Lupa

Statistics of RUP

A- | A+ | Print

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell what this mentor's research fields and interests are.

Person: Armand Faganel

Together there are 1163 keywords, that are appearing 2425 times.
284 of them (24.42 % of all) appear more than once, together appearing 1546 times (63.75 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
89x5.76%trženje
69x4.46%diplomska dela
51x3.3%storitve
47x3.04%oglaševanje
35x2.26%turizem
33x2.13%zadovoljstvo, kakovost
31x2.01%potrošniki
24x1.55%komuniciranje
23x1.49%trženjski splet
22x1.42%tržno komuniciranje
20x1.29%kupci, internet
18x1.16%pospeševanje prodaje, sponzorstvo
17x1.1%odjemalci
16x1.03%prodaja, marketing
15x0.97%trženjsko komuniciranje
13x0.84%analiza, zaposleni
12x0.78%strategije, blagovna znamka, blagovne znamke
11x0.71%sponzoriranje
10x0.65%potrošnik, družbena omrežja, trgovina, zvestoba
9x0.58%mediji, konkurenca, pozicioniranje, motivacija
8x0.52%cene, osebna prodaja, podjetja, mednarodno poslovanje, strategija, nakupno odločanje, izdelki, svetovni splet, komunikacijski splet
7x0.45%cena, nakupovanje, sponzor, dobavitelji, ponudba, bančništvo, donatorstvo
6x0.39%izdelek, nakupno vedenje, nakupne navade, Slovenija, spletna trgovina, logistika, kultura, digitalni marketing, spletne strani, stranke, raziskava trga
5x0.32%marketinško komuniciranje, stres, družbena odgovornost, sejmi, uporabniki, tržna raziskava, potrošništvo, nakup, promocija, šport, spletno oglaševanje, raziskave, trg, kupec, internacionalizacija, podjetje, nabava, razvoj, odločanje, turistična destinacija, stališča, okolje, management
4x0.26%strategija trženja, bančne storitve, prodajalci, prodajno osebje, segmentiranje, etika, zaznavanje, sponzorska pogodba, učinkovitost, organiziranost, trajnostni razvoj, turistična ponudba, reklamacije, špedicija, vodenje, SWOT analiza, procesi, kakovost storitev, projekti, destinacija, merjenje zadovoljstva, banke, nagrajevanje, sponzorji, spletni marketing
3x0.19%ustvarjalnost, spletno nakupovanje, kava, ciljni trgi, banka, barve, nakupni dejavniki, zeleni marketing, trženjska strategija, Facebook, sponzoriranec, splet, podjetništvo, motiviranje, hotelirstvo, potovanja, vedenje potrošnikov, poslovanje, konkurenčnost, mednarodno trženje, varstvo okolja, potrošnja, kulturna dediščina, avtomobili, poslovno komuniciranje, elektronsko poslovanje, zadovoljstvo kupcev, standardi, proizvodno podjetje, prepoznavnost, poslovni modeli, mrežni marketing, neposredno trženje, upravljanje, imidž, servis, maloprodaja, oglasi, zadovoljstvo zaposlenih, uspešnost, trženjske strategije, etnocentrizem, zavarovalništvo, merjenje, nakupna odločitev, zadovoljstvo odjemalcev
2x0.13%CRM, nakupni proces, odnosi z javnostjo, sistemi, spletno bančništvo, izgorelost, javna naročila, trženjske aktivnosti, ugled, finančna kriza, stiki z javnostjo, načela, atletika, dogodki, finančna sredstva, odnosi z javnostmi, debelost, otroci, pritožbe, športni marketing, študija primera, turisti, postopki, timsko delo, zaznavanje kakovosti, vedenje odjemalcev, naravna dediščina, prodajni proces, analiza trga, študenti, tržni delež, nepridobitne organizacije, nepremičnine, zadovoljstvo uporabnikov, organizacijska kultura, medorganizacijski trgi, virtualna resničnost, inovacije, zaslužek, tržna analiza, spletna prodaja, segmentacija, marketinški splet, naravna kozmetika, računovodski servis, živila, ponarejanje, uvajanje, nakupne odločitve, nakupna namera, digitalizacija, kampanja, e-poslovanje, proizvodi, identiteta, sponzorski trg, država izvora, embalaža, razvoj blagovne znamke, oblikovanje, tržna naravnanost, analiza poslovanja, zeleni izdelki, d. o. o., športna prehrana, informacije, vrednote, igre na srečo, igralništvo, kompulzivno nakupovanje, lastnosti, organizacijska klima, standardi kakovosti, moda, modeli, Evropska unija, kriza, zdravilišča, javni sektor, tržne raziskave, mleko, strateško načrtovanje, potrebe, gospodarstvo, merila, ocenjevanje, nakupovalne navade, proizvodnja, tehnologije, nabavna funkcija, epidemija, ugled podjetja, motivacijske teorije, zavarovalnice, varčevanje, trendi, športni dogodki, komitenti, delovno mesto, stresorji, financiranje, covid-19, slovenski potrošniki, intervju, organizacija, zeleni potrošnik, značilnosti, turistična agencija, znanje, okoljska ozaveščenost, agencije, avtomobilska industrija, pravična trgovina, interno komuniciranje, socialna omrežja, tveganja, ekonomska kriza, ekološka živila, izobraževanje, spletna stran, Instagram, ISO 9001:2000, urejenost, franšizing, spletno trgovanje, orodja, električna vozila, turistične destinacije, dejavniki, raziskava
1xdejavniki odločitve, kmetijsko-živilska industrija, prodajno okolje, učinkovita prodaja, kamnoseštvo, kamnolomi, Kras, degustacije, merjenje kakovosti, golf, sponzorska sredstva, igrišče, mlade družine, tisk, servisne dejavnosti, tolmačenje, Istra avto, sociodemografske značilnosti, zadovoljtvo, pravičnost, reševalna vozila, neposredo trženje, certifikati, tržne poti, ohranjanje potrošnikov, oblikovanje cene, zaznavanje cene, kamen, strateško vodenje, obutev, analiza besedila, vzajemni skladi, zaznavanje blagovne znamke, zunanje izvajanje dejavnosti, načrtovanje prodaje, celosrtna grafična podoba, Intersport, splet 2.0, zavarovanci, bralci, organizacije, tržniki, življenjska zavarovanja, ugovori, spletna mesta, življenjski cikel iizdelka, zavajanje, virusno oglaševanje, plače, od ust do ust, virusno širjenje, vrednotenje, socialna varnost, prestrukturiranje, materialni tokovi, Spar, trgovske blagovne znamke, dnevniki, nakupne namere, spominki, nabavna veriga, prenova, skrivnostni nakup, ideje, bančni pproizvoodi, ekonomska unija, monetarna unija, sodobno trženje, svetovanje, revije, prodajne tehnike, metoda trenda, nakup spominkov, medosebno odnosi, Indija, kartice ugodnosti, kuponi, nagrade, trgovska znamka, obiskovalci, tradisionalne jedi, kulinarika, dodana vrednost, prehrambena industrija, potovalne namere, strategije trženja, izvozno trženje, referenčne skupine, kulturna dediščine, motociklizem, življenjski slog, upravljanje odnosov, gospodarska kriza, Bovec, mlečni izdelki, proces nabave, Slovenske železnice, orodjarstvo, Planika, navade, spletne igre, partnerstvo, planiranje, prevoz, piškotki, dejavniki nakupa, zasebnost, analiza okolja, proizvodni program, notranji odnosi, DPI, Etol, čiščenje, sončne elektrarne, premoč odjemalca, pogajanja, pogodbe, ponudniki, ustvarjanost, pričakovanja, medorganizacijsko trženje, hranilnice, pogoji poslovanja, posredovanje, Intereuropa, zavarovanje, izdelki široke potrošnje, trgovci, prosti čas, oligopson, monopson, oblikovalci, javna reševalna služba, toplice, ekonomika, družbeni mediji, spletni portal, souporaba avtomobila, trajnostna mobilnost, gospodarsko-finančna kriza, počitniške dejavnosti, sončna energija, fotovoltaika, stereotipi, analiza vsebin, nakit, festivali, ledena kava, virusni marketing, dodatki, doživetja, trgovski posredniki, stanovanjske enote, družbena oodgovornost podjetij, neprofitna organizacija, kulturni dogodek, kreditiranje pravnih oseb, zvestoba strank, učinkovitost sponzorstva, zavedanje, načrt trženja, kakovost stooritev, poslovno obdarovanje, odvisnost od nakupovanja, poslovno darilo, Vikend v Kopru, poslovno okolje, računovodstvo, tenis, teniški turnir, komuniciranje z javnostmi, knjižnice, sodelovanje, outsourcing, lojalnost, novi proizvodi, Solinarski festival, Avditorij Portorož, turistične storitve, diferenciacija, image, dostava, upravljanje sponzorstva, fizični dokazi, telefonska prodaja, bančno zavarovalništvo, kulturno okolje, ciljne skupine, kultura razhajanja, narava trženjskih pogajanj, izobraževalna organizacija, kulturno ozadje posameznika, diverzifikacija, razširitev trga, destinacijska kartica, neprepoznavnost regije, incoming agencija, združitev ponudbe, novi izdelki, prodor na trg, šolski skladi, dobro ime, skladiščenje, oskrbovalna veriga, informacijski sistemi, kakovost logističnih storitev, trženjske poti, zavarovalni zastopniki, distribucija, logistične storitve, trženjki splet, psihološki dejavniki nakupovanja, sistem vodenja kakovosti, management kakovosti, vodenje kakovosti, analiza podjetja, zadovoljstvo potrošnikov, donator, visoko šolstvo, merjenje kakovosti storitev, evalvacija, inženiring, naravne nesreče, gradbeništvo, lastnosti storitev, tržnokomunikacijski splet, dvosmerna komunikacija, sredstva internega komuniciranja, uspešnost komuniciranja, družbeno odgovorno podjetje, družbena in okoljska skrb, cilji trženja, navtika, Internautica, trgovina na debelo, zdravilišče, kadri, soline, muzeji, solinarstvo, SERVQUAL, zavodoljstvo, prevozništvo, razstavljalci, humor, javna uprava, reforma javne uprave, pričakovanja odjemalcev, pretok informacij, športno trženje, avtodvigala, prešite odeje, prevozne storitve, neposredna pošta, baza podatkov, prodajno pismo, zagotavljanje kakovosti, poprodajne storitve, zaznavanje sponzoriranja, sklad, Italija, trženje kozmetike, rezervni deli, montaža, prodajna ponudba, direktni marketing, cilji sponzoriranja, športne prireditve, stanovanjski krediti, hišna avtomatizacija, uspeh, strategija osredinjenja, korporativna družbena odgovornost, standardi družbene odgovornosti, baze podatkov, poštne storitve, marketing z dovoljenjem, družbena oodgovornost, lokalne skupnosti, interesne skupine, mlini, organiziranje prireditev, načelna pogajanja, slovenska trgovina, HACCP, algoritem, trženje klimatskih naprav, sledljivost, italijanski kupci, spletna predstavitev, odnosi z javnitjo, trženje v športu, globalni trg, logotip, kozmetika, slogan, metoda feng shui, dajalec franšize, mlečna industrija, trgovinska blagovna znamka, knjižnica, knjižnična dejavnost, storitvena kultura, marketinška kultura, nakupne vloge, proces odločanja, Subway, jemalec franšize, zdravstvene storitve, starostniki, oskrba, dom starejših, atletsko tekmovanje, vino, Amway, zastopniki, idejni projekti, scenariji, valutna tveganja, resničnostni šovi, konjeniški klub, usposabljanje, športni turizem, Shark, športne priprave, športna infrastruktura, Primorski sejem, razstavni prostori, Forex, zimske pnevmatike, nabavni proces, tržnik, izbira dobaviteljev, čas inovacij, kraški teran, sodobne tržne poti, naloge trženja, odpravljanje stresa, dinamika konkurentov, razvoj trgov, strateško trženje, prosta delovna mesta, posledice stresa, cilji oglaševanja, birokratska kultura, mali nogomet, procesni pristop, sistemi kakovosti, vodenje sistema kakovosti, televizijski lokalni programi, proces komuniciranja, vloga medijev, management celovite kakovosti, proizvajalec, lastnosti uspešnega prodajalca, uspešni prodajalci, sponzorska politika, financiranje športa, izdelki za osebno nego, informacijske storitve, stavbno pohištvo, okna, primerjava, naloge prodaje, prostovoljni sodelavci, mednarodni trg, Adria Mobil, strateški management, razvoj prodaje, cilji, evro, strategija trženskega komuniciranja, menjava valute, prehrambeni izdelki, družbena odgovornost podjetij, trženjska raziskava, psihološki pprofil kupca, skrivni nakup, tržne zavore, instrumenti, vpliv okolja, priprave na sejem, dejavnosti po sejmu, nastop na sejmu, uspešnost podjetja, računovodski program, medijska razpoznavnost, tržne priložnosti, sponzorski program, povpraševanje, spletna aplikacija, zakonodaja, humanitarne organizacije, zavodi, politik, vedenje kupcev, politična stranka, volivci, psihologija prodaje, lobiji, tržno komunikacijski splet, dejavniki zadovoljstva, darovalci, dobrodelnost, oblikovanje skladov, poslanstvo, človeški viri, tobačni izdelki, energijske pijače, spletni dnevniki, dejavniki obnašanja, vstopanje na nove trge, psihološki dejavniki, sociološki dejavniki, okoljsko oglaševanje, ekonomski dejavniki, PEST analiza, načini reševanja pritožb, upravljanje človeških virov, zaposlovanje, oglaševanje prostih delovnih mest, proces selekcije kadrov, mediji za oglaševanje, strategije prepričevanja, stališča do oglasa, etično poslovanje, Alpina, Goriška brda, mobilno poslovanje, lokalno prebivalstvo, mobilno bančništvo, kavbojke, dejavniki pri odločanju, mikro podjetje, stališča do blagovne znamke, družinsko podjetje, dejavniki oblikovanja cene, korist, strategije tržnega komuniciranja, Trst, otroški voziček, avtosedež, vozila, poslovni proces, poreklo, marketing ekoloških živil, razlike med spoloma, odnos s potrošniki, potrošniški etnocentrizem, lokacija storitve, analiza kampanj, imidž podjetja, udeleženci, hipoteze, promocije, JGZ Brdo, organizacija prireditve, sadje, zelenjava, ekološki pridelki, žensko spodnje perilo, e-loyalty, impact, e-commerce, fashion industry, pricing strategy, returns, množični turizem, mikropodjetja, gradbeno podjetje, pozicioniranje na trg, betonski nadstrešek, interni marketing, orodja trženjskega komuniciranja, kakovostne storitve, trženjska priložnost, osnove trženja, Luka Koper, motiv, potniški terminal, razvoj podjetja, Slovenska obala, porabnik, stresor, lončnice, rezano cvetje, vedenje, potrošniško vedenje, Bohinjska proga, zaznavanje storitev, ustvarjalni timi, ustvarjalni procesi, trpinčenje, simptomi stresa, inovativnost, umetnost, umetniške intervencije, turist, zaključna projektna naloga, podjetje Soline Pridelava soli, etnografija, dejavniki stresa, učitelji, oglaševalska akcija, izgorevanje, poslovna antropologija, globalizacija, vlog, motivacija nakupa, blog, kovinarska industrija, CNC Špica, glasbeni management, glasbeni dogodek, dropshipping, AdWords, orodja marketinškega komuniciranja, mansarda, uporabniška izkušnja, lead generation, marketinška kampanja, anketiranje, študentje, Primorska, mesto Maribor, Jadroagent International, pridobljena znanja, kakovost storitve, skrb do okolja, znanje o okolju, intenca zelene potrošnje, spletne potovalne agencije, luksuzni izdelki, prodajalne, zeleni skepticizem, zeleno trženje, trajnost, prenos znanja, funkcionalna hrana, nakupno odločanje športnikov, prehrana športno dejavnih oseb, dejavniki nakupnega vedenja, potrošniki luksuznih izdelkov, Evitas, sektorji, vplivnostni marketing, blockchain tehnologija, regulacija kriptovalut, kriptovaluta, promet, infrastruktura, spremembe življenjskih navad, lokalna prehrana, prodajalec, lastnosti uspešnih prodajalcev, lesna industrija, osnovna šola, življenjski cikel izdelka, milenijci, kavarne, potrošniške navade, igrifikacija, smučanje, kvantitativni pristop, motivacijski dejavniki, trajnostni dogodki, zmanjševanje stresa, regulacija stresa, jadranje, jadralne ekipe, organizacija dogodkov, alpsko smučanje, turno smučanje, etnografska raziskava, kanali komuniciranja, teoretični model, medicinski pripomoček, urinski kateter, kulturna raznolikost, globalni projektni timi, pandemija, koronavirus, smučarsko središče, športna trgovina, smučarji, kripto svet, kriptografija, visokošolski zavod, komunikacijski kanali, vpis, motivi za potovanja, organizator potovanja, trendi v turizmu, Google, e-pošta, Alibaba, partnerski odnos, Amazon, Ebay, tehnologija, zelene oznake, ozaveščenost, digitalna oglaševalska kampanja, spletni rezervacijski portali, blagovna znamka I feel Slovenia, Slovenska turistična organizacija, izkušnje, spletne ocene, spletno oglaševanje od ust do ust, ponarejena zdravila, zdravila, spletni nakup, spletne lekarne, posledice, strategije nabavnih kategorij, strateška vloga nabave, izdelki za zaščito pred soncem, proces nakupnega odločanja, anketni vprašalnik, organizirani kriminal, modne blagovne znamke, ponarejanje izdelkov, duševne motnje, kompulzivno spletno nakupovanje, kriptovalutne prevare, kriptotrženjske strategije, zasvojenost, zasvojenost zaposlenih, zdravljenje, modni izdelki, gospodarsko stanje, porabniki, prehrana, prehranske navade, vitamini in prehranska dopolnila, nakupovalno vedenje potrošnikov, prehranska dopolnila, javni zavod, Covid-19, prehrambni izdelki, tržna dejavnost, javna služba, poklicne gasilske enote, letališke storitve, komercialne letališke storitve, GSM, mobilna telefonija, Kranjska Gora, turistilne destinacije, poslovni načrti, Obala, zeleni turizem, stiki z javnostmi, načrtovanje, zavarovana območja, Krajinski park Sečoveljske soline, elektronska pošta, trženjko-komunikacijski splet, kuharske delavnice, aplikacije, islam, obresti, šeriatsko pravo, svetovna finančna kriza, križarjenje, potniške ladje, finačni sistemi, uporabnost, najem vozil, spletni brskalniki, kreativnost, prihodki, spletno poslovno komuniciranje, obnašanje, za dovoljstvo, Intimissimi, franšize, energija, naročniški paketi, virtualno trženje, spletno trženje, varstvo na domu, varuh predšolskih otrok, prepoznavanje, osebni management, poslovni načrt, zasebno varstvo otrok, zasebni vrtec, virtualna podjetja, trgovske znamke, Koper, podeželje, čokolada, narava, sponzoriranci, prenočišča, hrana, aktivacija, proizvajalci, gostinstvo, fotografija, socializacija, potniški terminal Koper, nabavna služba, surova kava, komunalne storitve, trg surove kave, značilnosti kave, kmetijstvo, kavne krize, pravna ureditev, spletni dnevnik, ekologija, eko izdelki, zeleni potrošniki, zavajajoče zelene trditve, spletna skupnost, označevanje, stroški, pokojniki, pokopi, tržišče, pnevmatike, gradbeni inženiring, Yokohama, pogrebi, Pošta Slovenije, kulturne razlike, izbira, tudristične destinacije, valorizacija, sonaravni razvoj, aktivnosti, stave, sklepanje, zavarovanja, spletne storitve, produkti, osebno bančništvo, informiranje, dopolnilno zdravstveno zavarovanje, odprta koda, zbirke podatkov, poslovni peocesi, vzpostavitev, prednosti, slabosti, zasebno bančništvo, svetovalci, Lek, pasice, Krka, predstavitve, struktura, cene oglaševanja, Baumax, nakupi, televizijski oglasi, učinki, odgovornost, etičnost, osebna blagovna znamka, Mestna občina Koper, električni izparilnik, programi zvestobe, difuzor, marketinški načrt, marketing na družbenih omrežjih, neposredni marketing, kartice zvestobe, PSPN, optimizacija, strožji ukrepi, informacijsko-komunikacijska tehnologija, strategije vstopanja, PEST, marketing v športu, marketing osebnega trenerja, športnik, potrošniška družba, športna društva, italijanski trg, ponarejeni izdelek, Nike, sodobna družba, recesija, Iran, surovine, polietilen, PEST-analiza, odnosi, problematika, vzroki, prekomerna potrošnja, urejenost trgovine, odpadna embalaža, okoljsko načrtovanje embalaže, okoljske oznake, ekodizajn, vračilo blaga, urejenost prodajalca, mednarodni marketing, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, mednarodno okolje, trajnostni marketing, oblačila, kmetijski marketing, CETSCALE, tveganje, magistrske naloge, analizi SWOT in PEST, kozmetični saloni, ponarejeni izdelki, ukrepanje, nujna medicinska pomoč, trženjska privlačnost, nacionalne oglaševalske kampanje, trženjske komunikacijske strategije, turistična atrakcija, naravne in kulturne znamenitosti, zadovoljstvo potrošnika, nov izdelek, ecolabel, nevarne kemikalije, nakupne namere potrošnikov, dizajn management, mišljenje oblikovanja, oblikovalsko mišljenje, zeleno oglaševanje, zeleno potrošništvo, zaznavanje ponaredkov, ponarejen izdelek, potencialni kupci, merchandising, atmosfera, kultura oblikovanja, znamčenje, oživljanje starega mestnega jedra, merjenje sejemske uspešnosti, management mestnih centrov, povezovanje, zavod Otok, cilji sejemskega nastopa, trženjski splet v turizmu, otroški turizem, mladinski turizem, šole v naravi, letovanja otrok, trženje v turizmu, marketinške aktivnosti, marketinška orodja, nepridobitni sektor, ponudnik, turistična društva, Nova Gorica, gospodinjstva, komunalni odpadki, mobilne storitve, ekonomski etnocentrizem, metode KAM, nekonvencionalna medicina, holistična obravnava, vedenje porabnikov, življenjski slogi, Celje, ločevanje odpadkov, konkurenti, prodajni potencial, finančno-gospodarska kriza, papirništvo, marketinška strategija, sistemi na lesno biomaso, lesna biomasa, črpalke, nakupno vedenje kupcev, procesi nakupnega odločanja, starost, zaupanje, prireditve
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica