Lupa

Statistics of RUP

A- | A+ | Print

The table show keyword appearance of all theses, where this person is in the role of a mentor. Table includes only keywords, appearing at least twice. This shows, how mentor's research fields and interest are changing through time.

Person: Armand Faganel

Keyword2005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
trženje71079106144712214212  
diplomska dela112929                
storitve764285914 2  12    
oglaševanje1325476141 1 441111
turizem123  56152 22311 1 
kakovost5125444111211  1   
zadovoljstvo3  26722113 1211  1
potrošniki11237132 11 212121 
komuniciranje1141512241   1 1   
trženjski splet32453231           
tržno komuniciranje 555213          1 
kupci 134222411         
internet   232242  111  2  
sponzorstvo 7412 1  11 1      
pospeševanje prodaje 321423     11   1 
odjemalci312143  1 2        
marketing  2   1111 1132111 
prodaja  41223   21     1 
trženjsko komuniciranje  141 123    3     
zaposleni 121213      1  1 1
analiza12  12211 2  1     
blagovna znamka 112       212 3   
blagovne znamke 11 21112 11   1   
strategije 1 1113 31  1      
sponzoriranje 541     1         
trgovina   111212  2       
zvestoba    3 21  1 1 2    
potrošnik  2        111221  
družbena omrežja    1      121122  
motivacija  11121        11 1
mediji  1211  11   2     
pozicioniranje 1  114      1    1
konkurenca  2311  1     1    
cene   2 1211 1        
svetovni splet    11212  1       
podjetja      11 2  2 2    
strategija2     1    2  2 1  
mednarodno poslovanje1   11      112  1 
komunikacijski splet1221 1  1          
izdelki  1 2 2 11 1       
nakupno odločanje  2   1     1  21 1
osebna prodaja 2  3   2    1     
nakupovanje  2     3     1  1 
sponzor 52                
dobavitelji   11 21  1     1  
bančništvo  2 1 211          
cena1 1 1       1 12   
donatorstvo 241               
ponudba 211 1     1  1    
spletne strani    2 111 1        
nakupne navade  1   1     1  111 
digitalni marketing            1 311  
Slovenija 1    31          1
logistika1  11 1 1    1     
kultura 21 1 1      1     
spletna trgovina       2    211    
nakupno vedenje   11 11  1   1    
izdelek     1     121    1
stranke 1   1 11   11     
raziskava trga1  41              
okolje    1 2  1    1    
družbena odgovornost  1 2 2            
marketinško komuniciranje           2  12   
promocija 1 1 1  1        1 
uporabniki    21     11      
internacionalizacija            212    
kupec           12 2    
sejmi1  2       1   1   
turistična destinacija  2         111    
razvoj  1 11  1     1    
trg 1  2 1   1        
nakup    2 11         1 
stališča     1 1    1 11   
raziskave1     2    11      
podjetje  1 1 2     1      
spletno oglaševanje     11      111   
nabava   1  11    1   1  
tržna raziskava 211       1       
management2   1       11     
šport 211      1        
odločanje    1 112          
potrošništvo  1   1     2    1 
turistična ponudba      1 1  1  1    
banke    2 1 1          
sponzorska pogodba 4                 
špedicija1  1         11    
destinacija1    1     11      
stres   11        2     
procesi  1 111            
merjenje zadovoljstva 2 11              
prodajalci  1 1  11          
sponzorji 1  1 1  1         
segmentiranje   1  1      1    1
organiziranost  11 1  1          
etika   1 11       1    
vodenje1    2       1     
projekti21  1              
zaznavanje   21  1           
bančne storitve 111  1            
kakovost storitev 3 1               
spletni marketing       1    11  1  
prodajno osebje 11 2              
SWOT analiza 3    1            
učinkovitost 2   11            
reklamacije 1  2         1    
nagrajevanje    11       2     
strategija trženja 211               
trajnostni razvoj         1    1  11
poslovni modeli        1 1  1     
varstvo okolja      1 1        1 
zadovoljstvo kupcev 2 1               
spletno nakupovanje           1    1 1
potrošnja  1   1       1    
oglasi    12             
ciljni trgi  1         2      
zeleni marketing      1      1 1   
splet            1 1 1  
servis 11            1   
potovanja     3             
neposredno trženje 1 11              
barve    3              
maloprodaja 1  1      1       
nakupni dejavniki                21 
vedenje potrošnikov    1           11 
kulturna dediščina1     1      1     
mrežni marketing   1   1     1     
proizvodno podjetje1  1              1
sponzoriranec 12                
etnocentrizem    1        1 1   
imidž 2             1   
poslovno komuniciranje1   1 1            
mednarodno trženje  2           1    
standardi  1   2            
banka 11           1    
ustvarjalnost     1  1    1     
prepoznavnost 1    1          1 
upravljanje    1       1    1 
merjenje     21            
nakupna odločitev              11 1 
elektronsko poslovanje       11    1     
hotelirstvo         1    11   
podjetništvo    1 1     1      
uspešnost      21           
zavarovalništvo  1 1  1           
konkurenčnost  1   1 1          
poslovanje 1    1 1          
Facebook    1          11  
kava      1 1         1
zadovoljstvo zaposlenih 11             1  
trženjske strategije      1 1       1  
motiviranje  1 1             1
avtomobili  1 1 1            
trženjska strategija  11              1
zadovoljstvo odjemalcev 21                
tržna naravnanost   2               
turisti     1       1     
virtualna resničnost          1  1     
naravna dediščina        1    1     
izgorelost    1        1     
tržna analiza   2               
zadovoljstvo uporabnikov 1 1               
razvoj blagovne znamke    1         1    
študija primera           1  1    
standardi kakovosti11                 
d. o. o.             11    
tržne raziskave11                 
ISO 9001:2000 11                
ugled podjetja 2                 
računovodski servis   1          1    
organizacija11                 
nakupni proces  1           1    
digitalizacija              2    
nakupna namera            1 1    
spletno bančništvo 11                
finančna sredstva  2                
prodajni proces  2                
nepridobitne organizacije  11               
spletna prodaja             2     
segmentacija     1       1     
sponzorski trg 11                
proizvodi1 1                
trženjske aktivnosti  2                
informacije 11                
naravna kozmetika  1           1    
marketinški splet            1 1    
zaslužek       1     1     
analiza trga      1    1       
potrebe     2             
turistične destinacije        2          
mleko    11             
tehnologije    11             
merila      11           
franšizing   1    1          
gospodarstvo 1   1             
spletno trgovanje        2          
debelost      1  1         
otroci      1  1         
javna naročila    11             
orodja        2          
urejenost    1   1          
ocenjevanje      11           
nabavna funkcija    1  1           
financiranje 1    1            
komitenti      2            
tržni delež    1 1            
zavarovalnice    1 1            
pravična trgovina      2            
varčevanje    1 1            
modeli     11            
zdravilišča     11            
lastnosti     1 1           
proizvodnja     1 1           
značilnosti     11            
intervju     11            
moda    1 1            
atletika   1      1        
finančna kriza      1   1        
stiki z javnostjo 1  1              
študenti1           1      
medorganizacijski trgi1           1      
zaznavanje kakovosti   1        1      
odnosi z javnostjo   11              
agencije    1 1            
država izvora      1     1      
uvajanje     1      1      
CRM            2      
športna prehrana   1        1      
sistemi 1          1      
športni marketing   1        1      
ponarejanje           11      
zeleni izdelki      1    1       
oblikovanje        1  1       
vedenje odjemalcev  1 1              
živila      1   1        
nakupne odločitve    1     1        
e-poslovanje   1      1        
načela    11             
kampanja    11             
postopki   11              
nepremičnine   11              
identiteta      1    1       
organizacijska kultura   1       1       
inovacije      1    1       
analiza poslovanja    2              
embalaža    2              
timsko delo   2               
ekonomska kriza        2          
športni dogodki 1                1
igre na srečo      1          1 
turistična agencija               1 1 
igralništvo  1              1 
odnosi z javnostmi 1             1   
tveganja      1          1 
dogodki    1          1   
kompulzivno nakupovanje  1             1  
avtomobilska industrija        1         1
spletna stran             1 1   
nakupovalne navade   1            1  
dejavniki     1         1   
raziskava    1          1   
vrednote      1        1   
slovenski potrošniki                1 1
ekološka živila             1 1   
interno komuniciranje 1                1
strateško načrtovanje    1           1  
trendi       1          1
motivacijske teorije                1 1
zeleni potrošnik               1 1 
kriza     1           1 
ugled       1       1   
Instagram           1   1   
javni sektor1               1  
pritožbe    1         1    
okoljska ozaveščenost            1    1 
znanje 1               1 
električna vozila              1 1  
epidemija                11 
izobraževanje  1            1   
organizacijska klima    1           1  
Evropska unija    1            1 
socialna omrežja       1        1  
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica