Lupa

Statistika RUP

A- | A+ | Natisni

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

 1. Vesna Čuk: Mentorska vloga v kliničnem okolju
 2. Irena Trobec: Primerjava ustreznosti učnih okolij pri razvijanju etičnih kompetenc študentov zdravstvene nege

Magistrska dela (7)

 1. Vanja Kosmina Novak: Analiza učinkov reedukacijskega programa za paciente s sladkorno boleznijo tip 2
 2. Renata Mahmutović: Seznanjenost žensk z ukrepi preprečevanja in odkrivanja raka na materničnem vratu
 3. Sabina Ličen: Razlike v asertivnem vedenju med študentkami Visoke šole za zdravstvo Izola in študentkami drugih fakultet
 4. Tjaša Emeršič: Negativni stres anestezijskih medicinskih sester v slovenskih bolnišnicah
 5. Urška Bogataj: Tveganost pitja alkohola med študenti zdravstvene nege
 6. Milena Burnik: Predlog predstavitve poslovnih procesov v zdravstveni negi
 7. Ester Benko: Igra vlog kot metoda izkustvenega učenja pri predmetu Osnove zdravstvene nege s kliničnim usposabljanjem

Diplomska dela (16)

 1. Urška Sever: Analiza samokontrole pacientov s sladkorno boleznijo tipa 2
 2. Irena Cvetičanin Čendak: Vloga medicinske sestre pri pripravi pacienta s kronično ledvično odpovedjo na nadomestno zdravljenje s hemodializo
 3. Milan Nastić: Razvoj izobraževanja medicinskih sester v Sloveniji ter njegov pomen za stroko in znanstveno dejavnost zdravstvene nege
 4. Irena Furlanič: Kritičen pregled razvoja obvladovanja bolnišničnih okužb z meticilin rezistentnim Staphylococcus aureusom (MRSA) v Sloveniji
 5. Stojka Škrokov: Raziskovanje vpliva zdravstvene nege na kakovost življenja pacienta z dihalno stomo
 6. Mojca Pušnar: Ocena možnosti uvajanja samokontrole koagulacije krvi pri pacientih z različnimi bolezenskimi stanji
 7. Tjaša Emeršič: Osveščenost medicinske sestre o možnosti prenosa mikroorganizmov
 8. Violeta Krevatin: Razširjenost okužbe z bakterijo Helicobacter pylori glede na starost in spol pacientov zasebne ambulante P. B. v Kopru
 9. Polona Krošelj: Samokontrola in kontrola bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2 v diabetičnem dispanzerju
 10. Anet Černe: Vodenje sladkorne bolezni z inzulinsko črpalko pri mladostniku
 11. Simon Novak: Vpliv n-3 in n-6 večkrat nenasičenih maščobnih kislin v hrani na razvoj aterosklerotičnih sprememb žilne stene - pregled znanstvenih raziskav
 12. Iva Morenčič: Prehrana pri revmatoidnem artritisu
 13. Špela Bizjak: Prisotnost lokalno pridelane zelenjave na policah velikih trgovin v Sloveniji v zimskem času
 14. Peter Jantol: Vpliv fruktoze na presnovo človeka
 15. Mateja Bavcon: Alergija na hrano pri otrocih v vrtcih na Goriškem
 16. Karin Hržič: Bilingvizem kot preventivni dejavnik pri pojavu simptomov demence

Druga dela (7)

 1. Nadja Plazar, Sabina Ličen: Razlike v asertivnem vedenju med študentkami zdravstvene nege in študentkami drugih fakultet
 2. Sabina Ličen, Nadja Plazar: Identification of nursing competency assessment tools as possibility of their use in nursing education in Slovenia
 3. Nadja Plazar, Barbara Ostanek: Primerjava alelnih frekvenc mutacij ključnih encimov presnove homocisteina med vzorci Slovencev in drugih narodov
 4. Mihaela Jurdana, Nadja Plazar, Rado Pišot: Vpliv 35 dnevnega mirovanja na koncentracijo homocisteina v krvi
 5. Nadja Plazar, Maja Čemažar, Gregor Serša, Andrej Cör: Comparison between hypoxic markers pimonidazole and glucose transporter 1 (Glut-1) in murine fibrosarcoma tumours after electrochemotherapy
 6. Nadja Plazar, Mihaela Jurdana: Hyperhomocysteinemia and the role of B vitamins in cancer
 7. Nadja Plazar, Mihaela Jurdana: Hyperhomocysteinemia: relation to cardiovascular disease and venous thromboembolism
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici