaupanje, informiranje, poslušanje, posledice, vzroki, zdravje, pogoji dela, čustvene spretnosti, zadovoljstvo pri delu, varnost pri delu, teorija, organizacijsko vedenje, pripadnost organizaciji, vedenjski potenciali, vrednotenje, organizacija, osebnost, poklic, samopodoba, spreminjajoč se pojav, pomembni drugi, odraslost, mladostnik, preference, evolucijski izzivi, prijateljstvo, zaključne naloge, uspešnost podjetja, prijatelj, zaželjene lastnosti, spolne strategije, spolna selekcija, spoštovanje, razvojno obdobje, socializacija, zakonska ureditev, delovno okolje, rehabilitacija, socialno podjetništvo, modeli, družbena odgovornost, čustvena inteligenca, letni razgovori, duševne motnje, evolucijska psihologija, poklicno delo, naloge študentov, osebnostna rast, delo z ljudmi, monogamija, razvoj monogamije, poligamija, letni pogovori
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica