Lupa

Statistika RUP

A- | A+ | Natisni

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Božidar Opara

Ključna beseda2011201220132014201520162017201820192020202120222023
otroci s posebnimi potrebami6107127644135 1
inkluzija465135712224 1
integracija143313 1 1   
dodatna strokovna pomoč1134 12 1 1  
vrtec3  13   112 1
starši3  33    1   
prilagoditve 114111  1   
učitelji1 322 11     
disleksija 123 21      
usmerjanje2132 1       
osnovna šola  231 11  1  
učne težave 11121  21   
avtizem1211  12     
otroci1  421       
izobraževanje1 52         
osebe s posebnimi potrebami 12 12      1
pomoč  222 1      
zgodnja obravnava    31  11  1
učenje11  2 2   1  
vzgoja in izobraževanje11 2 2 1     
gluhota1 1  2 12    
družina1113         
predšolska vzgoja  1111   11  
vzgojitelji31   1      1
predšolsko obdobje11 1 1  1    
segregacija 21  1   1   
govorno-jezikovne motnje 11 1  11    
samopodoba  21    1 1  
vzgoja2 11         
posebne potrebe 1 11   1    
stališča učiteljev 111 1       
cerebralna paraliza 11 2        
socialna vključenost  1 11  1    
stališča 2 11        
znakovni jezik     1 12    
Downov sindrom   11 11     
sodelovanje   22        
čustvene in vedenjske motnje1 21         
otrok11  1   1    
hiperaktivnost2   11       
šola11   1       
učenci s posebnimi potrebami    1    2   
naglušnost  11    1    
prepoznavanje  11  1      
motivacija 1  1   1    
specialni pedagogi1 1   1      
poklicna orientacija 11 1        
karierna orientacija 111         
avtistične motnje   1  1 1    
sladkorna bolezen 1 2         
branje 1    1  1   
inkluzivni pedagog   1 11      
razvojni oddelek   11    1   
specifične učne težave1  1 1       
odnosi v družini 1     1  1  
vzgojno-izobraževalni programi 1   1 1     
vloga učitelja11   1       
individualiziran program 1  11       
zaposlovanje  21         
učenci  2    1     
razvoj2   1        
strokovni delavci1 1 1        
uresničevanje 2   1       
socialno vključevanje  2      1   
otroki s posebnimi potrebami  3          
inkluzivna paradigma   111       
komunikacija 1   2       
oblike pomoči 2           
šolska neuspešnost 1   1       
invalidi 1  1        
spremljevalci   1   1     
gibalno ovirani otroci    2        
redna osnovna šola1  1         
prostovoljstvo   11        
grafomotorika 1  1        
učitelj11           
gibanje 1   1       
vključevanje  11         
otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju     1 1     
otrok s posebnimi potrebami11           
orientacija    11       
močna področja 1  1        
kakovost življenja       11    
Romi1     1      
šport    11       
stres      2      
težave    1    1   
socialna integracija     1    1  
inkluzivno izobraževanje   1 1       
sprejemanje2            
ustvarjalnost   1      1  
nemiren otrok2            
predšolski otroci  1   1      
govorni razvoj 11          
starši otrok s posebnimi potrebami 1    1      
strokovna pomoč    1     1  
otroci z več motnjami        1 1  
nižje poklicno izobraževanje          2  
celostna obravnava        1   1
zakonodaja  1         1
zaposlitev    1     1  
proces soočanja 1 1         
prehajanje med programi1    1       
dejavniki1         1  
strategije dela   11        
dolgotrajno bolni otroci 1 1         
dijaki  1    1     
nemirnost1        1   
slepota   11        
otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 1    1      
odnos1   1        
impulzivnost    1    1   
inkluzivna pedagogika     1   1   
vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami      1  1   
pozornost    1    1   
medsebojni odnosi1     1      
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici