Lupa

Statistika RUP

A- | A+ | Natisni

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Maja Meško

Vseh ključnih besed je 255, ki se skupaj pojavijo 398 krat.
56 ključnih besed (21.96 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 199 krat (50 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
16x8.04%zaposleni
15x7.54%management
11x5.53%zadovoljstvo
8x4.02%podjetja
7x3.52%vodenje, strategije
6x3.02%šport, komuniciranje, stres
4x2.01%izgorelost, trženje, organizacijska kultura, potrošniki, motiviranje, okolje
3x1.51%motivacija, konflikti, organizacijska klima, managerji, vodje, delovno mesto, delo, kakovost, dobavitelji, poslovno komuniciranje, organizacija
2x1.01%vrednote, izdelki, mišljenje, motivacijski dejavniki, analiza, Slovenska vojska, strateški management, konkurenčnost, učitelji, dejavniki, ustvarjalnost, zdravstvo, vedenje porabnikov, odločanje, absentizem, prireditve, družbena odgovornost, usposabljanje, storitve, dejavniki stresa, sponzorstvo, podjetje, organiziranost, organizacije, obvladovanje, odnosi, stili vodenja, inovativnost, simptomi, nagrajevanje
1xvloga zaposlenih, vloga vodje, nakupi, vedenje, načrti, odloćanje, učenje, turizem, medosebno odnosi, upravljanje, vedenje potrišnikov, žensko spodnje perilo, trg ekoloških živil, proces komuniciranja, orodja komuniciranja, kupci, tekmeci, ekološka živila, nujna memdicinska pomoč, obnašanje, obutev, letni razgovori, zeleni recepti, depersonalizacija, metode, lekarne, poškodbe, nakupni dejavniki, tek, raziskave, notranje podjetništvo, prepričanje, psihološka pogodba, ambulanta, zdravila, zdravstveno stanje, zaznavanje, DARS, smotri, onesnaževanje, zunanje okolje, naravni viri, nacionalna varnost, grožnje, SEPA, udeleženci, nakupno odločanje, nakupovanje, med, proces odločanja, participacija, skrb za naravno okolje, urjenje oboroženih sil, pospeševanje, prodaja, mediji, odnosi z javnostmi, poslovni procesi, marketing, podpora, Nato, okoljska politika, logistika, mednarodno sodelovanje, država gostiteljica, porabniki, raziskava, poslovanje, spodbujanje, vizija, poslanstvo, ustvarjalno razmišljanje, telesna dejavnost, prehrana, prevzemi, delniške družbe, podjetništvo, podjetniki, živlejnsjki slog, kultura, filozofija, Postojna, vadišča, izobraževanje, sistem izobraževanja, primerjava, financiranje, javno-zasebno partnerstvo, zaposlitev, etika, ravnatelji, živlejnjski slog, zdravje, strateške povezave, modeli, konkurenca, poslovni uspeh, tržno okolje, šolstvo, nabava, promocijska darila, pospeševanje prodaje, negotovost zaposlitve, psihosocialna tveganja, strah pred izgubo zaposlitve, zavarovalništvo, trženjsko-komunikacijski splet, varsvo okolja, rast, vzroki za stres, psihologija, gradbeništvo, Fiedlerjev kontingenčni model, Slovenija, referenčne ambulante, poslovna odličnost, programi, izzivi, makroekonomija, visoko šolstvo, dejavnost, sredstva, mobing, nasilje na delovnem mestu, evropsko cheerleading prvenstvo, tekmovanje, Cheerleading zveza Slovenije, ukrepi za odpravo stresa, stres v organizacijah, športna infrastruktura, uporabniki, upravljanje športne infrastrukture, kakovost storitev, management v športu, manager v športu, anketiranje, merjenje zadovoljstva, zavzetost, organizacijska energija, premogovništvo, družina, Certifikat DPP, nepridobitne športne organizacije, ženski rokometni klub, družini prijazno podjetje, usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, družbeno odgovorno ravnanje, mala in srednje velika podjetja, odličnost, uspešnost, skupne vrednote, značilnosti, proizvodnja, funkcije managementa, sponzorske pogodbe, sponzoriranje, vrhunski športniki, kariera, zaposlotev, neverbalna komunikacija, sogovorniki, materialna blaginja, kakovost življenja, sreča, model blaginje, biti - ljubiti - imeti, države sveta, blaginja, poslovneži, izgled, zunanji videz, urejenost, gospodarstvo, kriza, Pravalni klub Koper, tekmovanja, izgorevanje, sindrom izgorevanja, tim, racionalnost, intuicija, družinska podjetja, odjemalci, poslovni partnerji, lokalna skupnost, timsko delo, trajnost, javni sektor, odločitveni modeli, blagovne znamke, inovacije, prednosti, podpora odločanju v managementu, managerski informacijski sistemi, trajnostni razvoj, otroci, večkriterijsko odločanje, večparametrsko odločanje, ideje
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici