Lupa

Statistics of RUP

A- | A+ | Print

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell what this mentor's research fields and interests are.

Person: Bogdana Borota

Together there are 350 keywords, that are appearing 577 times.
78 of them (22.29 % of all) appear more than once, together appearing 305 times (52.86 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
27x8.85%glasbene dejavnosti v vrtcu
19x6.23%glasbene dejavnosti
10x3.28%petje
9x2.95%glasbeni kotiček, glasbila, glasbene didaktične igre
8x2.62%pravljice, poslušanje glasbe, glasbeni razvoj
7x2.3%glasbena vzgoja v vrtcu, pravljica z glasbo
6x1.97%glasbena pravljica, ljudska glasba, spodbudno učno okolje
5x1.64%zvočne slike, glasbena vzgoja, glasba
4x1.31%pravljice z glasbo, bibarije, igranje na glasbila, parametri zvoka, raziskovanje zvoka, ustvarjalnost, kurikulum za vrtce
3x0.98%ljudski godci, kulturna dediščina, glasbena ustvarjalnost, ljudski plesi, medpodročno povezovanje, glasbene pravljice, vrtec, pevski program, pevski repertoar, kulturno-umetnostna vzgoja, načrtovanje glasbenih dejavnosti, igra, glasbena terapija, izražanje glasbenih doživetij, otroški pevski zbor
2x0.66%namizne igre, doživljajsko poslušanje glasbe, zvok, zvočna barva, ples, poslušanje, ljudske pesmi, ritmična izreka, obogatitvena dejavnost v vrtcu, umetnost, poslušalski program, metoda pripevanja, opremljenost igralnic, zborovodja, doživljanje glasbe, izvajanje glasbenih dejavnosti, ljudska glasbila, otroške ljudske pesmi, izražanje doživetij, glasbene sposobnosti, zborovsko petje, slušna zaznava, predšolska vzgoja, učni načrt za glasbeno vzgojo, glasbeno okolje, ritmizacija, glasbeno izvajanje, pesmi, osebe z motnjo v duševnem razvoju, Janez Bitenc, avtizem, prstne igre, Mira Voglar, ustvarjanje zvočnih slik, glasbena umetnost, kompleksna glasbena dejavnost, glasbena didaktična igra, vloga odraslega, pravljica Anje Štefan
1xsodelovanje, Kurikulum za vrtce, dinamika v glasbi, postopek usmerjanja otrok s PP, upevalne vaje, priprava otrok na petje, obogatitvena dejavnost, MAS, Vrtci občine Žalec, znaki avtizma, prilagoditve za spodbujanje razvoja otroka, zvočni prostor, slikovni zapis, motivacija, dnevna rutina, spodbudbo okolje, zgodnje glasbeno opismenjevanje, dejavniki poslušanja glasbe, glasba v vlogi motivacije, pevsko izmišljanje, medpredmetno povezovanje, metoda poslušanja glasbe, fizični prostor, umetnost v Kurikulumu za vrtce, ustvarjalen otrok, razvojnoprocesni pristop, glasbeni simbol, kompetentnost vzgojitelja za izvajanje glasbenih dejavnosti, odzivnost na glasbene dejavnosti, pravljica, dramatizacija, glasbeni program, glasbena ljudska dediščina, gibalna ustvarjalnost, rajalne igre, pevske spretnosti, otroški pevski glas, interpretacija, zvočna tombola, nastop, učenje petja, glasba v vrtcu, metode pripevanja, projektno delo, problemsko učenje, načrtovanje glasbenih dejavnosti v vrtcu, otrokov razvoj, pevski prgram, področje umetnosti v Kurikulumu za vrtce, citre, otroški pevski zbori, skupina otrok, živalska pravljica, aktivno učenje, otroci s posebnimi potrebami, predšolski otroci, pevski, interes za petja, odnos do petja, glasbena dejavnost, glasbeni kovček, participacija, izvedba pravljice z glasbo, izdelava zvočil, vokalno ustvarjanje, Prekmurje, kurikul za vrtce, narodno mešano območje, ustvarjanje, glasbene igre, otroci, slišanje, folklora, prvo starostno obdobje, izvedbeni kurikul, pozornost na zvok, otroki, vzgojitelji, manjše učne skupine, matematika, glasbeni ritem, ritmični posluh, spodbudbo učno okolje, devetletka, individualizacija, senčne lutke, istrske štorije, model ena oseba - en jezik, lutkovne igre, dvojezičnost, Istra, lutke, istrska lestvica, Bela krajina, običaji, irske pesmi za otroke, otroška ljudska glasbila, izštevanka, izvajanje glasbe, kolednica, igralni kotički, slovenske pesmi za otroke, doživljanje, slovenske otroške ljudske pesmi, diferenciacija, dokumentacijsko gradivo, glasbena knjiga vtisov, ljudsko izročilo Dobrepolja, narodna zavest, dobrepoljska noša, ljudska dediščina Prekmurja, spremljanje petja z glasbili, pevske sposobnosti, spremljanje petja, pevsko tehnične vaje, predšolski otroki, Percussion plus, učenje nove pesmi, pomen glasbe v glasbeni pravljici, obdobje malčka, zborovodje, glasbeno plesna dramatizacija, organizacija prostora, projekti, OPZ Vesela srca, heterogena skupina, prostor v vrtcu, procesno-razvojni model načrtovanja, opazovanje, operna glasba, zgodovina opere, odzivi malčka na glasbo, opera kot umetniško delo, opera na Slovenskem, ljudska dediščina, opera za otroke, glasbene dejavnosti za malčke, separacijska anksioznost, glasbena vzgoja v vrtcih, ljudsko izročilo, praznovanja, spoznavni razvoj, glasbila za malčke, uvajalno obdobje v vrtcu, glasbene dejavnosti za mlačke, ljudski prazniki, gregorjevo, otroška ljudska glasba, uspavanke, glasbena namizna igra Skok v zvok, ljudsko glasbilo, glasbena doživetja, nadarjenost, potencialno nadarjeni otroci, didaktične igre, otroška igra, elementi GDI, gibalno-plesno izražanje doživetij, znotrajpodročno povezovanje, Barbara Sicherl Kafol, igre s pravili, glasbene dejavnosti izvajanja, Igra ritma in melodije, ljudski običaji, sodelovanje malčka v glasbenih dejavnostih, dejavniki, opremljenost igralnic za glasbo, izvajanje glasbenih dejavnosti na daljavo, spodbudno glasbeno okolje, kombinirani oddelki, zvoki ustvarjeni z naravnimi material, glasba v glasbeni pravljici, sodelovanje s starši na daljavo, covid-19, vizualne opore, komunikacija na daljavo, sodelovanje vrtca s starši, čutno zaznavanje zvokov v naravi in glasbi, inovativno učno okolje, digitalna tehnologija, kulturne ustanove, flavta, Lunina čarobna flavtica, gibalno izražanje glasbenih doživetij, klavir, seznanjanje z novim glasbilom, motnje avtističnega spektra, Kannov avtizem, kljunasta flavta, dejavnosti dnevne rutine, umetniška vrednost pesmi, pevski razvoj v zgodnjem obdobju, igranje na glasbilo, domišljijski svet otrok, uvajanje novega inštrumenta, načrt za glasbilo, izdelovanje glasbila za otroke, petje v vrtcu, Cicido, talentiranost, pospešeni glasbeni razvoj, bobni, razvrstitev glasbil, razvoj slušne pozornosti, izdelava bobnov, preizkušanje in igranje na bobne, družina, vzgoja, dnevniški zapisi, zgodnji glasbeni razvoj, Kulturno društvo Golidarice, šavrinski govor, šavrinke, raziskovanje zvočil, pedagoški pristop Reggio Emilia, malček, pedagoška dokumentacija, glasbeno okolje v družini, glasbena aktivnost staršev, glasba v domačem okolju, slovenska ljudska glasba, vrtci v zamejstvu, harmonika, likovno izražanje glasbenih doživetij, Orffov inštrumentarij, seznanjanje otrok z inštrumentom, izrekanje izštevank, izštevanke, doživljajsko poslušanje, glasbena umetnost v osnovni šoli, glasbeni razvoj otrok, doživljajsko-analitično poslušanje, zanimanje za različne zvrsti glasbe, govorne igre, jezikovne dejavnosti v vrtcu, šavrinske ljudske pesmi, slikovni glasbeni zapis, Bobek in barčica, zvočila, živalska pravljica Kako je kokoška kuhala čaj Anje Štefan, glasbeno sodelovanje malčkov, kulturne ustanove in umetniki, kulturni bazar, koordinator KUV, glasbeno vedénje otrok, metodološki sistem Edgarja Willemsa, glasbeno-plesne delavnice, ljudski ples, prilagoditve, varstveno-delovni center, Montessori in glasba, glasbeni materiali, glasbena umetnost v vrtcu, umetnost v vrtcu, ljudska glasbena dediščina, živalske pravljice, vloga glasbe v pravljici, različne zvrsti glasbe, učenje petja nove pesmi v slovenskem in madžarskem jeziku, izvajanje pravljice z glasbo, opazovanje glasbenega vedenja, učno okolje, preference otrok do glasbe, metoda doživljajskega poslušanja glasbe, dejavnost poslušanja glasbe, doživljane glasbe, prečna flavta, zvrsti glasbe, nestrukturirani materiali, zvočna slika, razvrščanje materialov po zvoku, spremljava pete pesmi
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica