Lupa

Statistics of RUP

A- | A+ | Print

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell what this mentor's research fields and interests are.

Person: Klemen Širok

Together there are 209 keywords, that are appearing 286 times.
36 of them (17.22 % of all) appear more than once, together appearing 113 times (39.51 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
13x11.5%zaposleni
6x5.31%komuniciranje, zaposlovanje, motivacija
5x4.42%usposabljanje, dejavniki
4x3.54%delovno mesto, management, kariera
3x2.65%nagrajevanje, izobraževanje, mobing, zadovoljstvo, motivacijski dejavniki, šport
2x1.77%fluktuacija, razvoj, ukrepi, preprečevanje, organizacijska klima, razlogi, motiviranje, brezposelnost, uspešnost, kadrovanje, znanje, vodenje, zadovoljstvo pri delu, Slovenija, mladi, delo, mednarodno poslovanje, stres, starejši zaposleni, diplomska dela, stresorji
1xfunkcija, učitelji, učinki, raziskovalna dejavnost, prenos znanja, Kirkpatrick, Holtonov evalvacijski model, tudi jeziki, pridobivanje kadrov, izbiranje kadrov, pošportno življenje, učenje, LTSI, neverbalno komuniciranje, razvijanje kadrov, managerji, osebnost, vedenje, logistika, slušatelji, obremenjenost, bančništvo, uslužbenci, športniki, inštitut, glasba, pogajanja, idealni tip, avtohiša, neverbalne pogajalske taktike, dvojna kariera, denarno nagrajevanje, učenje učenja, osnovna šola, zračni promet, kontrola zračnega prometa, načrtovanje kadrov, stroški dela, kakovost, Splošna bolnišnica Celje, delodajalci, zaposlitveni intervju, izbira kandidatov, selekcija, šolanje, kultura, ženske v managementu, razlike med spoloma, ovire pri gradnji kariere, ukrepi za preseganje ovir, program zaposlovanja, javna dela, medkulturne razlike, motivacijske teorije, trg dela, politika zaposlovanja, kontektualni dejavniki mobinga, izvajalci nasilja, motivi, simptomi, posledice, motiviranost, teorije, ovire, organizacije, ugotavljanje potreb, vrednotenje, ženske, tehnično osebje, premagovanje stresa, športni klub, sistemi nagrajevanja, psihično nasilje, žrtve nasilja, potrebe, motivatorji, tehnike sproščanja, konlikti, pozitivna funkcija konliktov, jezikovne šole, razvojni dokumenti, nabavna služba, nedenarno nagrajevanje, spodbujanje inovativnosti, ustvarjalnost, management človeških virov, kompetenčni model, delovno okolje, Združene države Amerike, kompetence, kompetenčna vrzel, zaupanje, absentizem, študija izvedljivosti, konflikt, stili reševanja, medicinske sestre, univerza, poučevanje, družinsko podjetje, človeški viri, čustvena inteligentnost, poslovne šole, politike, Fakulteta za management, mentorstvo, tujci, raziskava, generacija y, STAR-VITAL, promocija zdravja, javni sektor, kazalniki, vrednote, stopnja participacije, pridobivanje kadra, zunanje okolje, akcijski načrt, družbeno odgovoren delodajalec, prokrastinacija, akademska prokrastinacija, SiOK, priporočila, kanali zaposlovanja, mediji, žrtev, zdravniki, javni zdravstveni zavod, delovna mesta, vseživljenjsko učenje, samostojno učenje, središče za samostojno učenje, podeželje, okolje, mešana metoda raziskovanja, samooskrba, trajnost, kmetijski model, management nepridobitnih dejavnosti, zdravstveni absentizem, centralizacija, upravljanje sprememb, odpor do sprememb, srednji management, medgeneracijsko komuniciranje, interna revija, prenova modela, poslovno komuniciranje, interno komuniciranje, analiza potreb, proces izobraževalne dejavnosti, poslovni svet, kritika čustvene inteligence, Goleman, podjetje, IQ, racionalna inteligenca, zavzetost, zdravstvo, organizacija, čustvena inteligenca, modeli spremljanja zadovoljstva, delovna uspešnost, hitra moda, hitri poslovni model, neetična dejanja, nizki proizvodni stroški, globalizacija, modna industrija, sistem, ocenjevanje zaposlenih, motiviranje zaposlenih, modeli vodenja sprememb
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica