Lupa

Statistika RUP

A- | A+ | Natisni

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Gregor Kovačič: Hidrologija kraškega izvira Malenščica in njegovega hidrografskega zaledja

Magistrska dela (1)

 1. Tina Počkar: Hidrogeografske značilnosti povirnega dela Reke

Diplomska dela (13)

 1. Anja Urbančič: Temperaturni režimi izbranih slovenskih rek v obdobju 1971-2015
 2. Erika Mahnič: Naravne nesreče v občini Pivka
 3. Urša Semolič: Voda v vsakdanjem življenju na Krasu
 4. Vane Urh: Koper - zeleno mesto?
 5. Miha Kramar: Spreminjanje pretočnih značilnosti izbranih slovenskih rek s snežno-dežnim pretočnim režimom v obdobju 1961-2010
 6. Mirjana Maučec: Poplavljanje reke Mure in geografska presoja protipoplavnih ukrepov
 7. Klemen Šlosar: Regionalni razvoj Občine Ilirska Bistrica po osamosvojitvi Slovenije
 8. Jasna Švigelj: Intenzivnost preperevanja na dolomitu in flišnih kamninah
 9. Tina Rupnik: Rakiški stržen, značilnosti porečja in kakovostno stanje vodotoka
 10. Monika Klinar: Geomorfološka dediščina Triglavskega narodnega parka kot del turistične ponudbe
 11. Mojca Poklar: Pogoji za revitalizacijo Semedelskega zaliva
 12. Boštjan Krapež: Ocena tveganja onesnaženja kraškega izvira Rižana na vodovarstvenem območju znotraj Mestne občine Koper
 13. Matej Curk: Sprememba rabe tal v katastrski občini Dolenja vas

Druga dela (18)

 1. Gregor Kovačič, Tina Rupnik: Rakiški stržen
 2. Gregor Kovačič, Borut Peric, Tina Počkar: Hidrogeografske značilnosti in kakovostno stanje vodotokov v povirju Reke
 3. Gregor Kovačič: Šembijsko presihajoče jezero
 4. Valentina Brečko Grubar, Gregor Kovačič: Pomen obalnih mokrišč za prebivalce slovenske Istre
 5. Gregor Kovačič: Šembijsko presihajoče jezero
 6. Gregor Kovačič: Poplava na območju Bača, Knežaka in Koritnic novembra 2000
 7. Gregor Kovačič: Poplava na območju Bača, Knežaka in Koritnic novembra 2000
 8. Darko Ogrin, Miha Staut, Gregor Kovačič: Prostorsko dojemanje Sredozemlja v slovenski Istri
 9. Gregor Kovačič: Relief evolution in the hinterland of the Pivka river
 10. Gregor Kovačič: Relief evolution in the hinterland of the Pivka river
 11. Gregor Kovačič: Trevor R. Shaw: Foreign travellers in the Slovene Karst 1486-1900. Ljubljana, Založba ZRC, 2008, 338 str.
 12. Gregor Kovačič, Valentina Brečko Grubar: Pokrajinskoekološka oznaka jadranskega povodja v Sloveniji s poudarkom na kakovosti vodnih virov
 13. Metka Petrič, Janja Kogovšek, Nataša Ravbar, Gregor Kovačič: Latest research on karst waters in Slovenia and their significance
 14. Nataša Ravbar, Gregor Kovačič: A review of the potential and actual sources of pollution to groundwater in selected karst areas in Slovenia
 15. Gregor Kovačič, Nataša Ravbar: Destruction of dolines
 16. Gregor Kovačič: Poplava na območju Bača, Knežaka in Koritnic novembra 2000
 17. Gregor Kovačič: Poplava na območju Bača, Knežaka in Koritnic novembra 2000
 18. Gregor Kovačič: Peticija za ohranitev Volovje rebri
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici