Lupa

Statistics of RUP

A- | A+ | Print

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Suzana Sedmak

Together there are 233 keywords, that are appearing 347 times.
49 of them (21.03 % of all) appear more than once, together appearing 163 times (46.97 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
17x10.43%komuniciranje
11x6.75%kultura
10x6.13%zaposleni
5x3.07%organizacija, poslovno komuniciranje, zaposlovanje
4x2.45%kupci, mobing, medosebni odnosi, pogajanja, izobraževanje, zadovoljstvo
3x1.84%interno komuniciranje, organizacijska kultura, motivacija, podjetje, religija, medkulturne razlike, vrednote, delovno mesto, stres, trg dela, poslovanje, management
2x1.23%turizem, delodajalci, teorije osebnosti, odrasli, oglaševanje, študenti, učinkovitost, gospodarstvo, diplomska dela, načrtovanje, raziskava, vodenje, študentsko delo, prodajalci, kadrovska funkcija, družina, kulturne razlike, Slovenija, delavci, konflikti, komunikacija, timsko delo, motnje, brezposelnost, uspešnost
1xzaposlitev, psihično trpinčenje, opazovalci, osebje, človeški viri, pridobivanje, kadri, kariera, razvoj, migracije, žrtve, albanska družba, izgorelost, motranje komuniciranje, cilji, beg možganov, managerji, stresogeni dejavniki, sindikat, delovna dovoljenja, pravice, kršitve, študij, infrastruktura, poslovna kutura, poslovne navade, običaji, Kosovo, blagovne znamke, Slovenska vojska, regije, poslovno, medosebna komunikacija, izdelki, starševstvo, tujci, dejavniki tveganja, tveganje, družbene spremembe, kronične nalezljive bolezni, promocija zdravja, zdrav življenjski slog, zdravje, segmentacija zaposlenih, razvoj kadrov, zemljevid znanja, razvoj ključnih kadrov, operativna veriga, socialni marketing, vedenjski vzorci, medkulturni management, program izobraževanja brezposelnih oseb, luzofonski svet, Portugalska, Brazilija, aktivna politika zaposlovanja, uspobaljanje kadrov, motiviranje, ravnanje z ljudmi, motivacijski dejavniki, kadrovska služba, inovativnost, elektronska pošta, poslovni partnerji, pogajalec, sporazumi, delovna razmerja, pretok informacij, norme, značilnosti pogajanj, socialno varstvo, nevladne organizacije, invalidnost, delovna zakonodaja, mednarodna pogajanja, orodja, odnosi, pogajalske strategije, poslovna pogajanja, pogajalske taktike, klasično pisno komuniciranje, elektronsko komuniciranje, strateški partnerji, dobavitelji, medosebno odnosi, zavedanje, nabava, nabavna funkcija, izgorevanje, Republika Bosna in hercegovina, kompetence, metoda povratne informacije 360°, osebna učinkovitost, prodajni procesi, ocenjevanje, skupinsko delo, reklamacije, dimenzije kulture, Hofstede, tržno komuniciranje, islam, islamsko bančništvo, sporočila, prodajni prostor, pravičnost, socialna pravičnost, neverbalno komuniciranje, versko pravo, tradicionalno bančništvo, obresti, Šeriatsko pravo, islamski ekonomski sistem, pritožbe, komitenti, komunikacijski proces, lastništvo, participacija, ekonomska demokracija, notranje komuniciranje, neenakost, študent, prednosti in slabosti tima, Fakulteta za management, mlade ženske, varnost zaposlitve, poslovna uspešnost, diskrimonacija, pravno varstvo, banke, uslužbenci, delovno okolje, psihološke spremembe, delničarstvo zaposlenih, zadruge, nosečnost, fiziološke spremembe, ekonomska pravičnost, Platon, fleksibilnost, politika, kulturne dimenzije, Hofstedejev model kultur, štipendiranje, delo, pacienti, jezik, dejavniki, medicinske sestre, kvantitativna raziskava, turistične agencije, osamosvojitev, upravljavske elite, tranzicija, družbeno soglasje, javna uprava, percepcija, poslovni bonton, Italija, lažni mobing, zlorabe, zdravstvo, mednarodno poslovanje, izobrazba, diskriminacija, osebnost, osebnostni tipi, delitev dela, poslovne ženske, družbeni razredi, zasebna lastnina, razvoj družbe, družbeno okolje, psihologija, informacije, Japonska, značilnosti, Kitajska, Indija, prepletenost, pričakovanja, obveščenost, analiza, kakovost, nestabilna družbena skupina
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica