Lupa

Statistika RUP

A- | A+ | Natisni

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Eda Birsa: Medpredmetno povezovanje pri pouku likovne vzgoje

Magistrska dela (11)

 1. Tinkara Kragelj: Izbira likovnega motiva pri vključevanju različnih predmetnih področij pri pouku likovne umetnosti
 2. Karin Kralj: Didaktični pristopi Herveja Tulleja za spodbujanje ustvarjalnosti na likovnem in jezikovnem področju v predšolskem obdobju
 3. klementina Šešerko: Uporabnost didaktične igre pri načrtovanju risarskih in slikarskih dejavnosti v predšolskem obdobju
 4. Valentina Jogan: Medpredmetno povezovanje likovnih in glasbenih vsebin v osnovni šoli s slovenskim učnim jezikom v Italiji
 5. Maja Matjaž: Interdisciplinarno učno okolje in spodbujanje motivacije ter ustvarjalnosti na likovnem področju v vrtcu
 6. Mateja Remic: Grafične tehnike ploskega tiska kot motivacija za likovno delo v vrtcu
 7. Monika Godec: Izvajanje likovnih terapij v okviru dodatne strokovne pomoči
 8. Maša Vodopivec: Spodbujanje likovne ustvarjalnosti ob glasbi
 9. Brigita Kranjc: Motivacija otrok s posebnimi potrebami pri uporabi netradicionalnega likovnega pripomočka
 10. Katarina Skočaj: Medpredmetno povezovanje med književno vzgojo pri pouku slovenščine in likovno umetnostjo
 11. Jennifer Antonini: Mnenja učiteljev o izvajanju likovne umetnosti pri učencih s posebnimi potrebami

Diplomska dela (33)

 1. Kaja Škodlar: Izvedba likovnih dejavnosti v času epidemije koronavirusa
 2. Barbara Kocjančič Stepančič: Likovno izražanje predšolskega otroka v njegovem domačem okolju
 3. Lea Markočič: Vrste uvodnih motivacijskih dejavnosti in njihova učinkovitost pri izvedbi likovne naloge v predšolskem obdobju
 4. Rebeka Škrilac: Prilagajanje likovnih dejavnosti otrokom s cerebralno paralizo
 5. Brigita Zorc: Poučevanje likovne umetnosti na prostem od 1. do 5. razreda osnovne šole
 6. Valentina Kogoj: Načrtovanje likovnih motivov za izvedbo slikarskih nalog v predšolskem obdobju
 7. Lucija Burgar: Kriteriji za vrednotenje slikarskih likovnih del v prvem triletju osnovne šole
 8. Tadeja Mrgole: Načrtovanje uvodne motivacije pri pouku likovne umetnosti v prvi triadi
 9. Marina Šiljak: Prostorski pogoji za izvajanje likovnih dejavnosti v predšolskem obdobju
 10. Maja Lavtar: Kiparski materiali v prvem starostnem obdobju predšolske vzgoje
 11. Jožica Mraz: Alma M. Karlin in njeno potovanje v različnih likovnih tehnikah
 12. Petra Koritnik: Tradicionalni in sodobni pristopi pri likovnih dejavnostih v predšolskem obdobju
 13. Maša Vodopivec: Likovna vzgoja predšolskih otrok v zamejskih otroških vrtcih
 14. Daša Bucik: Možnosti uporabe sitotiska v predšolskem obdobju
 15. Maruša Meža: Medpredmetna povezava likovne umetnosti in matematike v 2. razredu osnovne šole
 16. Tina Novak: Sodobni načini motiviranja vrtčevskih otrok za likovno dejavnost v prvem starostnem obdobju
 17. Valentina Jogan: Učna načrta za likovno in glasbeno umetnost v prvem triletju v Sloveniji in Italiji. Upoštevanje medpredmetnih povezav
 18. Katja Višnar: Uporaba nevsakdanjih likovnih materialov in orodij pri likovnih dejavnostih v predšolskem obdobju
 19. Anja Kumer: Origami in ustvarjalnost predšolskih otrok
 20. Maja Pegan: Odnos profesorjev razrednega pouka do uporabe grafičnih tehnik pri pouku likovne umetnosti
 21. Anja Šekli: Kiparske tehnike in likovne dejavnosti v drugem starostnem obdobju
 22. Katarina Skočaj: Likovna upodobitev pravljice
 23. Sara Conestabo: Ustvarjalnost slovenskih, nemških in indijskih otrok v predšolskem obdobju
 24. Anja Jazbec: Grafične tehnike visokega tiska v predšolskem obdobju
 25. Marjana Gostiša: Otrokovo ustvarjanje na likovnem področju slikarstva v prvem starostnem obdobju
 26. Dolores Šikman: Likovnost in grafika v vrtcu Jožice Flander
 27. Svetlana Vukmirović: Uporaba likovnih tehnik v predšolskem obdobju
 28. Saška Pukšič: Slikarske tehnike v predšolskem obdobju
 29. Tadeja Vedečnik: Medpodročne povezave likovnih dejavnosti v predšolskem obdobju
 30. Erika Eržen: Oblikovanje prostora v predšolskem obdobju
 31. Janja Danko: Uporaba suhih in mokrih risarskih tehnik v predšolskem obdobju
 32. Martina Bon: Otroška risba v drugem starostnem obdobju predšolske dobe
 33. Marjetka Kolar: Likovne dejavnosti in čarobni praznični čas

Druga dela (5)

 1. Zbornik povzetkov Strokovne konference Spodbujanje učinkovitega učenja
 2. Eda Birsa: Primerjava učnih načrtov in vključenost priporočil za medpredmetno povezovanje likovnih vsebin
 3. Eda Birsa, Lara Kobal: Učni načrt
 4. Eda Birsa, Lara Kobal: Učni načrt
 5. Eda Birsa, Lara Kobal: Učni načrt
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici