Lupa

Statistika RUP

A- | A+ | Natisni

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (7)

 1. Stojan Puhalj: Vrednotenje uspešnosti tekmovalnega alpskega smučanja v obdobju poznega otroštva in adolescence
 2. Tanja Jerina: Dejavniki fizičnega in družbenega okolja kot izhodišče aktivnega življenjskega sloga slovenskih osnovnošolcev
 3. Matej Plevnik: Dejavniki izvedbe elementarnega gibalnega vzorca plezanja v zgodnjem otroštvu
 4. Iva Šklempe Kokić: The impact of structured aerobic and resistance exercise on the course and outcome of gestational diabetes mellitus
 5. Uroš Marušič: Impact of spatial navigation training during 14-day bed rest on maintaining motor functions and on brain activity in older adults
 6. Urška Čeklić: Skladnost in povezanost plazenja z dejavniki gibalnega razvoja v zgodnjem in srednjem otroštvu
 7. Tadeja Volmut: Z merilnikom pospeška izmerjena gibalna/športna aktivnost mlajših otrok in analiza izbranih intervencij

Magistrska dela (2)

 1. Olivera Raković Bošnjak: Življenjski slog - vidik gibalne/športne aktivnosti pacientov, obravnavanih v specialistični ambulanti za diabetike Koper
 2. Uroš Perko: Razvojni model udejstvovanja v športu elitnih in skoraj elitnih športnih plezalcev

Diplomska dela (11)

 1. Nik Vuksanović: Učinek dvomesečne vodene vadbe na izbrane parametre telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti 3-6 let starih otrok
 2. Simona Bezovnik: Vloga športno rekreativnega društva pri spodbujanju gibalne/športne dejavnosti predšolskih otrok
 3. Saša Sekirnik: Analiza programov gibalne/športne vadbe predšolskih otrok Svizec
 4. Anja Vidmar: Strategije motiviranja otrok pri učenju alpskega smučanja
 5. Matija Maršič: Presečna analiza vpliva osnovne motorike na hitrost vodenja žoge pri nogometaših med 10. in 17. letom starosti
 6. Ines Bažon: Zdravstvena tveganja igranja na glasbeni inštrument dijakov in učiteljev Umetniške gimnazije Koper
 7. Veronika Gabrijel: Plavanje in gibanje v vodi za osebe s cerebralno paralizo
 8. Diego Celin: Psiho-fizična priprava rekreativnih motociklistov
 9. Andrej Filipčič: Primerjava gibalne učinkovitosti med 8 in 9-letnimi otroki, vključenimi v rokometno šolo, in ostalimi vrstniki
 10. Ana Delak: Strah pred športom pri učencih v 5. razredu osnovne šole na območju občine Postojna
 11. Ana Mašera: Vpliv šole smučanja na nadaljnje ukvarjanje s tem športom

Druga dela (53)

 1. Helena Blažun, Peter Kokol, Jernej Završnik, Rado Pišot: Education and sport
 2. Matija Maršič, Branko Zupan, Rado Pišot, Mitja Gerževič: Vpliv osnovnih gibalnih in funkcionalnih sposobnosti s hitrostjo vodenja žoge pri 10-17 let starih nogometaših
 3. Jernej Završnik, Peter Kokol, Rado Pišot, Helena Blažun: Bibliometric patterns of research funding
 4. Črtomir Matejek, Jurij Planinšec, Samo Fošnarič, Rado Pišot: Povezanost statusa telesne teže in gibalne učinkovitosti otrok v Sloveniji
 5. Matej Plevnik, Ines Bažon, Rado Pišot: Playing-related health risks among students and teachers of music department at the Koper Art School
 6. Iztok Retar, Rado Pišot, Edvard Kolar: The definition of sports management
 7. Enrico Rejc, Pietro Enrico Di Prampero, Stefano Lazzer, Bruno Grassi, Boštjan Šimunič, Rado Pišot, Guglielmo Antonutto, Marco Narici: Maximal explosive power of the lower limbs before and after 35 days of bed rest under different diet energy intake
 8. Katja Koren, Rado Pišot, Boštjan Šimunič: Active workstation allows office workers to work efficiently while sitting and exercising moderately
 9. Filippo Giorgio Di Girolamo, Sara Mazzucco, Roberta Situlin, Nina Mohorko, Zala Jenko Pražnikar, Ana Petelin, Marcello Tence, Rado Pišot, Luciano Navarini, Gianni Biolo: Roasting intensity of naturally low-caffeine Laurina coffee modulates glucose metabolism and redox balance in humans
 10. Armin Paravlić, Rado Pišot, Marko Vidnjevič, Stefan Đorđević: Uticaj nivoa fizičke aktivnosti na stepen uhranjenosti adolescenata
 11. Rado Pišot, Uroš Marušič, Gianni Biolo, Sara Mazzucco, Stefano Lazzer, Bruno Grassi, Carlo Reggiani, Luana Toniolo, Pietro Enrico Di Prampero, Angelina Passaro, Marco Narici, Shahid Mohammed, Joern Rittweger, Mladen Gasparini, Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Boštjan Šimunič: Greater loss in muscle mass and function but smaller metabolic alterations in older compared to younger men following two weeks of bed rest and recovery
 12. Cecilia Soavi, Uroš Marušič, Juana Maria Sanz, Mario Luca Morieri, Edoardo Dalla Nora, Boštjan Šimunič, Rado Pišot, Giovanni Zuliani, Angelina Passaro: Age-related differences in plasma BDNF levels after prolonged bed rest
 13. Mihaela Jurdana, Zala Jenko Pražnikar, Nina Mohorko, Ana Petelin, Tadeja Jakus, Boštjan Šimunič, Rado Pišot: Impact of 14-day bed rest on serum adipokines and low-grade inflammation in younger and older adults
 14. Enrico Rejc, Pietro Enrico Di Prampero, Stefano Lazzer, Bruno Grassi, Boštjan Šimunič, Rado Pišot, Guglielmo Antonutto, Marco Narici: A 35-day bed rest does not alter the bilateral deficit of the lower limbs during explosive efforts
 15. J. P. Meijer, R. T. Jaspers, Joern Rittweger, Olivier Seynnes, S. Kamandulis, M. Brazaitis, A. Skurvydas, Rado Pišot, Boštjan Šimunič, Marco Narici, H. Degens: Single muscle fibre contractile properties differ between body-builders, power athletes and control subjects
 16. Jernej Završnik, Katja Koren, Rado Pišot, Peter Kokol, Janez Vošner, Boštjan Šimunič, Helena Blažun: Correlation between knee extensor/flexor contraction time and running speed
 17. Rado Pišot, Boštjan Šimunič, Tadeja Volmut, Rosana Dular: Gibalna/športna aktivnost otrok med šolskim poukom
 18. Uroš Marušič, Mitja Gerževič, Rado Pišot, Romain Meeusen, Voyko Kavcic, Bruno Giordani: Computerized spatial navigation training during 14 days of bed rest in healthy older adult men
 19. Uroš Marušič, Nina Mohorko, Rado Pišot, Mitja Gerževič, Matej Plevnik, Voyko Kavcic: Computerized cognitive training mitigates detrimental effects of simulated microgravity environment
 20. Enrico Rejc, Rado Pišot, Katja Koren, Stefano Lazzer, Boštjan Šimunič: Differences between skeletal muscle contractile parameters estimated from transversal tensiomyographic and longitudinal torque twitch response
 21. Rado Pišot: Kako se znajdemo v prostoru od otroka do pozne starosti
 22. Iztok Retar, Rado Pišot: Dimensions of kinesiology as the starting point of sport tourism destinations and products
 23. Uroš Marušič, Rado Pišot, Boštjan Šimunič, Voyko Kavcic, Nandu Goswami, Andreas Rössler, Helmut Hinghofer-Szalkay: Effect of computerized cognitive training with virtual spatial navigation task during bed rest immobilization and recovery on vascular function
 24. Joca Zurc, Rado Pišot: Raziskave celostnega razvoja otroka kot osnova didaktike gibalne/športne vzgoje
 25. Veronika L. Kropej, Radoje Milić, Rado Pišot, Branko Škof: Ugotavljanje dejavnikov, povezanih z doseganjem platoja VO2 pri treniranih dečkih
 26. Veronika L. Kropej, Radoje Milić, Rado Pišot, Branko Škof: Vpliv dimenzij sestave telesa na aerobno učinkovitost otrok
 27. Rado Pišot, Samo Fošnarič, Jurij Planinšec: Prevalenca čezmerne telesne teže in debelosti med otroki v severovzhodni Sloveniji
 28. Tjaša Dimec Časar, Petra Dolenc, Rado Pišot, Matej Tušak: Vpliv popolne gibalne neaktivnosti na psihično zdravje in počutje zdravih mladih preiskovancev
 29. Mihaela Jurdana, Nadja Plazar, Rado Pišot: Vpliv 35 dnevnega mirovanja na koncentracijo homocisteina v krvi
 30. Tjaša Dimec Časar, Petra Dolenc, Rado Pišot, Matej Tušak: Psihološki učinki skrajne gibalne neaktivnosti v pogojih simulirane breztežnosti
 31. Natale Gaspare De Santo, Rosa Maria De Santo, Alessandra F. Perna, Carmela Bisaccia, Rado Pišot, Massimo Cirillo: Where philosophy meets clinical science
 32. Matej Plevnik, Mitja Gerževič, Rado Pišot: Ocenjevanje elementarnega gibalnega vzorca plezanja v obdobju zgodnjega otroštva
 33. Petra Povalej, Mitja Lenič, Milan Zorman, Peter Kokol, Lenka Lhotska, Rado Pišot: Machine learning helps physicians in diagnosing of mitral valve prolapse
 34. Uroš Marušič, Rado Pišot: Analiza uspešnosti usvajanja elementarnega gibalnega vzorca hoje pri 4-6 let starih zdravih otrocih
 35. David Rodríguez-Ruiz, Juan Manuel García-Manso, Dario Rodríguez-Matoso, S. Sarmiento, Marzo Da Silva-Grigoletto, Rado Pišot: Effects of age and physical activity on response speed in knee flexor and extensor muscles
 36. Boštjan Šimunič, Joern Rittweger, Gregor Cankar, Mihaela Jurdana, Tadeja Volmut, Tina Šetina, Igor B. Mekjavić, Rado Pišot: Odziv sestave telesa, mišične togosti in ravnotežja po 35-dnevni odsotnosti gibanja pri mladih in zdravih preiskovancih
 37. Boštjan Šimunič, H. Degens, Joern Rittweger, Marco Narici, Igor B. Mekjavić, Rado Pišot: Noninvasive estimation of myosin heavy chain composition in human skeletal muscle
 38. Petra Dolenc, Rado Pišot, Boštjan Šimunič: Stopnja anksioznosti in različne strategije spoprijemanja s stresom pri vojakih Slovenske vojske
 39. Matej Plevnik, Tanja Peternelj, Rado Pišot: Usvajanje gibalnih kompetenc
 40. Nina Furlan, Rado Pišot, Franc Krpač: Stanje anksioznosti otrok 4. in 5. razreda pri uri športne vzgoje
 41. Mladen Gasparini, Mišo Šabovič, Igor D. Gregoric, Boštjan Šimunič, Rado Pišot: Increased fatigability of the gastrocnemius medialis muscle in individuals with intermittent claudication
 42. Rado Pišot, Nejc Šarabon, Giuliana Jelovčan, Matej Plevnik, Saša Pišot, Urška Čeklić, Tadeja Volmut, Petra Dolenc, Mitja Gerževič, Nina Mohorko, Katja Koren, Boštjan Šimunič: Fundamental motor patterns in children aged 4-7 years
 43. Ruowei Li, Marco V. Narici, Robert M. Erskine, Olivier Seynnes, Joern Rittweger, Rado Pišot, Boštjan Šimunič, M. Flück: Costamere remodeling with muscle loading and unloading in healthy young men
 44. Petra Dolenc, Rado Pišot: Effects of long-term physical inactivity on depressive symptoms, anxiety, and coping behaviour of young participants
 45. Maarten D. de Boer, Olivier Seynnes, Pietro di Prampero, Rado Pišot, Igor B. Mekjavić, Gianni Biolo, Marco Narici: Effect of 5 weeks horizontal bed rest on human muscle thickness and architecture of weight bearing and non-weight bearing muscles
 46. Rado Pišot, Marco Narici, Boštjan Šimunič, Maarten D. de Boer, Olivier Seynnes, Mihaela Jurdana, Gianni Biolo, Igor B. Mekjavić: Whole muscle contractile parameters and thickness loss during 35-day bed rest
 47. Rado Pišot: Gibalna kompetenca
 48. Desy Salvadego, R. Domenis, Stefano Lazzer, Simone Porcelli, Joern Rittweger, Giovanna Rizzo, I. Mavelli, Boštjan Šimunič, Rado Pišot, Bruno Grassi: Skeletal muscle oxidative function in vivo and ex vivo in athletes with marked hypertrophy from resistance training
 49. Kinesiology for the Future
 50. Desy Salvadego, Stefano Lazzer, Mauro Marzorati, Simone Porcelli, Enrico Rejc, Boštjan Šimunič, Rado Pišot, Pietro Enrico Di Prampero, Bruno Grassi: Functional impairment of skeletal muscle oxidative metabolism during knee-extension exercise after bed rest
 51. Francesco Agostini, Luciano Dalla Libera, Joern Rittweger, Sara Mazzucco, Mihaela Jurdana, Igor B. Mekjavić, Rado Pišot, Luisa Gorza, Marco Narici, Gianni Biolo: Effects of inactivity on human muscle glutathione synthesis by a double-tracer and single-biopsy approach
 52. Joern Rittweger, Boštjan Šimunič, Giancarlo Bilancio, Natale Gaspare De Santo, Massimo Cirillo, Gianni Biolo, Rado Pišot, Ola Eiken, Igor B. Mekjavić, Marco Narici: Bone loss in the lower leg during 35 days of bed rest is predominantly from the cortical compartment
 53. Paola Iovino, Giuseppe Chiarioni, Giancarlo Bilancio, Massimo Cirillo, Igor B. Mekjavić, Rado Pišot, Carolina Ciacci: New onset of constipation during long-term physical inactivity
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici