Lupa

Statistics of RUP

A- | A+ | Print

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

MSc theses (6)

 1. Janja Zorko: Slogovna analiza izvirnika in prevoda Ondaatjejevega romana Angleški pacient v luči teorije prevodnih premikov
 2. Simona Bahor: Uporaba glasbenih elementov pri poučevanju angleškega jezika
 3. Sara Flego: Model zgodnjega poučevanja angleščine z lutko
 4. Maruša Mohar: Uporaba zgodb in dramatizacije pri urah angleškega jezika na razredni stopnji
 5. Andreja Farneti: Usvajanje tujega jezika v dvojezičnem okolju po metodi Josepa Marie Artigala
 6. Veronika Grm: Poučevanje angleščine na razredni stopnji z uporabo zgodbe, glasbenih elementov in gibanja

Bsc theses (11)

 1. Lilijana Stokić: Obogatitvena dejavnost "Igriva angleščina" v enem izmed celjskih vrtcev - integrirano učenje tujega jezika skozi igro in dnevno rutino
 2. Marina Paljk: Didaktični potencial slikanice za poučevanje tujega jezika angleščine v prvem vzgojno-izobraževalnem odobju
 3. Vid Verdev: Angleška bralna značka učencev druge triade na Osnovni šoli Frana Roša
 4. Anja Hanželič: Gibanje kot podpora usvajanju začetnega besedišča pri poučevanju nemščine kot tujega jezika v predšolskem obdobju
 5. Špela Voda: Angleščina skozi igro v 1. starostnem obdobju
 6. Sabina Vnuk: Učenje nemščine kot tujega jezika skozi igro v predšolskem obdobju
 7. Brigita Gergolet: Stališča učiteljev do uporabe slikanic pri poučevanju tujega jezika v osnovnih šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji in osnovnih šolah na Primorskem
 8. Simona Kotnik: Pomen zgodnjega učenja nemškega jezika na obmejnem območju Gornja Radgona
 9. Paola Putinja: Zgodnje učenje angleščine skozi igro
 10. Anita Kosi: Vloga nemščine v vrtcih občine Ljutomer
 11. Grega Konkolič: Analiza prevoda ter vsebine knjige Doktrina šoka in neoliberalizem v Sloveniji

Other documents (10)

 1. Alenka Kocbek: The decalogue of legal translation - contracts in intercultural legal communication
 2. Alenka Kocbek: Legal translation - an interdisciplinary perspective
 3. Alenka Kocbek: Exploring potential synergies between translation studies and second language acquisition
 4. Silva Bratož, Alenka Kocbek: Novi pogledi na vlogo prevajanja pri poučevanju tujega jezika
 5. Alenka Kocbek: The challenges of intercultural legal communication
 6. Alenka Kocbek: Culturemes in international legal communication
 7. Alenka Kocbek: Legal translation - Beyond the perspective of terminology
 8. Alenka Kocbek: Language and culture in international legal communication
 9. Alenka Kocbek: Prevajanje pravnih besedil
 10. Alenka Kocbek: Culturemes in legal translation
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica