Lupa

Statistics of RUP

A- | A+ | Print

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Vlasta Novak Zabukovec

Together there are 68 keywords, that are appearing 77 times.
7 of them (10.29 % of all) appear more than once, together appearing 16 times (20.78 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
3x18.75%mladostniki, šola
2x12.5%otroci, čustva, inteligentnost, motivacija, čustvena inteligentnost
1xpreventivna terapija, družina, motnja primanjkljaja pozornosti in hiperaktivnosti, učenje, razvoj risbe, človeška figura, ekstrinzična motivacija, barve, prikaz čustev, šport, intrinzična motivacija, zgodnje otroštvo, metakognicija, ustvarjalnost, preprečevanje nasilja, pravice otrok, divergentno mišljenje, mejna hipoteza, učenci, nadarjenost, opazovalec, žrtev, nasilje, otroška risba, vrstniško nasilje, učenec, nasilnež, učitelj, samoregulacija, amiotrofična lateralna skleroza, spodbujanje govornega razvoja, dejavniki razvoja govora, delovno mesto, psi, kvalitativna raziskava, zadovoljstvo zaposlenih, razvoj govora, govor, porod, identiteta, nosečnost, nadarjeni učenci, šolska anksioznost, samopodoba, tvegana vedenja, tvegane odločitve, spremembe možganov, vpliv na možgane, Alzheimerjeva bolezen, Parkinsonova bolezen, skrbniki, materinstvo, možgani, uporaba tehnologije, socialno vedenje, vrstniška skušina, prosocialno vedenje, altruizem, tehnologija, razlike med spoloma, breme skrbnikov
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica