Lupa

Statistika RUP

A- | A+ | Natisni

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (38)

 1. Špela Grzetič: Upravljanje prodajnega okolja luksuzne blagovne znamke
 2. Petra Hozjan: Nakupne navade potrošnikov živil v času epidemije Covid-19
 3. Danijela Miladinovič: Trženje in regulacija na področju kriptovalut
 4. Olga Sanda Perc: Analiza nevarnosti razvoja odvisnosti od iger na srečo pri zaposlenih v igralništvu
 5. Kristina Kopitar: Nakupni dejavniki kozmetičnih izdelkov za zaščito pred soncem v lekarnah
 6. Jožica Povalej: Motivacija in zadovoljstvo zaposlenih v javnem sektorju
 7. Simona Bolarič: Spreminjanje nakupovalnih navad potrošnikov prehrambnih izdelkov v času epidemije Covid-19
 8. Aleš Markočič: Izvajanje tržne dejavnosti v poklicnih gasilskih enotah v Sloveniji
 9. Roteja Feldin: Nakupni dejavniki vitaminov in prehranskih dopolnil
 10. Boris Pečnik Aru: Spletno nakupovanje slovenskih potrošnikov v tujini
 11. Suzana Topić: Prilagajanje marketinških strategij med finančno krizo
 12. Tanja Novak: Percepcija zelenega potrošništva in nakupne namere potrošnikov
 13. Vera Fois: Dizajnerska kultura v proizvodnih podjetjih
 14. Veronika Grmek Vilhar: Trg otroškega turizma: ponudba šole v naravi
 15. Tanja Rogina: Sejem kot orodje marketinškega komuniciranja
 16. Beti Reisman: Oživljanje starega mestnega jedra in vloga maloprodaje
 17. Aleksandra Majerič: Osebna blagovna znamka in osebni management
 18. Monika Šrot: Spletno oglaševanje in vpis na fakulteto
 19. Katarina Kerk: Motivi slovenskih turistov za potovanja in počitnice v Dalmaciji
 20. Mateja Bucaj: Analiza stališč potrošnikov do zelenih oznak
 21. Katja Prezelj: Vpliv spletnih ocen potrošnikov na komunikacijsko strategijo v hotelirstvu
 22. Sabina Softić: Stališča do izbranih strategij v oglasih za električna vozila na primeru poznanih blagovnih znamk
 23. Nejc Pongrac: Oglaševanje osebnega trenerstva preko družbenih medijev
 24. Ana Klančnik: Razlike med spoloma pri odločanju o nakupu otroškega vozička in avtosedeža v Zasavju
 25. Tomaž Jeran: Uvedba in razvoj potrebam kupcev prilagojenega nizkocenovnega servisa
 26. Tina Samardžić: Vpliv prireditve na percepcijo podobe podjetja
 27. Helena Kalin: Marketinška strategija za povečanje obiskanosti sejma
 28. Samir Cerić: Marketinške strategije pri izvajanju pristaniških špedicijskih storitev
 29. Tonka Cesar: Potrošniško vedenje pri nakupu rezanega cvetja in lončnic
 30. Žaklina Žnajder: Ekodizajn in okoljsko označevanje prehrambnih izdelkov
 31. Zlatko Kvržić: Analiza usposobljenosti članov prehospitalnih ekip nujne medicinske pomoči za ukrepanje v amok situaciji
 32. Helena Winkler: Vloga turističnih društev pri razvoju destinacije Nova Gorica - študija primera
 33. Matej Volk: Osebna prodaja in uspešnost poslovanja
 34. Marko Turuk: Analiza dejavnikov zadovoljstva uporabnikov mobilne telefonije
 35. Živa Krajnc: Analiza namer za spletno nakupovanje pri starejših in mlajših kupcih - študija primera
 36. Bor Abramič: Nakupno vedenje kupcev industrijskih črpalk na slovenskem trgu
 37. Anton Streicher: Analiza odnosa gospodinjstev do ravnanja s komunalnimi odpadki v izbrani mestni občini
 38. Armand Faganel: Zaznavanje kakovosti storitev visokošolskega izobraževanja

Diplomska dela (356)

 1. Kris Feltrin: Marketinško-komunikacijska strategija potovalne agencije
 2. Anja Arlič: Značilnosti dobrih prodajalcev
 3. Jernej Vetrih: Mednarodno poslovanje podjetja
 4. Andrej Grobelnik: Prometna kritična infrastruktura v Republiki Sloveniji
 5. Ani Kravos: Vplivnostni marketing na Instagramu
 6. Teo Ojo: Kompulzivno spletno nakupovanje
 7. Žan Gomezel: Stališča do ponarejenih izdelkov
 8. Agnesse Nina Bosco: Analiza nakupnih navad porabnikov prehranskih dopolnil
 9. Polona Zrimec: Vloga strateške nabave in njen vpliv na uspešnost podjetja
 10. Niki Pečar: Uporaba spletnega marketinga pri zagonu e-trgovine
 11. Mojca Kadivec: Trženje na družbenih omrežjih
 12. Aleksandra Korać: Trženje osebnega bančništva
 13. Petra Špilar: Upravičenost vedenjskega ciljanja pri spletnem oglaševanju
 14. Anja Tišler: Reševanje pritožb kupcev širokopotrošnih izdelkov
 15. Luka Novak: Vstopanje izbranega podjetja na slovenski trg
 16. Tjaša Horvat: Nakupno vedenje uporabnikov pametnih mobilnih naprav
 17. Merita Arifi: Vstopanje na nove trge na primeru podjetja x
 18. Linda Telepeček: Pospeševanje prodaje preko družbenih omrežij: študija primera
 19. Blaž Sternen: Ponarejeni izdelki: analiza stališč potrošnikov
 20. Ivan Vukadinović: Analiza spletnih trgovin za športno prehrano
 21. Nik Papič: Vstopanje turistične agencije na nove trge
 22. Vesna Prezelj: Marketing države prek družbenih omrežij
 23. Katja Starin: Vpliv programov zvestobe na nakupne navade potrošnikov
 24. Damjana Šuber Škrlj: Raziskava možnosti za vpeljavo novega izdelka na trg
 25. David Jamnik: Marketinški načrt za trženje storitev osebnega trenerja
 26. Sandi Valenčič: Iskanje potencialnih dobaviteljev na področju Irana
 27. Sladjana Fina: Elektronski CRM in analiza ponudnikov
 28. Zala Windschnurer: Potrošništvo v obdobju recesije
 29. Matija Vidoni: Analiza sponzorstva v šolstvu
 30. Darko Peretić: Trženje sistemov za ogrevanje na lesno biomaso
 31. Jure Platiša: Zaznavanje ponarejenih izdelkov na spletu
 32. Tajda Tavčar: Uporaba družbenega medija za marketinško komuniciranje podjetij
 33. Tina Milavec: Analiza uporabe merchandisinga v izbrani trgovini
 34. David Bulič: Vzpostavitev elektronskega marketinga v izbranem podjetju
 35. Ines Salihović: Zaznavanje možnih posledic spletnega nakupa zdravil
 36. Lea Kern: Digitalni marketing v hotelirstvu v izbranem podjetju
 37. Gregor Mulev: Marketing v mikro podjetju
 38. Marko Stanonik: Analiza digitalne oglaševalske kampanje
 39. Monika Ažman: Analiza uspešnosti kampanj Kupuj slovensko
 40. Suzana Kovačević: Vpliv blagovne znamke na percepcijo podjetja
 41. Jure Ozimek: Marketing ekoloških proizvodov v izbranem podjetju
 42. Anamarija Radojkova: E-commerce and its impact in the fashion industry
 43. Karin Kirm: Analiza zaznavanja oglaševanja izbranih blagovnih znamk
 44. Darja Vodičar: Raziskava trga v Trstu za širitev ekološkega sadja in zelenjave
 45. Urška Štokelj: Pridobivanje in selekcija kadrov na Primorskem
 46. Delita Muhić: Vpliv cene kavbojk na nakupno odločitev
 47. Barbara Kokalj: Priložnosti prodaje na novih tujih trgih na primeru podjetja X
 48. Urša Kristančič: Trženje turistične destinacije Goriška brda
 49. Dea Zudič: Trženje turistične destinacije
 50. Dževida Nukić: Analiza uporabe storitev mobilne banke na Obali
 51. Urška Orel: Razvoj lastne blagovne znamke in spletne trgovine
 52. Rudi Fermo: Oglaševanje mikro podjetij v 21. stoletju
 53. Ina Šoštar: Vloga poslovne antropologije v mednarodnem poslovanju - študija primera
 54. Nina Vučko: Zaznavanje stresa na delovnem mestu
 55. Klara Mihevc: Marketinška etika in zaznavanje resničnosti oglaševanja
 56. Nika Klun: Potrošnik ter dejavniki nakupa
 57. Valentina Novak: Oglaševanje glasbenega dogodka
 58. Lara Budja: Trženje destinacije za študente obalne regije
 59. Mirzet Kovačević: Analiza trženjskega komuniciranja v izbranem logističnem podjetju
 60. Margita Kompara: Uvajanje nišnega zavarovalniškega produkta
 61. Petra Štanta: Sodobno spletno oglaševanje - vlogerji
 62. Andrej Bombek: Mrežni marketing z dropshippingom
 63. Mia Dedivanović: Analiza aktivnosti spletnega marketinga izbranega podjetja
 64. Aleksander Prosen Kralj: Uporaba VR tehnologije kot marketinškega orodja
 65. Lea Batič: Kulturna in naravna dediščina kot razlog za turizem
 66. Erik Rutar: Trženje Slovenske obale s pomočjo razvoja ladijskega potniškega prometa
 67. Tjaša Fekonja: Analiza strategije marketinškega komuniciranja v podjetju X v kovinski industriji
 68. Mitja Gregorič: Analiza trženjske priložnosti v gradbenem podjetju
 69. Anja Stranščak: Interni marketing
 70. Tina Birsa: Pospeševanje prodaje v izbranem podjetju
 71. Tanja Leban: Stres na delovnem mestu
 72. Natalija Pavlova: Zaznavanje vloge umetnosti pri bodočih managerjih
 73. Blaško Cvijanović: Oglaševanje in zaznavanje storitev Bohinjske proge
 74. Sabina Mezeg: Pomen komercialnih storitev in njihov nadaljni razvoj na letališču
 75. Elvisa Kamenčić: Strategija mednarodnega marketinga izbranega podjetja na področju ekoloških živil
 76. Kristina Vučkovska: Osebna prodaja v trgovini z oblačili
 77. Naida Trako: Zaznavanje blagovne znamke in njenega oglaševanja
 78. Igor Mraz: Primerjalna analiza izbranih nacionalnih oglaševalskih kampanj
 79. Beti Andlovic: Analiza trženjske privlačnosti spletne strani podjetja
 80. Greta Štor: Marketinške komunikacijske strategije turističnih atrakcij
 81. Vesna Janjilović: Etnocentrizem in nakupno vedenje študentov
 82. Katarina Zidar: Odprtje naturopatske trgovine in ambulante
 83. Luca Bezjak: Uvajanje okolju prijaznega izdelka na trg
 84. Nina Atelšek: Ponarejeni izdelki, analiza stališč potrošnikov
 85. Maja Bevitori: Poslovni načrt za varstvo predšolskih otrok
 86. Maja Plesničar: Analiza nakupovalnih navad potrošnikov pri nakupovanju živil
 87. Livjana Sirk: Analiza zadovoljstva odjemalcev v družinskem gostinskem podjetju
 88. Maruša Šolar Čuden: Destinacija Radovljica
 89. Lea Stergar: Analiza trženja blagovne znamke
 90. Ana Černe: Analiza zadovoljstva odjemalcev izbranega podjetja
 91. Ana Čehovin: Analiza darilno-spletnih naročniških paketov
 92. Dolores Ponoš: Vitrualno trženje
 93. Tilen Vrhunc: Vpliv krize na pripravljenost za sponzoriranje
 94. Špela Drinovec: Primerjalna analiza trgovske blagovne znamke
 95. Uroš Pozeb: Trženje gostinskih storitev
 96. Nives Bunc: Marketinški načrt izbranega podjetja
 97. Anja Arnšek: Problematičnost oglaševanja hrane otrokom
 98. Samir Cerić: Strategija trženja prenočišč v izbranem podjetju
 99. Romina Poles: Analiza nakupovalnih navad kupcev čokolade
 100. Polonca Pirnat: Analiza zaznavanja storitev slovenskega in malezijskega eko hotela
 101. Lucija Lauko: Načrtovanje marketinško komunikacijske kampanje
 102. Tea Kralj: Analiza učinkovitosti sponzoriranja
 103. Kata Volavšek: Storitveni trženjski splet in zadovoljstvi strank trgovskega podjetja
 104. Petra Logar: Analiza zadovoljstva odjemalcev
 105. Urška Mihelič: Spletno trženjsko komuniciranje v izbranem podjetju
 106. Rebeka Sergaš: Zadovoljstvo s turistično ponudbo v krajinskem parku
 107. Matej Pompe: Značilnosti dobrega telelvizijskega oglasa
 108. Astra Štuklek: Načrt trženja računovodskih storitev
 109. Vesna Branislava Petek: Učinkovitost oglaševanja energijskih pijač
 110. Tadeja Rojc: Motivacija zaposlenih v elektrodistribucijskem podjetju
 111. Klavdijo Kržišnik: Analiza nabavne službe v proizvodnem podjetju
 112. tea Gec: Spremembe vedenja potrošnikov prehrambenih izdelkov
 113. Maja Rojc: Trženje in kakovost visokošolskih storitev
 114. Nataša Semolič: Zaznavanje razlik med islamskim in konvencionalnim finančnim sistemom
 115. Cirila Šavs: Zadovoljstvo zaposlenih v banki
 116. Anita Koleša: Sponzoriranje kulturnega dogodka
 117. Sanda Savić: Samoregulativa oglaševanja otrokom v Sloveniji in ZDA
 118. Renato Koštomaj: Analiza vpliva oglaševanja in prodajnih akcij na prodajo
 119. Andrej Rožič: Trženje inženiring storitev
 120. Željko Fatorić: Trženje športnih priprav v obalnem turizmu
 121. Ana Polona Plestenjak: Pospeševanje prodaje trgovske blagovne znamke
 122. Ranko Močnik: Proizvodnja in trženje v razmerah globalnega poslovanja
 123. Sanja Vujmilović: Vpliv oglaševanja na potrošnike
 124. Janja Kozlovič: Izražanje osebnosti skozi predelavo motocikla
 125. Alenka Logar: Tržno komuniciranje v trgovskem podjetju
 126. Petra Roginič: Analiza nakupnih odločitev odjemalcev v vrtni prodajalni
 127. Mojca Miklavčič: Trženje bančnih storitev s poudarkom na kreditiranju pravnih oseb
 128. Tomaž Erjavec: Analiza spletnega oglaševanja v farmacevtski panogi
 129. Bernard Osvald: Sponzoriranje kot strateška odločitev podjetja
 130. Tomaž Krajnc: Analiza spletne predstavnosti celjskih hotelov
 131. Metka Brečevič: Nastop podjetja na sejemski prireditvi
 132. Saša Kovačič: Tržne aktivnosti ob uvedbi in prepoznavnosti igre Stave
 133. Branko Lazić: Analiza trženja logističnih storitev
 134. Seta Grecs: Zadovoljstvo s storitvami jahalne šole
 135. Sanela Grošić: Uvajanje standarda kakovosti v špedicijsko dejavnost
 136. Andrej Mozetič: Mrežni marketing spletne trgovine
 137. Tomaž Dujc: Analiza komuniciranja udeležencev občinskih volitev
 138. Mitja Povodnik: Resničnostna oddaja - od ideje do realizacije
 139. Katja Grabler: Vstop blagovne znamke Lencia na evropsko tržišče
 140. Katja Japelj: Vpliv recesije na potrošnikove in podjetniške odločitve v zelemen marketingu
 141. Jadranka Mičič: Sponzoriranje teniškega turnirja
 142. Tina Debelak: Analiza izvajanja javnih naročil v elektroenergetskem podjetju
 143. Monika Kalister: Trženje zimskih pnevmatik za osebna vozila
 144. Nataša Lukežič: Vpliv prodajalca na nakupno odločitev
 145. Tina Nagode Jazbar: Oglaševanje preko spletnega dnevnika in spletne skupnosti
 146. Mojca Suhadolc: Sponzoriranje dejavnosti športnega zaovda
 147. Miran Miše: Uporaba metod sodobnega trženja
 148. Jožica Rojc: Zadovoljstvo odjemalcev komunalnih storitev
 149. Sandra Škapin: Oglaševanje prostih delovnih mest
 150. Ana Milunovič: Diferenciacija turističnih storitev
 151. Andreja Dolinšek: Analiza možnosti za uvedbo souporabe avtomobila v Sloveniji
 152. Tanja Novak: Tržno obnašanje turističnih organizacij v primeru naravnih nesreč
 153. Eleonora Stojkovič: Družbeno omrežje kot nova priložnost za trženjsko komuniciranje
 154. Marko Vamberger: Sponzoriranje rokometnega kluba
 155. Matjaž Gorkič: Management trženjskih aktivnosti avtovleke
 156. Andrej Selak: Analiza dejavnikov, ki vplivajo na proces pridobivanja kupcev na spletnem portalu
 157. Petra Sušnik: Stres v marketingu
 158. Kristina Krt: Sponzoriranje kulturnega porjekta
 159. Fatmir Ahmeti: Analiza trga surove kave v Italiji
 160. Ivana Joksimović: Trženjsko komunikacijska strategija banke
 161. Nuša Kozinc: Pospeševanje prodaje izdelkov za osebno nego
 162. Anita Kobe: Analiza izvajanja ekoturizma na slovenskih ekoloških turističnih kmetijah
 163. Matevž Kranjc: Marketinške strategije avtomobilskega podjetja v času krize
 164. Metka Podgornik: Management celovite kakovosti
 165. Zorana Teran: Sodelovanje visokošolske knjižnice z gospodarstvom
 166. Robert Stević: Analiza trženjske strategije logističnega podjetja
 167. Elvis Maljavac: Nabava in proces odobravanja novih dobaviteljev
 168. Urška Grilc: Razkrivanje družbene odgovornosti na spletnih straneh zavarovalnic
 169. Natalija Bračun: Izbor nizkostroškovnih dobaviteljev
 170. Helena Mele: Trženje lokalnega televizijskega programa
 171. Vinko Oblak: Trženje storitev sejemske prireditve
 172. Saša Savić: Ponudba in razvoj storitev v železniškem potniškem prometu
 173. Jože Černigoj: Trženje stavbnega pohištva
 174. Matej Ferfolja: Analiza zadovoljstva industrijskih odjemalcev
 175. Tjaša Miklavčič: Analiza trženja logističnih storitev
 176. Tina Jereb: Uporaba sodobnih tržnih poti v bančnem poslovanju
 177. Vera Čejvanovič: Vpliv kulture na poslovno komuniciranje na primeru hotelskega podjetja
 178. Dragica Štirn: Analiza turistične ponudbe Gorenjske
 179. Tina Železnik: Vpliv oglaševanja na trženje storitev mobilnega operaterja
 180. Blanka Denko Čeh: Trženjski splet kulturnega festivala
 181. Peter Škrlj: Strategija uvajanja nove avtomobilske znamke
 182. Boštjan Galjot: Sponzoriranje Olimpijskega komiteja Slovenije
 183. Teja Kenda: Trženje blagovne znamke mlečnih izdelkov
 184. Mateja Mavrič: Analiza načrtovanih turističnih storitev in zaznanega zadovoljstva obiskovalcev
 185. Ljiljana Šik: Primerjava zaznavanja sponzoriranja v Italiji in Sloveniji
 186. Urška Kavčič: Trženje kraškega terana
 187. Tomaž Janežič: Trženje atletskih tekmovanj Zlate lige Gorenjske
 188. Nives Mamilovič: Posredovanje v prometu z nepremičninami
 189. Monika Beč: Analiza vpliva cene na nakupno odločitev potrošnikov
 190. Marjetka Troha: Uspešnost tržnega komuniciranja avtomobilske blagovne znamke
 191. Matjaž Pogačnik: Kakovost kot vodilo poslovanja storitvenega podjetja
 192. Nadja Vošnjak: Analiza izgleda in vsebin spletnih trgovin
 193. Edita Huskič: Humor v televizijskem oglaševanju
 194. Sandi Kruh: Trženje potniškega terminala Koper
 195. Alison Ribarič: Analiza spletnih predstavitev ponudnikov kozmetike
 196. David Čauševič: Družbena odgovornost podjetja do zaposlenih
 197. Helena Florenin Pasinato: Italijanski kupec na slovenskem trgu
 198. Ivana Starčevič: Pospeševanje prodaje prestižne kozmetike
 199. Mariza Trojer: Vpliv barv embalaže na zaznavanje izdelka
 200. Alenka Mahne: Marketinško komuniciranje in tržni položaj logističnega podjetja
 201. Nataša Gjuričić: Vpliv barve embalaže osvežilne pijače na nakupno odločitev
 202. Žan Zdolšek: Analiza pospeševanja prodaje v vrtnarskem podjetju
 203. Branka Žagar: Zaznavanje sodobnega oglaševanja med potrošniki
 204. Dragana Lazović: Pospeševanje prodaje naravne kozmetike
 205. Danijel Pincin: Od kakovosti k poslovni odličnosti državne uprave
 206. Denis Kekič: Uvedba HACCP sistema kakovosoti v specializirani trgovini
 207. Predrag Lilić: Trženjsko komuniciranje v proizvodnem podjetju
 208. Jasmina Ogorevc: Analiza trženjsko komunikacijske akcije "Mleko krepi"
 209. Andraž Fakuč: Prepoznavnost blagovne znamke vzajemnih skladov
 210. Marjan Firm: Trženje klimatskih naprav s pomočjo feng shuia
 211. Natalija Šraj: Vpliv akkcijskega trgovskega oglaševanja na potrošnika
 212. Maja Kovačič: Vpliv sponzoriranja in donatorstva na poslovanje podjetja
 213. Urška Tarkuš: Analiza vpliva barve na prodajo otroške obutve
 214. Alenka Jerkič: Trženje bančnih storitev v poštnem poslovanju
 215. Urša Čerček: Strategije trženja za prodajni asortiman podjetja
 216. Estera Gramc Žičkar: Specifičen marketinški splet storitev pogrebnega zavoda
 217. Saša Turšič: Pozicioniranje blagovne znamke pnevmatik na območju Notranjske regije
 218. Petra Lazar: Finančna kriza in pliv na turistične navade Slovencev
 219. Uroš Preželj: Prepoznavnost prehrambnega franšiznega sistema
 220. Tanja Raušl: Dejavniki odločanja pri nakupu bančnih storitev
 221. Tjaša Stegel Smiljanič: Tržnokomunikakcijska strategija trovskega podjetja za pozicioniranje turističnega produkta
 222. Matej Trošt: Potrošnikovo zaznavanja cene in blagovne znamke pri nakupu pohištva
 223. Tanja Žgur: Sponzorstvo kot oblika tržnega komuniciranja energetske družbe
 224. Iris Laharnar: Trženje širokopasovnega satelitskega interneta ToowayTM
 225. Ivan Markočič: Trženje prodajnih storitev
 226. Orjana Vatovec: Trženje mobilnega bančništva
 227. Blaženka Gavez: Marketinška strategija podjetja
 228. Karmen Bolta: Uporaba spletnega neposrednega marketinškega komuniciranja v manjšem podjetju
 229. Marijan Roblek: Uvajanje standarda kakovosti ISO 9001:2000 v podjetju
 230. Tina Košuta: Vpliv uvedbe evra na nakupne navade potrošnika
 231. Neža Horvat: Zaznavanje gradbenih inženiring storitev
 232. Andreja Tominec: Trženje prešitih odej in zadovoljstvo kupcev
 233. Uroš Bavec: Analiza zadovoljstva kupcev PC orodjarna
 234. Martina Petrovčič: Zadovoljstvo kupcev z maloprodajnimi storitvami
 235. Tina Zalar: Zaznavanje kakovosti storitev v centru starejših
 236. Michelle Trampuš: Odziv medijev na oglaševalsko akcijo Kupujem slovensko
 237. Eva Degan: Odjemalčeve odločitve pri nakupu prehrambenih izdelkov
 238. Katja Krašček: Sponzoriranje turistične prireditve Praznik češenj
 239. Primož Polajžer: Analiza vstopa proizvodnega podjetja na indijski trg
 240. Mojca Bevk: Nakupovanje mleka in mlečnih izdelkov
 241. Blaž Ribič: Uresničljivost uvedbe alternativnega načina trženja
 242. Aleš Trunk: Vpliv krize na počitniške namere Slovencev
 243. Jožica Majdič: Zaznavanje kakovosti storitev visokošolske knjižnice
 244. Greta Pavšič: Zaznavanje tržnega komuniciranja igralnice
 245. Janja Pirman: Trženjsko komuniciranje ob uvajanju ledene kave na slovenski trg
 246. Eda Krt: Sponzorstvo, donatorstvo in družbena odgovornost podjetij
 247. Sabina Vatovec: Organizacijska kultura in tržna naravnanost
 248. Gašper Bračič: Zaznavanje kakovosti storitev v zdravilišču
 249. Julijana Perko: Analiza trženja wellness storitev v ZDA in Sloveniji
 250. Muhamed Džananović: Zadovoljstvo kupcev v spletni trgovini
 251. Zdenka Thaler: Trženje prevoznih storitev in storitev s 40-tonskim avtodvigalom
 252. Vesna Tolar: Trženje turistične destinacija
 253. Martina Markutovič: Vpliv spreminjanja cene na potrošnjo kave
 254. Suada Rastoder: Zadovoljstvo in motivacija zaposlenih
 255. Mateja Kržin: Marketing in prodaja - sodelovanja ali tekmovanje
 256. Elvira Zulić: Sponzoriranje nepridobitnega društva
 257. Veronika Gololičič: Neposredno trženje preko pošte s prodajnimi pismi
 258. Ines Pehnec: Trženjska strategija vstopa podjetja na španski trg počitniških hišic
 259. dean Jug: Sponzoriranje lokalne skupnosti
 260. Aljana Kovač: Direktni marketing poštnih storitev
 261. Metka Obretan Begić: Zadovoljstvo zavarovancev območne enote zavarovalnice
 262. Martin Franetič: Vpliv ekonomske krize na obalni turizem
 263. Vanda Makovec: Trženjski splet proizvodnega podjetja
 264. Marija Krivec-Djukić: Sponzoriranje športne prireditve
 265. Boštjan Drago: Zaznavanje sponzoriranja malonogometnega kluba
 266. Nastja Vodopivec: Trženje bančnih storitev s poudarkom na kakovosti storitev
 267. Katarina Kočar: Strategije trženja medicinskega pripomočka
 268. Vid Baruca: Primerjava privlačnosti športnih panog za sponzorje
 269. Vanda Božiček: Primerjava osebne in internetne prodaje stanovanjskih kreditov v izbrani banki
 270. Nataša Novak: Analiza povpraševanja po življenjskih zavarovanjih
 271. Karen Vodopivec: Zadovoljstvo odjemalcev kot merilo kakovosti bančnih storitev
 272. Kristina Bavcon: Analiza nepremičninskega trga na Goriškem
 273. Vesna Grah: Zavarovalnica in sponzoriranje ogleda športnega dogodka
 274. Tatjana Geršak: Sponzoriranje prireditve v organizaciji turističnega društva
 275. Brigita Žgavec: Analiza trženjskih oglasov v slovenskih dnevnikih
 276. Maja Peterlin: Prikrito oglaševanje v slovenskih revijah
 277. Maja Šivic: Tržno komunikacijski splet lesenih mlinov za mletje žitaric
 278. Alenka Kocjančič: Zadovoljstvo odjemalcev spletnega bančništva
 279. Jana Vodopivec: Neposredno trženje spletne aplikacije
 280. Karin Krmelj: Analiza trženja logističnih storitev špediterskega podjetja
 281. Vanja Bransberger: Analiza zadovoljstva uporabnikov slovenskih golfskih igrišč
 282. Natalija Mulej: Trženje inovacije Solid mobile double spacer
 283. Petra Starešinič: Pridobivanje sponzorskih sredstev za festival
 284. Tanja Blaževič: Poslovni načrt združevanje turistične ponudbe v regiji spodnjega Posavja
 285. Suzana Bubnič: Analiza zadovoljstva odjemalcev storitev servisnih dejavnosti
 286. Mateja Ambrožič: Zaznavanje in strateška vrednost trgovske znamke
 287. Saša Carli: Analiza strategije najemanja storitev marketinške agencije
 288. Edo Klarič: Trženje celovitih rešitev - sodobni sistemi hišne avtomatizacije
 289. Mirjam Saksida Vatovec: Uvedba spletne trgovine v trgovskem podjetju
 290. Gordana Križman: Družbena odgovornost mlade družine in potrošništvo
 291. Emira Kovač: Kakovost turističnih storitev
 292. Alja Kolar: Poslovni načrt za oblikovanje poslovnega modela franšizing v izbranem podjetju
 293. Barbara Zupan: Uspešnost prodajnega osebja v povezavi z nagrajevanjem
 294. Aida Sukanović: Zaznane značilnosti dobrih prodajalcev
 295. Andreja Kuster: Vloga kontrolinga pri optimizaciji nabave v proizvodnem podjetju
 296. Andrej Perc: Diverzifikacija prodajnega programa tehnične trgovine
 297. Monika Šrot: Degustacije kot metoda pospeševanja prodaje
 298. Sabina Vrečič: S sponzoriranjem športa do večje prepoznavnosti podjetja
 299. Ksenija Velić: Tržna naravnanost storitvenih podjetij
 300. Andreja Lukež: Spletna ponudba storitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in analiza povpraševanja
 301. Svetlana Lazović: Vpliv kulturnega okolja na trženjsko komuniciranje
 302. Blaž Lipovec: Ugotavljanje uspešnosti virusnega marketinga
 303. Iztok Klabjan: Analiza prodajnih postopkov v prodajalni avtomobilov
 304. Martina Marc: Vključevanje kraške kamnoseške tradicije v turistično ponudbo
 305. Djoko Djorčev: Sponzorstvo in donatorstvo v izobraževalnih organizacijah
 306. Tadeja Skok: Interno komuniciranje kot vidik obvladovanja organizacije
 307. Margita Kalister: Analiza uvajanja novega vozila na slovensko tržišče
 308. Adrijana Rijavec: Načrtovanje nastopa podjetja na mednarodnih sejmih
 309. Mojca Kržan: Nabavni procesi v podjetju z vidika ISO standardov kakovosti
 310. Maja Rojc: Pomen zadovoljstva kupcev za uspešno prodajo avtomobilov
 311. Andreja Merslavič: Trženje storitev osebnega bančnega računa
 312. Manuel Kalman: Vpliv sociodemografskih značilnosti pri odločitvi o nakupu turističnih izdelkov
 313. Maja Masilo: Pravična trgovina
 314. Karmen Primožič: Trženjski pristop pri uresničevanju poslanstva humanitarnega zavoda
 315. Valentina Pirih: Stališča odjemalcev do ciljanega spletnega oglaševanja
 316. Jan Benko: Analiza (ne)uravnoteženosti pogajalske moči v trgovini široke potrošnje
 317. Slavko Setnikar: Družbena odgovornost malih in srednje velikih podjetij z vidika sponzorstva
 318. Katarina Kremžar: Zaznavanje pospeševanja prodaje živilskih izdelkov
 319. Polona Lipičar: Tržni delež in prepoznavnost svetovalnega podjetja
 320. Aleš Crnica: Analiza zadovoljstva komitentov hranilnice
 321. Urša Ramuta: Analiza marketinškega komuniciranja dveh kozmetičnih blagovnih znamk
 322. Bine Šarabon: Analiza spletnih strani, namenjenih storitvi najem vozil
 323. Mateja Perhavec Hvala: Zaznavanje in stališča ljudi do mrežnega marketinga
 324. Tina Štolfa: Vpliv kakovosti storitev ter oblik tržnega komuniciranja na nakupne odločitve odjemalcev
 325. Januša Skubin Turk: Trženjsko komuniciranje na spletnih socialnih omrežjih
 326. Žaklin Peroša: Analiza spreminjajočega se tržnega okolja banke
 327. Tanja Zvijerac: Zadovoljstvo odjemalca potrjuje kakovost storitev
 328. Aleš Markočič: Trženje storitev hotela v mladinskem zdravilišču in letovišču
 329. Klemen Zonta: Primerjalna analiza trženja reševalnih vozil v javnem in zasebnem sektorju
 330. Vanja Vrhovšek: Analiza dejavnikov nakupa modnega nakita in modnih dodatkov
 331. Sanda Nikolić: Analiza izpostavljenosti poklicni izgorelosti pri tržnikih
 332. Ema Panjtar: Trženje pohištva in zadovoljstvo kupcev
 333. Amanda Lukić: Odvisnost od nakupovanja
 334. Jakob Leben: Analiza merchandisinga izdelkov v verigi športnih trgovin
 335. Marko Zupan: Komunikacija v procesu reševanja reklamacij
 336. Anja Gomezel: Management storitev samosotjne zbirke muzejstva solinarstva
 337. Sandra Perčič: ISO in mala podjetja: prednosti in pomanjkljivosti
 338. Nadja Baraga: Vpliv države izvora na namero nakupa avtomobila
 339. Romina Rojc: Trženje sistema za čiščenje fotovoltaičnih elektrarn
 340. Lidija Novak: Kartica Wellcard - rezultat uvajanja CRM v podjetje
 341. Laura Legović: Uspešnost in učinkovitost oglasov ter vpliv oglaševalskih nagrad
 342. Barbara Božič: Vpliv uvajanja ustvarjalnih oglasov na prihodek oglaševalskega podjetja
 343. Petra Heričko: Analiza managementa in zagotavljanja kakovosti logističnih storitev
 344. Mira Cigüt: Pospeševanje prodaje tobačnih izdelkov
 345. Matej Latin: Primerjalna analiza spletnih strani slovenskih bank
 346. Kaja Berginc: Analiza tradicionalnih bovških jedi v turistični ponudbi
 347. Matevž Kavčič: Trženje zavarovalnih storitev
 348. Helena Valenčič: Zaznavanje odvisnosti od nakupovanja
 349. Sabina Zidar: Analiza zadovoljstva zaposlenih v proizvodnem podjetju
 350. Michelle Benedetti Povšič: Analiza spletnih strani za prodajo gostinskih izdelkov
 351. Monika Babić: Poslovno darilo kot element trženjske komunikacje
 352. Danijela Subotič: Trženje destinacije s projektom "Vokend v Kopru"
 353. Tina Tavčar: Priprava učinkovitega spletnega nastopa
 354. Lara Jerman: Analiza zadovoljstva kupcev tekstilne blagovne znamke
 355. Gregor Kamenšek: Zadovoljstvo odjemalcev s storitvami ponudnikov širokopasovnih povezav v Sloveniji
 356. Tomaž Blatnik: Kakovost storitev e-poslovalnice

Druga dela (25)

 1. Armand Faganel, Roberto Biloslavo, Aleksander Janeš: The aquaculture industry and opportunities for sustainable tourism
 2. Marijana Sikošek: Kongresna dejavnost
 3. Armand Faganel, Anita Trnavčevič: Diskurz marketizacije javnega visokošolskega izobraževanja skozi časopisne članke
 4. Armand Faganel, Anita Trnavčevič: Marketizacijski diskurz v izobraževanju
 5. Armand Faganel, Vera Fois: Dizajnerska kultura in nagrada za oblikovalske dosežke
 6. Aleksander Janeš, Armand Faganel: Managing sustainable profit
 7. Armand Faganel, Aleksander Janeš: Branding trends 2020
 8. Armand Faganel, Aleksander Janeš: Food recovery awareness
 9. Roberto Biloslavo, Aleksander Janeš, Armand Faganel: Managing global changes with innovative sustainability
 10. Armand Faganel, Aleksander Janeš, Roberto Biloslavo: Managing global changes with logistics simplified
 11. Armand Faganel, Aleksander Janeš: Branding trends 2020
 12. Aleksander Janeš, Armand Faganel: Managing sustainable profit
 13. Danjel Bratina, Armand Faganel: Forecasting the primary demand for a beer brand using time series analysis
 14. Franka Piskar, Armand Faganel: A successful CRM implementation project in a service company
 15. Armand Faganel, Anita Trnavčevič: Sustainable natural and cultural heritage tourism in protected areas
 16. Armand Faganel: Zaznavanje kakovosti visokošolskih storitev
 17. Armand Faganel: 9. znanstvena konferenca Globalizacija kulture
 18. Armand Faganel, Mirna Macur: Competing through quality in higher education
 19. Armand Faganel: Recognized values and consumption patterns of post-crisis consumers
 20. Armand Faganel, Slavko Dolinšek: Quality management systems in higher education
 21. Armand Faganel: 19. srednjeevropska konferenca o informatiki in inteligentnih sistemih
 22. Armand Faganel: 2. mednarodna konferenca My PhD
 23. Borut Kodrič, Armand Faganel, Roberto Biloslavo, Anita Trnavčevič: Marketinška kultura v storitvenih dejavnostih
 24. Franka Piskar, Armand Faganel: Uvedba standarda ISO 9000 ter zadovoljstvo udeležencev nabavne verige
 25. Armand Faganel: Marketing in the post-crisis world
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici