Lupa

Statistika RUP

A- | A+ | Natisni

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Mara Cotič

Vseh ključnih besed je 245, ki se skupaj pojavijo 426 krat.
59 ključnih besed (24.08 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 240 krat (56.34 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
37x15.42%matematika
10x4.17%motivacija, razvrščanje, matematika v vrtcu
9x3.75%predšolski otroci, igra
6x2.5%otroška igra, otroci, geometrija
5x2.08%geometrijski liki, učenci
4x1.67%geometrijska telesa, osnovna šola, logično mišljenje, didaktične igre, kurikulum, učitelji, vrtec, didaktični pripomočki
3x1.25%pouk matematike, diskalkulija, predšolsko obdobje, nadarjenost, učne težave, kurikul, logika in jezik, štetje, matematične vsebine, didaktična sredstva, matematične zgodbe, preverjanje znanja, razvojne značilnosti otrok, starši, poštevanka
2x0.83%strategije reševanja, predšolska matematika, dejavnosti, orientacija v prostoru, kurikulum za vrtce, otrokov razvoj, šola, matematično nadarjeni učenci, specifične učne težave, logični izzivi, konkretna ponazorila, spoznavni razvoj, geometrija in merjenje, medpredmetno povezovanje, ocenjevanje, vzgojitelji, Gagnejeva taksonomija, otroške igre, matematične naloge, razvedrilna matematika, aritmetika in algebra, kombinirani pouk, gibanje, verjetnost, matematične uganke
1xprvo vzgojno-izobraževalno obdobje, specifične aritmetične učne težave, tipi uvodnih motivacij, Reggio Emilia, matematika v šoli, psihologija, vzroki za učne težave, mogoč dogodek, formativno spremljanje, povratne informacije, aktivnost učencev, preverjanje, drugo starostno obdobje, orientacija, prostor, vzgojiteljice, sodelovalno učenje, sprejeti negotovost, gotov dogodek, matematične dejavnosti, Waldorfski vrtec, nemogoč dogodek, strategije dobre prakse, znati predvideti, prikazi, nedeterministično mišljenje, metoda Montessori, Carrollov diagram, aritmetika, matematične pralvjice, igra pri pouku, neskončnost, zgodovina, otrokovo razmišljanje, šolski otroki, vloga učiteljev, dve- do štiriletni otroci, oriantacija v prostoru, 4. razred osnovne šole, pomoč z glasbo, učenci s težavami pri matematiki, količina, učni načrti, sistemska ureditev, špuk matematika, izobraževanje, nadarjeni učenci, strokovni sodelavci, poučevanje, dejavnost, učenje skozi igro, predšolski otroki, notranja in zunanja motivacija, razvojna stopnja otrok, otroki, Piaget, negacija, izštevanke, medpodročno povezovanje, drevesni diagram, uvodna motivacija, matematično-didaktična igra, razvojne značilnosti otroka, učni načrt, utrjevanje, strategije prilagajanja, tretji razred, Piagetova spoznavna teorija, geometrijske vsebine, cilji, matematični sklopi, celostno poučevanje, ustvarjalno mišljenje, didaktični pristop, drevesni prikaz razvrščanja, medpredmetne povezave, ustvarjalno učenje, ustvarjalnost, matematika v predšolskem obdobju, skrb za zdravje, osnove statistike, življenjska izkušnja, ustvarjalni gibi, odziv na obravnavo, dispraksija, 1. razred osnovne šole, link kocke, kognitivni razvoj, faza konkretnih operacij, notranja motivacija, Van Hiele, peti razred, kognitivne sposobnosti, matematične sposobnosti, kombinatorika, obravnava kotov, zunanja motivacija, storilnostna motivacija, vzroki učnih težav, disleksija, pomoč učencem z diskalkulijo, prilagoditve, didaktični material, učne težave pri matematiki, standardi znanja, didaktična sredstva in igre, matematična zgodba, množenje, deljenje, šah, logika, starostna razlika, vstop v prvi razred, razlika med spoloma, učna uspešnost, šolski sistemi v drugih državah, obvezno šolanje, priprave na tekmovanje, šesti razred, deveti razred, matematično tekmovanje, Kenguru, številske predstave, velika števila, konstruktivistični pristop, vloga učitelja, Gegnejeve taksonomske ravni znanja, matematika za vseživljenjsko učenje, likovna umetnost, učenje, konkretna raven, slikovna raven, simbolna raven, pouk, tablični računalniki, taksonomske ravni znanja, pomoč otrokom z dispraksijo, nacionalno preverjanje znanja, načrtovanje, izvrševanje in preverjanje, pozitivni učinki, nudenje pomoči otroku z diskalkulijo, prepoznavanje diskalkulije, vrste motivacije, motivacija in učenje, matematične pravljice, znaki diskalkulije, domače naloge, razvojna stopnja otroka, uspešnost reševanja, bralno razumevanje, razlike med spoloma, kombinirani oddelki, organizacija pouka, matematični problemi, potrebe, opisno ocenjevanje, značilnosti opisnega ocenjevanja, Bloomova taksonomija, želje, geometrija v prostoru, kurikularna področja, informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT), realistične situacije, računalništvo, izobraževalna računalniška igra, van Hiele, problemske naloge, matematična pismenost, globalna informacijska družba, evropska družba znanja, slovensko šolstvo, funkcionalne pismenosti, vizualizacija, geoplošča, osnovna šola s prilagojenim programom, terapevtski psi, terapija s psi, medpodročne povezave v vrtcu, kakovost, dosežki učencev, geometrijski problemi, aktivno učenje, razvoj otroka, vzorci, učna motivacija
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici