Lupa

Statistics of RUP

A- | A+ | Print

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (1)

 1. Klemen Širok: Dejavniki in poti upokojevanja v Sloveniji

MSc theses (17)

 1. Tamara Kraljič Borovničar: Analiza zdravstvenega absentizma v javnem sektorju
 2. Draženko Lončar: Program usposabljanja za tuje novozaposlene proizvodne delavce
 3. Monika Beč: Optimizacija procesa načrtovanja izobraževalnih dejavnosti v podjetju
 4. Silva Požlep: Samooskrbni modeli kot možnost ekonomsko-socialno-kulturnega napredka in odpiranja zelenih delovnih mest na podeželju
 5. Kristina Udovič Kocjančič: Organizirano samostojno učenje za odrasle v Sloveniji
 6. Taja Plešinac: Interna revija kot kanal interne komunikacije v kontekstu medgeneracijskih sprememb
 7. Alenka Brod: Vloga srednjega managementa v procesu organizacijskih sprememb
 8. Nina Ferjančič: Mobing starejših zaposlenih
 9. Tina Tratnik: Akademska prokrastinacija
 10. Marja Kunst: Primerjava ukrepov preprečevanja mobinga na delovnem mestu med Slovenijo in ZDA
 11. Maja Milosavljević: Pomen poučevanja čustvene inteligentnosti v poslovnih šolah
 12. Barbara Delak: Reševanje konfliktov med medicinskimi sestrami in zdravniki v javnem zdravstvenem zavodu
 13. Polona Szilvassy: Zavzetost zaposlenih kot potencial za dvig uspešnosti zdravstvene organizacije
 14. Laura Lajh Rauter: Program dvojne kariere in prilagajanje športnikov na življenje po koncu športne kariere
 15. Gašper Polajnar: Kako motivirati starejše zaposlene v raziskovalni dejavnosti
 16. Mirjam Francetič: Vpliv projekta Učenje učenja na učni proces v šoli
 17. Neva Kozamernik: Dejavniki prenosa znanja v delovno okolje

BSc theses (35)

 1. Katja Čabrian: Šport kot vrednota mladih
 2. Katarina Bensa: Stopnja participacije v programih promocije zdravja
 3. Manuela Klampfer: Kadrovanje generacije y
 4. Tea Bučan: Zadovoljstvo zaposlenih v izbranem podjetju
 5. Manca Katrašnik: Zadovoljstvo zaposlenih v podjetju avtomobilske industrije
 6. Tina Velikanje: Analiza kompetenčne vrzeli v podjetju
 7. Anja Brenčič: Nedenarno spodbujanje inovativnosti
 8. Jure Stubelj: Absentizem in fluktuacija v družinskem podjetju
 9. Dino Šito: Čustvena inteligenca in poslovni svet
 10. Tjaša Rigler: Nizki stroški za vsako ceno
 11. Ana Sovdat: Optimizacija sistema zagotavljanja delovne uspešnosti zaposlenih
 12. Erika Gornik: Neverbalna komunikacija pri poslovnih pogajanjih
 13. Aneja Marinič: Stres pri bančnih uslužbencih
 14. Eneja Sila: Zadovoljstvo zapsolenih kot vodilo k uspešnosti podjetja
 15. Metoda Šoba: Vpliv variabilnega dela finančnega nagrajevanja na motivacijo zaposlenih
 16. Denis Jerant: Glasbeni manager
 17. Robert Matevžič: Ravnanje s športnimi kadri v Sloveniji
 18. Matejka Letnar: Dejavniki vpliva na motivacijo pri učenju tujih jezikov
 19. Timotej Černigoj: Identifikacija potreb po usposabljanju v podjetju
 20. Nina Thalen Bizjak: Pozitivna funkcija konflikta v organizaciji
 21. Rok Gjurasek: Brezposelnost in zaposlovanje mladih
 22. Robert Radonić: Zadovoljstvo in motiviranje zaposlenih v mesnopredelovalni industriji
 23. Sandra Medic: Motiviranje prodajnih svetovalcev
 24. Jurij Goličič: Analiza nagrajevanja poklicnih športnikov
 25. Tatjana Štefe: Mobing - psihično nasilje na delovnem mestu
 26. Tina Ukmar Opara: Javna dela kot del aktivne politike zaposlovanja
 27. Ljiljana Mrzlečki: Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih
 28. Matjaž Planinšek: Načrtovanje kadrov v območni kontroli zračnega prometa
 29. Anton Čadež: Analiza medkulturnih razlik in njihov vpliv na uspešnost mednarodnega podjetja
 30. Ines Lozej: Razlogi nizke motivacije zaposlenih v podjetju
 31. Maja Milosavljević: Ženske kvote v magamenentu
 32. Helena Kauzar: Proces izbire najprimernejšega kandidata
 33. Monika Remškar: Motivacija in zadovoljstvo zaposlenih v občinski upravi
 34. Nadja Kobal: Vpliv stresa na tehnično osebje v šoli
 35. Sara Križman: Managerke in ovire, s katerimi se soočajo v karieri

Other documents (15)

 1. Elizabeta Zirnstein, Suzana Sedmak, Klemen Širok: Napoteni delavci med regulativo in prakso
 2. Eneja Sila, Klemen Širok: The importance of employee satisfaction
 3. Katarina Košmrlj Muha, Klemen Širok, Borut Likar: Addressing the fuzzy front end of innovation in an innovative manner
 4. Klemen Širok, Neva Kozamernik: Zakaj in kako meriti prenos znanja na delovno mesto
 5. Klemen Širok, Katarina Košmrlj Muha, Suzana Sedmak: Evalvacija socialnega programa s pomočjo teorije programa
 6. Katarina Košmrlj Muha, Klemen Širok, Borut Likar: Veščina obvladovanja inovacijskih problemov in priložnosti
 7. Katarina Košmrlj Muha, Klemen Širok, Borut Likar: L'arte della gestione dei problemi e delle opportunità di innovazione
 8. Klemen Širok, Borut Likar, Katarina Košmrlj Muha: eMIPS - A step closer to outsource the front end of innovation process
 9. Klemen Širok, Katarina Košmrlj Muha, Suzana Sedmak: Public employment services placement service's performance under scrutiny
 10. Katarina Košmrlj Muha, Klemen Širok, Borut Likar: Addressing the fuzzy front end of innovation in an innovative manner
 11. Klemen Širok, Milan Vodopivec: Poti in dejavniki prehoda v delovno neaktivnost v Sloveniji
 12. Klemen Širok: Dejavniki in poti upokojevanja v Sloveniji
 13. Klemen Širok: Metodologija evalvacij na področju poklicnega izobraževanja
 14. Irene Mandl, Funda Celikel-Esser, Klemen Širok: Born global
 15. Klemen Širok, Katarina Košmrlj Muha: Lifelong learning programme as a mechanism of change at the national level
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica