Lupa

Statistics of RUP

A- | A+ | Print

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Boštjan Žvanut

Together there are 110 keywords, that are appearing 161 times.
14 of them (12.73 % of all) appear more than once, together appearing 65 times (40.37 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
17x26.15%zdravstvena nega
12x18.46%diplomske naloge
5x7.69%e-izobraževanje, dokumentiranje
4x6.15%informacijski sistem, magistrske naloge
3x4.62%informacijska varnost, informatika
2x3.08%medicinske sestre, varovanje podatkov, varnostno vedenje, e-vsebine, zdravstvo, klinična pot
1xsprejem, medicisnak sestra-informatorka, informatizacija, e-vloga, nabori podatkov, informacijski sistemi, neakutna zdravstvena obravnava, quality, pacientove pravice, zakonodaja, organizacijska kultura, clinical practice, zadovoljstvo, varnost podatkov, informacijska pismenost, Pro.3 Domovi starejših, clinical environment, informacijski sistem Hipokrat, zadovoljstvo uporabnikov, uporabniki, negovalni oddelek, METI, informacijski sistem zdravstvene nege, jezik za objektivno modeliranje, proces zdravstvene nege, patronažna zdravstvena nega, Splošna bolnišnica Izola, nujna medicinska pomoč, Ilirska Bistrica, teorija širjenja inovacij, Regijski center za obveščanje, dispečerji, Postojna, centralni monitor, BIRPIS, education, pacienti, simulator, simulacije, E-zdravje, elektronsko izobraževanje, prostorska dislociranost, izboljšave, pomanjkljivosti, okulistična ambulanta, poslovni procesi, programska oprema, socialna reintegracija, demografija, demografske spremembe, prebivalstvo, komuniciranje, kompetence, robotika, informacije, dnevne orientacjske vrednosti, soli, sladkor, študenti, informacijsko-komunikacijske tehnologije, zaključne projektne naloge, ekstrinzična motivacija, intrinzična motivacija, teorija samodeterminacije, informacijsko komunikacijske tehnologije, prehrana, dietetika, zanositev, makrohranila, mikrohranila, hranila, prehranska delovna veriga, veriga podatkovnih blokov, uporabniki prepovedanih drog, opredelitev zahtev, računalniške aplikacije, pacienti s sladkorno boleznijo, odvisnosti, e-vsebina, strateški načrt, obravnava, akutni koronarni sindrom, informacijsko-komunikacijska tehnologija, dom upokojencev, starostniki, avtomatski zunanji defibrilator, temeljni postopki oživljanja, prvi posredovalci, transparentnost, radiološka preiskava, standard, zdravstvena pismenost, piktogram, zdravstvena vzgoja, porodnica, nursing
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica