Natisni
Lupa

Statistika RUP

A- | A+ | Natisni

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Armand Faganel

Ključna beseda2005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
trženje71079106144712214212  
diplomska dela112929                
storitve764285914 2  12    
oglaševanje1325476141 1 441111
turizem123  56152 22311 1 
kakovost5125444111211  1   
zadovoljstvo3  26722113 1211  1
potrošniki11237132 11 212121 
komuniciranje1141512241   1 1   
trženjski splet32453231           
tržno komuniciranje 555213          1 
kupci 134222411         
internet   232242  111  2  
sponzorstvo 7412 1  11 1      
pospeševanje prodaje 321423     11   1 
odjemalci312143  1 2        
marketing  2   1111 1132111 
prodaja  41223   21     1 
trženjsko komuniciranje  141 123    3     
zaposleni 121213      1  1 1
analiza12  12211 2  1     
blagovna znamka 112       212 3   
blagovne znamke 11 21112 11   1   
strategije 1 1113 31  1      
sponzoriranje 541     1         
trgovina   111212  2       
zvestoba    3 21  1 1 2    
potrošnik  2        111221  
družbena omrežja    1      121122  
motivacija  11121        11 1
mediji  1211  11   2     
pozicioniranje 1  114      1    1
konkurenca  2311  1     1    
cene   2 1211 1        
svetovni splet    11212  1       
podjetja      11 2  2 2    
strategija2     1    2  2 1  
mednarodno poslovanje1   11      112  1 
komunikacijski splet1221 1  1          
izdelki  1 2 2 11 1       
nakupno odločanje  2   1     1  21 1
osebna prodaja 2  3   2    1     
nakupovanje  2     3     1  1 
sponzor 52                
dobavitelji   11 21  1     1  
bančništvo  2 1 211          
cena1 1 1       1 12   
donatorstvo 241               
ponudba 211 1     1  1    
spletne strani    2 111 1        
nakupne navade  1   1     1  111 
digitalni marketing            1 311  
Slovenija 1    31          1
logistika1  11 1 1    1     
kultura 21 1 1      1     
spletna trgovina       2    211    
nakupno vedenje   11 11  1   1    
izdelek     1     121    1
stranke 1   1 11   11     
raziskava trga1  41              
okolje    1 2  1    1    
družbena odgovornost  1 2 2            
marketinško komuniciranje           2  12   
promocija 1 1 1  1        1 
uporabniki    21     11      
internacionalizacija            212    
kupec           12 2    
sejmi1  2       1   1   
turistična destinacija  2         111    
razvoj  1 11  1     1    
trg 1  2 1   1        
nakup    2 11         1 
stališča     1 1    1 11   
raziskave1     2    11      
podjetje  1 1 2     1      
spletno oglaševanje     11      111   
nabava   1  11    1   1  
tržna raziskava 211       1       
management2   1       11     
šport 211      1        
odločanje    1 112          
potrošništvo  1   1     2    1 
turistična ponudba      1 1  1  1    
banke    2 1 1          
sponzorska pogodba 4                 
špedicija1  1         11    
destinacija1    1     11      
stres   11        2     
procesi  1 111            
merjenje zadovoljstva 2 11              
prodajalci  1 1  11          
sponzorji 1  1 1  1         
segmentiranje   1  1      1    1
organiziranost  11 1  1          
etika   1 11       1    
vodenje1    2       1     
projekti21  1              
zaznavanje   21  1           
bančne storitve 111  1            
kakovost storitev 3 1               
spletni marketing       1    11  1  
prodajno osebje 11 2              
SWOT analiza 3    1            
učinkovitost 2   11            
reklamacije 1  2         1    
nagrajevanje    11       2     
strategija trženja 211               
trajnostni razvoj         1    1  11
poslovni modeli        1 1  1     
varstvo okolja      1 1        1 
zadovoljstvo kupcev 2 1               
spletno nakupovanje           1    1 1
potrošnja  1   1       1    
oglasi    12             
ciljni trgi  1         2      
zeleni marketing      1      1 1   
splet            1 1 1  
servis 11            1   
potovanja     3             
neposredno trženje 1 11              
barve    3              
maloprodaja 1  1      1       
nakupni dejavniki                21 
vedenje potrošnikov    1           11 
kulturna dediščina1     1      1     
mrežni marketing   1   1     1     
proizvodno podjetje1  1              1
sponzoriranec 12                
etnocentrizem    1        1 1   
imidž 2             1   
poslovno komuniciranje1   1 1            
mednarodno trženje  2           1    
standardi  1   2            
banka 11           1    
ustvarjalnost     1  1    1     
prepoznavnost 1    1          1 
upravljanje    1       1    1 
merjenje     21            
nakupna odločitev              11 1 
elektronsko poslovanje       11    1     
hotelirstvo         1    11   
podjetništvo    1 1     1      
uspešnost      21           
zavarovalništvo  1 1  1           
konkurenčnost  1   1 1          
poslovanje 1    1 1          
Facebook    1          11  
kava      1 1         1
zadovoljstvo zaposlenih 11             1  
trženjske strategije      1 1       1  
motiviranje  1 1             1
avtomobili  1 1 1            
trženjska strategija  11              1
zadovoljstvo odjemalcev 21                
tržna naravnanost   2               
turisti     1       1     
virtualna resničnost          1  1     
naravna dediščina        1    1     
izgorelost    1        1     
tržna analiza   2               
zadovoljstvo uporabnikov 1 1               
razvoj blagovne znamke    1         1    
študija primera           1  1    
standardi kakovosti11                 
d. o. o.             11    
tržne raziskave11                 
ISO 9001:2000 11                
ugled podjetja 2                 
računovodski servis   1          1    
organizacija11                 
nakupni proces  1           1    
digitalizacija              2    
nakupna namera            1 1    
spletno bančništvo 11                
finančna sredstva  2                
prodajni proces  2                
nepridobitne organizacije  11               
spletna prodaja             2     
segmentacija     1       1     
sponzorski trg 11                
proizvodi1 1                
trženjske aktivnosti  2                
informacije 11                
naravna kozmetika  1           1    
marketinški splet            1 1    
zaslužek       1     1     
analiza trga      1    1       
potrebe     2             
turistične destinacije        2          
mleko    11             
tehnologije    11             
merila      11           
franšizing   1    1          
gospodarstvo 1   1             
spletno trgovanje        2          
debelost      1  1         
otroci      1  1         
javna naročila    11             
orodja        2          
urejenost    1   1          
ocenjevanje      11           
nabavna funkcija    1  1           
financiranje 1    1            
komitenti      2            
tržni delež    1 1            
zavarovalnice    1 1            
pravična trgovina      2            
varčevanje    1 1            
modeli     11            
zdravilišča     11            
lastnosti     1 1           
proizvodnja     1 1           
značilnosti     11            
intervju     11            
moda    1 1            
atletika   1      1        
finančna kriza      1   1        
stiki z javnostjo 1  1              
študenti1           1      
medorganizacijski trgi1           1      
zaznavanje kakovosti   1        1      
odnosi z javnostjo   11              
agencije    1 1            
država izvora      1     1      
uvajanje     1      1      
CRM            2      
športna prehrana   1        1      
sistemi 1          1      
športni marketing   1        1      
ponarejanje           11      
zeleni izdelki      1    1       
oblikovanje        1  1       
vedenje odjemalcev  1 1              
živila      1   1        
nakupne odločitve    1     1        
e-poslovanje   1      1        
načela    11             
kampanja    11             
postopki   11              
nepremičnine   11              
identiteta      1    1       
organizacijska kultura   1       1       
inovacije      1    1       
analiza poslovanja    2              
embalaža    2              
timsko delo   2               
ekonomska kriza        2          
športni dogodki 1                1
igre na srečo      1          1 
turistična agencija               1 1 
igralništvo  1              1 
odnosi z javnostmi 1             1   
tveganja      1          1 
dogodki    1          1   
kompulzivno nakupovanje  1             1  
avtomobilska industrija        1         1
spletna stran             1 1   
nakupovalne navade   1            1  
dejavniki     1         1   
raziskava    1          1   
vrednote      1        1   
slovenski potrošniki                1 1
ekološka živila             1 1   
interno komuniciranje 1                1
strateško načrtovanje    1           1  
trendi       1          1
motivacijske teorije                1 1
zeleni potrošnik               1 1 
kriza     1           1 
ugled       1       1   
pritožbe    1         1    
epidemija                11 
javni sektor1               1  
organizacijska klima    1           1  
okoljska ozaveščenost            1    1 
Instagram           1   1   
znanje 1               1 
izobraževanje  1            1   
socialna omrežja       1        1  
Evropska unija    1            1 
električna vozila              1 1  
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici