Lupa

Statistika RUP

A- | A+ | Natisni

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Eda Birsa

Vseh ključnih besed je 108, ki se skupaj pojavijo 195 krat.
27 ključnih besed (25 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 114 krat (58.46 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
12x10.53%motivacija
11x9.65%ustvarjalnost, likovne dejavnosti
10x8.77%likovna umetnost
9x7.89%likovna vzgoja
6x5.26%predšolska vzgoja
5x4.39%predšolski otroci
4x3.51%umetnost, likovne tehnike
3x2.63%likovna ustvarjalnost, prvo starostno obdobje, slikanje, likovno izražanje, grafika, likovno ustvarjanje
2x1.75%predšolski otroki, osnovna šola, likovno področje, medpredmetno povezovanje, projektno delo, slikarske tehnike, otroška risba, likovni motiv, grafični materiali in orodja, otroci, vzgojitelji, otroška ustvarjalnost
1xpapir, likovne tehnike in materiali, uporabnost, kiparstvo, drugo starostno obdobje, zgibanje, origami, kiparske tehnike, likovno izražanje otrok, grafična tehnika sitotiska, kiparski materiali, učitelji, likovni materiali in orodja, nenavadne likovne tehnike, likovna naloga, likovni razvoj, likovni razvoj otrok, risarski pripomočki in materiali, mokre in suhe risarske tehnike, risanje, Kurikulum za vrtce, projektno delo v vrtcu, pedagoški pristopi, pedagoški pojmi, Alma M. Karlin, razvoj otrok, otroki v predšolskem obdobju, grafične tehnike, slikarstvo, prostorski pogoji, odtiskovanje, tiskanje, slikarski materiali, prostorsko oblikovanje, likovna področja, orodja in podlage, metode spodbujanja, načrtovanje procesa likovne umetnosti, uspešnost likovne naloge, motivacijska sredstva, likovne naloge, uvodna motivacija, otroci s cerebralno paralizo, dejavnosti, učni proces likovne umetnosti, učilnica na prostem, prilagoditve, starši, domače okolje, didaktični pristopi, epidemija COVID-19, didaktična igra, kvalitativna raziskava, likovne prvine, jezikovno področje, Italija, medpredmetne povezave, glasbena umetnost, poučevanje na prostem, prva in druga triada, netradicionalni likovni pripomoček, otroci s posebnimi potrebami, likovni pojmi, likovna tehnika, vrednotenje slikanja, razredni pouk, prva triada, uvodni del, prvo triletje, slikarske dejavnosti, glasbena spodbuda, monotipija, Herve Tullet, interdisciplinarnost, učno okolje, spodbujanje ustvarjalnosti, likovna terapija, otroci z avtističnimi motnjami, otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, dodatna strokovna pomoč, vrtec na daljavo
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici