Lupa

Statistika RUP

A- | A+ | Natisni

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Armand Faganel

Vseh ključnih besed je 1156, ki se skupaj pojavijo 2407 krat.
279 ključnih besed (24.13 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 1530 krat (63.56 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
89x5.82%trženje
69x4.51%diplomska dela
51x3.33%storitve
47x3.07%oglaševanje
35x2.29%turizem
33x2.16%kakovost
32x2.09%zadovoljstvo
31x2.03%potrošniki
24x1.57%komuniciranje
23x1.5%trženjski splet
22x1.44%tržno komuniciranje
20x1.31%kupci, internet
18x1.18%sponzorstvo, pospeševanje prodaje
17x1.11%odjemalci
16x1.05%marketing, prodaja
15x0.98%trženjsko komuniciranje
13x0.85%analiza
12x0.78%strategije, blagovna znamka, blagovne znamke, zaposleni
11x0.72%sponzoriranje
10x0.65%trgovina, potrošnik, družbena omrežja, zvestoba
9x0.59%konkurenca, pozicioniranje, mediji
8x0.52%podjetja, komunikacijski splet, svetovni splet, strategija, izdelki, osebna prodaja, cene, motivacija, nakupno odločanje, mednarodno poslovanje
7x0.46%bančništvo, ponudba, dobavitelji, cena, nakupovanje, donatorstvo, sponzor
6x0.39%nakupne navade, raziskava trga, stranke, spletne strani, spletna trgovina, digitalni marketing, kultura, nakupno vedenje, Slovenija, logistika, izdelek
5x0.33%management, kupec, nabava, turistična destinacija, okolje, internacionalizacija, sejmi, promocija, spletno oglaševanje, marketinško komuniciranje, stališča, razvoj, nakup, družbena odgovornost, uporabniki, trg, šport, odločanje, potrošništvo, tržna raziskava, podjetje, raziskave
4x0.26%merjenje zadovoljstva, reklamacije, projekti, turistična ponudba, procesi, strategija trženja, banke, zaznavanje, SWOT analiza, bančne storitve, učinkovitost, kakovost storitev, segmentiranje, špedicija, prodajno osebje, organiziranost, spletni marketing, nagrajevanje, destinacija, vodenje, sponzorska pogodba, sponzorji, prodajalci, etika, stres
3x0.2%oglasi, neposredno trženje, barve, zadovoljstvo odjemalcev, splet, etnocentrizem, zeleni marketing, hotelirstvo, Facebook, zadovoljstvo kupcev, potovanja, sponzoriranec, servis, standardi, poslovni modeli, mrežni marketing, potrošnja, maloprodaja, kulturna dediščina, ciljni trgi, elektronsko poslovanje, ustvarjalnost, kava, poslovanje, mednarodno trženje, merjenje, avtomobili, poslovno komuniciranje, podjetništvo, banka, uspešnost, zavarovalništvo, imidž, konkurenčnost, trženjska strategija, trženjske strategije, trajnostni razvoj, vedenje potrošnikov, varstvo okolja, proizvodno podjetje, upravljanje, zadovoljstvo zaposlenih, prepoznavnost, nakupni dejavniki, nakupna odločitev, spletno nakupovanje
2x0.13%organizacijska klima, tržna naravnanost, marketinški splet, lastnosti, javni sektor, identiteta, inovacije, postopki, nakupni proces, nakupovalne navade, urejenost, zeleni izdelki, organizacijska kultura, spletna prodaja, živila, tržne raziskave, nakupne odločitve, gospodarstvo, dogodki, ugled, orodja, odnosi z javnostmi, oblikovanje, športna prehrana, potrebe, pritožbe, proizvodnja, načela, franšizing, ISO 9001:2000, kompulzivno nakupovanje, javna naročila, kriza, nepridobitne organizacije, kampanja, razvoj blagovne znamke, okoljska ozaveščenost, znanje, turistične destinacije, igralništvo, igre na srečo, naravna kozmetika, motiviranje, ekonomska kriza, nakupna namera, vedenje odjemalcev, prodajni proces, nabavna funkcija, mleko, turisti, digitalizacija, računovodski servis, ocenjevanje, spletno trgovanje, d. o. o., študija primera, turistična agencija, merila, Evropska unija, spletno bančništvo, segmentacija, zadovoljstvo uporabnikov, medorganizacijski trgi, zaznavanje kakovosti, uvajanje, sponzorski trg, tržna analiza, atletika, ponarejanje, informacije, intervju, organizacija, analiza trga, otroci, epidemija, finančna sredstva, strateško načrtovanje, komitenti, država izvora, izobraževanje, analiza poslovanja, socialna omrežja, zavarovalnice, varčevanje, študenti, embalaža, spletna stran, financiranje, proizvodi, finančna kriza, tržni delež, interno komuniciranje, timsko delo, električna vozila, modeli, zaslužek, slovenski potrošniki, agencije, odnosi z javnostjo, virtualna resničnost, pravična trgovina, ekološka živila, vrednote, standardi kakovosti, stiki z javnostjo, zeleni potrošnik, tehnologije, značilnosti, e-poslovanje, Instagram, trendi, izgorelost, avtomobilska industrija, dejavniki, moda, športni marketing, naravna dediščina, zdravilišča, CRM, ugled podjetja, tveganja, debelost, trženjske aktivnosti, sistemi, nepremičnine, raziskava
1xpandemija, prodajno okolje, neposredo trženje, obutev, vzajemni skladi, tržne poti, analiza besedila, tolmačenje, oblikovanje cene, sponzorska sredstva, zaznavanje blagovne znamke, zaznavanje cene, koronavirus, ekonomska unija, Primorski sejem, razstavni prostori, usposabljanje, smučanje, kvantitativni pristop, športna infrastruktura, športne priprave, spletna mesta, alpsko smučanje, energijske pijače, Shark, športni turizem, konjeniški klub, zastopniki, dinamika konkurentov, razvoj trgov, strateško trženje, prosta delovna mesta, cilji oglaševanja, zimske pnevmatike, Forex, idejni projekti, Amway, scenariji, resničnostni šovi, valutna tveganja, plače, vrednotenje, nabavna veriga, strateško vodenje, prenova, materialni tokovi, skrivnostni nakup, učinkovita prodaja, servisne dejavnosti, merjenje kakovosti, kmetijsko-živilska industrija, turno smučanje, golf, igrišče, prodajne tehnike, svetovanje, načrtovanje prodaje, tržniki, celosrtna grafična podoba, Intersport, ugovori, organizacije, prestrukturiranje, sodobno trženje, bančni pproizvoodi, trgovski posredniki, monetarna unija, dejavniki odločitve, kuponi, obiskovalci, tradisionalne jedi, Bovec, zasebnost, piškotki, kulinarika, kulturna dediščine, sončna energija, fotovoltaika, sončne elektrarne, čiščenje, strategije trženja, DPI, notranji odnosi, orodjarstvo, spletne igre, planiranje, Etol, analiza okolja, prosti čas, navade, Slovenske železnice, prevoz, mlečni izdelki, Planika, smučarji, stereotipi, globalni projektni timi, Istra avto, zadovoljtvo, pravičnost, certifikati, nakupne namere, ohranjanje potrošnikov, kamen, degustacije, mlade družine, kamnoseštvo, kamnolomi, Kras, izdelki široke potrošnje, trgovci, kulturna raznolikost, hranilnice, pričakovanja, nakit, dodatki, premoč odjemalca, pogajanja, medosebno odnosi, monopson, oligopson, pogoji poslovanja, Indija, prehrambena industrija, življenjski slog, motociklizem, referenčne skupine, izvozno trženje, trajnostna mobilnost, dodana vrednost, stresorji, dejavniki nakupa, proizvodni program, gospodarska kriza, trgovska znamka, kartice ugodnosti, souporaba avtomobila, ekonomika, pogodbe, ustvarjanost, posredovanje, smučarsko središče, oblikovalci, festivali, analiza vsebin, družbeni mediji, spletni portal, doživetja, športna trgovina, partnerstvo, proces nabave, dnevniki, tisk, revije, bralci, zavajanje, zavarovanje, ponudniki, gospodarsko-finančna kriza, potovalne namere, počitniške dejavnosti, ledena kava, toplice, virusni marketing, virusno oglaševanje, medorganizacijsko trženje, reševalna vozila, javna reševalna služba, upravljanje odnosov, nagrade, sociodemografske značilnosti, nakup spominkov, virusno širjenje, od ust do ust, splet 2.0, spominki, Intereuropa, metoda feng shui, teniški turnir, tenis, diferenciacija, turistične storitve, dostava, image, učinkovitost sponzorstva, kavarne, neprofitna organizacija, kulturni dogodek, družbena oodgovornost podjetij, kreditiranje pravnih oseb, zavedanje, zvestoba strank, fizični dokazi, upravljanje sponzorstva, zadovoljstvo potrošnikov, lojalnost, donator, sklad, Italija, zaznavanje sponzoriranja, novi proizvodi, outsourcing, Solinarski festival, Avditorij Portorož, knjižnice, komuniciranje z javnostmi, sodelovanje, načrt trženja, kakovost stooritev, sistem vodenja kakovosti, trženjki splet, management kakovosti, analiza podjetja, logistične storitve, vodenje kakovosti, psihološki dejavniki nakupovanja, dobro ime, narava trženjskih pogajanj, kultura razhajanja, kulturno ozadje posameznika, izobraževalna organizacija, šolski skladi, distribucija, oskrbovalna veriga, poslovno obdarovanje, odvisnost od nakupovanja, poslovno darilo, Vikend v Kopru, poslovno okolje, računovodstvo, telefonska prodaja, bančno zavarovalništvo, informacijski sistemi, skladiščenje, kakovost logističnih storitev, zavarovalni zastopniki, trženjske poti, trženje kozmetike, montaža, evalvacija, visoko šolstvo, inženiring, gradbeništvo, navtika, naravne nesreče, merjenje kakovosti storitev, lastnosti storitev, družbeno odgovorno podjetje, uspešnost komuniciranja, cilji trženja, družbena in okoljska skrb, tržnokomunikacijski splet, Internautica, razstavljalci, trgovina na debelo, zdravilišče, kadri, soline, muzeji, solinarstvo, SERVQUAL, zavodoljstvo, humor, prevozništvo, javna uprava, pričakovanja odjemalcev, reforma javne uprave, dvosmerna komunikacija, sredstva internega komuniciranja, baza podatkov, prodajno pismo, prodajna ponudba, direktni marketing, baze podatkov, poštne storitve, neposredna pošta, prevozne storitve, poprodajne storitve, rezervni deli, zagotavljanje kakovosti, prešite odeje, avtodvigala, marketing z dovoljenjem, družbena oodgovornost, hišna avtomatizacija, športni dogodki, strategija osredinjenja, uspeh, pretok informacij, športno trženje, stanovanjski krediti, cilji sponzoriranja, lokalne skupnosti, interesne skupine, standardi družbene odgovornosti, korporativna družbena odgovornost, športne prireditve, kulturno okolje, ciljne skupine, marketinška kultura, knjižnična dejavnost, storitvena kultura, birokratska kultura, tržne priložnosti, mali nogomet, knjižnica, mlečna industrija, oskrba, dom starejših, proces odločanja, nakupne vloge, trgovinska blagovna znamka, medijska razpoznavnost, sponzorski program, vpliv okolja, tržne zavore, priprave na sejem, nastop na sejmu, humanitarne organizacije, dejavnosti po sejmu, instrumenti, uspešnost podjetja, stanovanjske enote, povpraševanje, zakonodaja, spletna aplikacija, računovodski program, starostniki, zdravstvene storitve, vino, kraški teran, atletsko tekmovanje, trženje v športu, globalni trg, odnosi z javnitjo, sodobne tržne poti, čas inovacij, naloge trženja, odpravljanje stresa, tržnik, nabavni proces, izbira dobaviteljev, logotip, slogan, trženje klimatskih naprav, sledljivost, zunanje izvajanje dejavnosti, dajalec franšize, Subway, jemalec franšize, algoritem, HACCP, spletna predstavitev, kozmetika, italijanski kupci, slovenska trgovina, načelna pogajanja, zavodi, dobrodelnost, družbena odgovornost podjetij, trženjska raziskava, cilji, razvoj prodaje, primerjava, naloge prodaje, prehrambeni izdelki, menjava valute, stavbno pohištvo, proces komuniciranja, okna, strategija trženskega komuniciranja, evro, prostovoljni sodelavci, mednarodni trg, združitev ponudbe, incoming agencija, prodor na trg, novi izdelki, diverzifikacija, razširitev trga, destinacijska kartica, neprepoznavnost regije, Adria Mobil, strateški management, organiziranje prireditev, mlini, milenijci, vloga medijev, televizijski lokalni programi, vedenje kupcev, tržno komunikacijski splet, politik, politična stranka, lobiji, volivci, igrifikacija, dejavniki zadovoljstva, oblikovanje skladov, darovalci, poslanstvo, tobačni izdelki, človeški viri, psihologija prodaje, skrivni nakup, proizvajalec, izdelki za osebno nego, management celovite kakovosti, sistemi kakovosti, vodenje sistema kakovosti, procesni pristop, informacijske storitve, financiranje športa, uspešni prodajalci, psihološki pprofil kupca, lastnosti uspešnega prodajalca, sponzorska politika, potrošniške navade, posledice stresa, eko izdelki, uporabniška izkušnja, mansarda, zaključna projektna naloga, turist, Luka Koper, motiv, Evitas, orodja marketinškega komuniciranja, AdWords, lead generation, blockchain tehnologija, dropshipping, vplivnostni marketing, potniški terminal, razvoj podjetja, orodja trženjskega komuniciranja, kakovostne storitve, porabnik, stresor, simptomi stresa, interni marketing, betonski nadstrešek, osnove trženja, Slovenska obala, trženjska priložnost, pozicioniranje na trg, gradbeno podjetje, marketinška kampanja, Jadroagent International, kriptotrženjske strategije, globalizacija, poslovna antropologija, etnografija, kriptografija, podjetje Soline Pridelava soli, CNC Špica, kovinarska industrija, kriptovalutne prevare, mikropodjetja, motivacija nakupa, vlog, blog, delovno mesto, dejavniki stresa, anketiranje, študentje, Primorska, mesto Maribor, kriptovaluta, glasbeni dogodek, glasbeni management, izgorevanje, učitelji, kripto svet, regulacija kriptovalut, oglaševalska akcija, trpinčenje, sektorji, ukrepanje, nujna medicinska pomoč, magistrske naloge, tveganje, analizi SWOT in PEST, lesna industrija, naravne in kulturne znamenitosti, turistična atrakcija, CETSCALE, kmetijski marketing, nacionalne oglaševalske kampanje, trženjska privlačnost, trženjske komunikacijske strategije, kozmetični saloni, ponarejeni izdelki, kartice zvestobe, PSPN, programi zvestobe, električni izparilnik, difuzor, PEST, strategije vstopanja, problematika, vzroki, strožji ukrepi, optimizacija, informacijsko-komunikacijska tehnologija, urejenost trgovine, vračilo blaga, lončnice, rezano cvetje, vedenje, potrošniško vedenje, zaznavanje storitev, ustvarjalni timi, ustvarjalni procesi, infrastruktura, promet, inovativnost, umetnost, umetniške intervencije, Bohinjska proga, letališke storitve, ekodizajn, okoljsko načrtovanje embalaže, okoljske oznake, oblačila, urejenost prodajalca, odpadna embalaža, prekomerna potrošnja, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, komercialne letališke storitve, mednarodni marketing, mednarodno okolje, trajnostni marketing, množični turizem, zasvojenost, pridobljena znanja, kakovost storitve, lokacija storitve, javna služba, analiza kampanj, potrošniški etnocentrizem, poklicne gasilske enote, izkušnje, javni zavod, spletni rezervacijski portali, digitalna oglaševalska kampanja, blagovna znamka I feel Slovenia, Slovenska turistična organizacija, imidž podjetja, udeleženci, poslovni proces, prehrambni izdelki, marketing ekoloških živil, poreklo, hipoteze, vozila, Covid-19, razlike med spoloma, odnos s potrošniki, avtosedež, otroški voziček, tržna dejavnost, prehranska dopolnila, spletne ocene, vitamini in prehranska dopolnila, e-pošta, Google, komunikacijski kanali, vpis, visokošolski zavod, tehnologija, nakupovalno vedenje potrošnikov, Alibaba, strategije nabavnih kategorij, Amazon, Ebay, strateška vloga nabave, motivi za potovanja, trendi v turizmu, spletne lekarne, spletni nakup, posledice, prehrana, spletno oglaševanje od ust do ust, ponarejena zdravila, zdravila, prehranske navade, organizator potovanja, zelene oznake, porabniki, ozaveščenost, promocije, e-commerce, družinsko podjetje, mikro podjetje, dejavniki oblikovanja cene, korist, kavbojke, dejavniki pri odločanju, stališča do blagovne znamke, stališča do oglasa, sociološki dejavniki, psihološki dejavniki, ekonomski dejavniki, okoljsko oglaševanje, strategije prepričevanja, motivacijske teorije, Alpina, kompulzivno spletno nakupovanje, mobilno bančništvo, zdravljenje, lokalno prebivalstvo, zasvojenost zaposlenih, mobilno poslovanje, duševne motnje, proces nakupnega odločanja, izdelki za zaščito pred soncem, etično poslovanje, covid-19, Goriška brda, dejavniki obnašanja, vstopanje na nove trge, modne blagovne znamke, modni izdelki, organizacija prireditve, JGZ Brdo, sadje, žensko spodnje perilo, gospodarsko stanje, fashion industry, impact, pricing strategy, returns, e-loyalty, zelenjava, ekološki pridelki, organizirani kriminal, mediji za oglaševanje, anketni vprašalnik, načini reševanja pritožb, PEST analiza, proces selekcije kadrov, oglaševanje prostih delovnih mest, strategije tržnega komuniciranja, Trst, ponarejanje izdelkov, zaposlovanje, upravljanje človeških virov, marketinški načrt, neposredni marketing, potniške ladje, svetovna finančna kriza, križarjenje, potniški terminal Koper, poslovni peocesi, nabavna služba, šeriatsko pravo, islam, spletno poslovno komuniciranje, prihodki, uporabnost, finačni sistemi, obresti, zbirke podatkov, vzpostavitev, življenjski cikel izdelka, spletne storitve, urinski kateter, produkti, informiranje, sklepanje, zavarovanja, slabosti, prednosti, odprta koda, osnovna šola, dopolnilno zdravstveno zavarovanje, kreativnost, najem vozil, načrtovanje, zavarovana območja, Krajinski park Sečoveljske soline, elektronska pošta, trženjko-komunikacijski splet, spletni dnevniki, obnašanje, za dovoljstvo, zeleno trženje, narava, sponzoriranci, prehrana športno dejavnih oseb, nakupno odločanje športnikov, stiki z javnostmi, funkcionalna hrana, poslovni načrti, Obala, kuharske delavnice, aplikacije, spletni brskalniki, turistilne destinacije, Kranjska Gora, zeleni turizem, trajnost, mobilna telefonija, prenos znanja, GSM, osebno bančništvo, zasebno bančništvo, teoretični model, sonaravni razvoj, Pošta Slovenije, pogrebi, pokojniki, pokopi, valorizacija, tudristične destinacije, označevanje, kmetijstvo, stroški, izbira, kulturne razlike, tržišče, pnevmatike, socialna varnost, zavarovanci, metoda trenda, ideje, trgovske blagovne znamke, življenjska zavarovanja, kanali komuniciranja, etnografska raziskava, Yokohama, gradbeni inženiring, prireditve, življenjski cikel iizdelka, kavne krize, značilnosti kave, pasice, cene oglaševanja, Lek, Krka, predstavitve, Baumax, etičnost, televizijski oglasi, svetovalci, nakupi, učinki, odgovornost, medicinski pripomoček, struktura, pravna ureditev, spletni dnevnik, komunalne storitve, surova kava, trg surove kave, spletna skupnost, zavajajoče zelene trditve, aktivnosti, stave, partnerski odnos, ekologija, zeleni potrošniki, čokolada, Koper, ločevanje odpadkov, Celje, nakupno vedenje kupcev, črpalke, starost, procesi nakupnega odločanja, gospodinjstva, komunalni odpadki, nepridobitni sektor, ponudnik, turistična društva, lokalna prehrana, Nova Gorica, zaupanje, lesna biomasa, ponarejen izdelek, marketinške aktivnosti, zaznavanje ponaredkov, potrošniki luksuznih izdelkov, potencialni kupci, marketinška orodja, marketinška strategija, prodajni potencial, sistemi na lesno biomaso, konkurenti, finančno-gospodarska kriza, papirništvo, mobilne storitve, ekonomski etnocentrizem, lastnosti uspešnih prodajalcev, odnosi, recesija, sodobna družba, potrošniška družba, PEST-analiza, polietilen, marketing v športu, marketing na družbenih omrežjih, marketing osebnega trenerja, surovine, Iran, prodajalec, športnik, metode KAM, nekonvencionalna medicina, holistična obravnava, vedenje porabnikov, življenjski slogi, nov izdelek, spremembe življenjskih navad, italijanski trg, športna društva, Nike, ponarejeni izdelek, zadovoljstvo potrošnika, dejavniki nakupnega vedenja, merchandising, spletne potovalne agencije, Intimissimi, intenca zelene potrošnje, skrb do okolja, naročniški paketi, energija, franšize, varstvo na domu, poslovni načrt, prepoznavanje, zasebno varstvo otrok, zasebni vrtec, varuh predšolskih otrok, znanje o okolju, spletno trženje, socializacija, fotografija, hrana, prenočišča, podeželje, gostinstvo, zeleni skepticizem, virtualna podjetja, virtualno trženje, trgovske znamke, proizvajalci, aktivacija, osebni management, osebna blagovna znamka, mišljenje oblikovanja, oblikovalsko mišljenje, kultura oblikovanja, znamčenje, mladinski turizem, dizajn management, nakupne namere potrošnikov, zeleno potrošništvo, atmosfera, zeleno oglaševanje, nevarne kemikalije, ecolabel, otroški turizem, šole v naravi, management mestnih centrov, prodajalne, povezovanje, zavod Otok, Mestna občina Koper, oživljanje starega mestnega jedra, merjenje sejemske uspešnosti, trženje v turizmu, letovanja otrok, trženjski splet v turizmu, luksuzni izdelki, cilji sejemskega nastopa, Spar
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici