Logo UPR
Natisni

Pogoji uporabe metapodatkov

za podatke, ki opisujejo zapise v repozitoriju

 1. Dostop do vseh ali nekaterih metapodatkov je nadzorovan.
 2. Metapodatke se lahko ponovno uporabi v poljubnem mediju brez predhodnega dovoljenja za neprofitne namene pod pogojem, da:
  • je podan OAI identifikator ali URL povezava do izvornega metapodatkovnega zapisa
  • je omenjena RUP (Repozitorij Univerze na Primorskem)

Pogoji uporabe podatkov

za zapise s polnim besedilom ali druge oblike polne vsebine

 1. Dostop do vseh ali nekaterih zapisov je nadzorovan.
 2. Kopijo zapisa v polni obliki se lahko uporabi za:

Pogoji uporabe vsebin

za različne tipe dokumentov in zbirk v repozitoriju

 1. To je institucionarni repozitorij.
 2. RUP (Repozitorij Univerze na Primorskem) zajema vse tipe gradiv.
 3. Oddana gradiva lahko zajemajo:
  • oddane različice (kot poslane revijam v recenzijo)
  • sprejete različice (avtorjev končni recenziran osnutek)
  • objavljene različice (datoteke, izdelane pri založniku)
 4. Zapisi so individualno označeni z:
  • tipom verzije in datumom.
  • statusom recenzije.
  • statusom objave.
 5. Glavni jeziki: slovenščina, angleščina, italijanščina.

Pogoji oddaje zapisov

glede deponentov zapisov, kakovosti in avtorskih pravic

 1. Zapise lahko oddajo samo akreditirani člani, akademsko osebje, registrirani študentje in zaposleni na instituciji.
 2. Avtorji lahko oddajo samo lastna dela za arhiviranje.
 3. Upravičeni deponenti morajo navesti bibliografske metapodatke vseh svojih publikacij.
 4. Upravičeni deponenti morajo deponirati polno besedilo vseh svojih publikacij, a lahko zahtevajo zakasnjeno javno objavo zapisa za potrebe uveljavljanja embarga založnika.
 5. Knjižničarji inštitucij, ki so vključene v RUP, so zadolženi za preverjanje bibliografskih enot, ki jih vnesejo avtorji. Knjižničarji preverijo avtorstvo, upravičenost vnosa, vnesene dokumente, avtorske pravice in primernost publikacij za objavo. Po končanem preverjanju delo katalogizirajo v COBISS-u.
 6. Veljavnost in avtentičnost deponiranih zapisov preverjajo interni specialisti za določeno tematiko.
 7. Zapise se lahko deponira kadarkoli, a niso javno objavljeni do poteka vseh embargov založnika.
 8. Za kakršnekoli kršitve avtorskih pravic odgovarjajo izključno avtorji oz. deponenti.
 9. Če RUP (Repozitorij Univerze na Primorskem) prejme dokazi o kršitvi avtorskih pravic, se relevanten zapis nemudoma umakne.

Pogoji ohranitve zapisov

 1. Zapise se ohrani vsaj 20 let od datuma deponiranja.
 2. RUP (Repozitorij Univerze na Primorskem) redno izvaja varnostno kopiranje podatkov v skladu z trenutno znanimi dobrimi praksami.
 3. Izvorne datoteke se ohranja za vse zapise, vključno z nadgrajenimi formati.
 4. Zapis se lahko umakne na zahtevo avtorja ali nosilca avtorskih pravic, a se to ne priporoča.
 5. Med upravičenimi razlogi za umik zapisa so:
  • pravila založnika
  • dokazana kršitev avtorskih pravic ali plagiatorstvo
  • pravne zahteve in dokazane kršitve
  • nacionalna varnost
  • ponarejene raziskave
 6. Umaknjene zapise se zbriše v celoti iz podatkovne baze.
 7. Identifikatorjev in URL naslovov umaknjenih del se ne ohranja.
 8. Novejšo različico zapisa se lahko deponira, če je to potrebno.
  • Predhodno različico se ob objavi novejše različice umakne iz javne objave
 9. V primeru ukinitve oz. zaprtja RUP (Repozitorij Univerze na Primorskem) se podatkovno bazo prenese na drug primeren arhiv.