Lupa

Statistika RUP

A- | A+ | Natisni

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (12)

 1. Morisa Lisjak: Varovanje podatkov pri elektronskem poslovanju
 2. Tomaž Krstič: Uporaba multimedijskih sistemov v glasbeno-izobraževalnih programih
 3. Aleš Lešnik: Analiza pogojev ustanovitve projektne pisarne v skupnih občinskih upravah
 4. Helena Kojnik: Analiza odnosa prebivalcev do ravnanja z odpadki v izbranih občinah
 5. Sandra Boškin: Primerjalna analiza upravljanja univerz v Evropi
 6. Dušan Bihar: Vpliv informacijsko komunikakcijskih tehnologij na organizacijo dela v primarnem zdravstvu
 7. Aprila Cotič: Response to economic crises in a socio-cultural context of the EU countries
 8. Boštjan Gerk: Virtualizacija organizacije kot posledica zunanjega izvajanja informacijskih storitev
 9. Iztok Kamenski: Vpliv značilnosti izdelka na zaznano vrednost blagovne znamke
 10. Matej Rebec: Management ravnanja s kupci na področju turizma v Sloveniji z vidika elektronskega varovanja podatkov
 11. Petra Rebec: Sistemski in organizacijski vidiki varovanja podatkov - Centralni turistični rezervacijski sistem Slovenije
 12. Branko Pivljakovič: Analiza managerskih pristopov v javnem komunalnem podjetju

Diplomska dela (42)

 1. Matevž Mak: Razvoj prototipa sistema za študentsko medsebojno pomoč
 2. Uroš Sergaš: Uvajanje in uporaba elektronskih dokumentov
 3. Kristina Lancner: Soodvisnost stopnje izobraženosti in osnovnih ekonomskih in socialnih indikatorjev v EU
 4. Biljana Miceva: Uporaba ITIL priporočil na področju podpore uporabnikom IT podjetij
 5. Elvis Sukanović: Razvoj računalniške aplikacije za izračun in predstavitev stroškov porabe različnih energentov skozi vse faze razvoja aplikacij
 6. Jani Zajc: Prototip ekspertnega sistema za modeliranje internetnih groženj
 7. Zvezdana Stojaković: Vpliv socialnih omrežij na učinkovitost zaposlenih
 8. Boštjan Lavrič: Informacijska podpora kreativnemu delu projektnega tima
 9. Dejan Šraml: Poslovanje brez papirja
 10. Martina Cvetrežnik: Izboljšanje organiziranosti projektno usmerjenih organizacij s pomočjo 4PM
 11. Janez Bostner: Organizacijski in informacijski vidiki sistema za upravljanje odnosov s strankami
 12. Robert Dagian: Reorganizacija zavarovalne družbe zaradi združitve
 13. Nataša Mulec: Izbor dobaviteljev
 14. Damjan Andrej Veselko: Mobilni plačilni sistemi in bančništvo
 15. Klemen Sitar: Vloga zaupanja v vodenju virtualnih skupin
 16. Viktorija Kreča: Informacije javnega značaja lokalne skupnosti
 17. Rok Colarič: Uveljavljanje in organiziranost mobilnega finančnega svetovanja na slovenskem trgu
 18. Katja Tržan: Analiza urejenosti organizacije v okviru državne uprave
 19. Karmen Gostinčar: Benchmarking slovenskega in evropskega knjižnega založništva
 20. Martina Gobec: Organizacijska struktura proizvodnega podjetja
 21. Martin Kofol: Priprava investicijske dokumentacije za občinske projekte
 22. Viktorija Krajnc: Management in skrivnost motivacije
 23. Iztok Kamenski: Vpliv delovnih timov na prilagajanje organizacijske strukture spremembam
 24. Leja Dabič: Vodenje in delovanje športnih timov
 25. Natali Ličen: Komuniciranje med lokacijsko oddaljenimi poslovnimi enotami
 26. Katja Kovačič: Organizacija franšiznega poslovanja
 27. Mitja Kastelic: Informacijska trhnologija kot konkurenčna prednost malih in srednje velikih podjetij
 28. Andrej Kuralt: Značilnosti organizacije multinacionalnih družb
 29. Valter Klobas: Posebnosti managementa in financiranja javnih gospodarskih služb v občinski upravi
 30. Martina Pečovnik: Navidezna pisarna, pisarna prihodnosti
 31. Martina Lazar: Organizacijska kultura in klima - konkurenčna prednost organizacije
 32. Uroš Saksida: Vpliv potreb zaposlenih na trajnostni razvoj organizacije
 33. Nataša Čretnik: Organiziranost banke in sekretariata banke
 34. Mojca Prinčič: Uporaba McKinseyevega modela pri primerjavi in ugotavljanju uspešnosti podjetja
 35. Uroš Čečelič: Benchmarking konkurenčnosti Slovenije
 36. Matej Čebohin Krt: Analiza organizacijske oblike
 37. Tine Justin: Vpliv IKT na urejenost in poslovanje podjetja
 38. Tjaša Sedmak: Organizacija faktoring storitve
 39. Andrej Brlečič: Informatizacija javne uprave v luči javno-zasebnega partnerstva
 40. Slavica Šmitran: Motivacija zaposlenih v igralništvu in hotelski dejavnosti
 41. Denis Anclin: Analiza notranje organiziranosti podjetja
 42. Iztok Godnič: Razvoj kadrov in organska organizacija

Druga dela (22)

 1. Igor Prodan, Slavko Dolinšek, Cene Bavec, Aleš Mihelič: Upravljanje tehnologije - ključ konkurenčnosti
 2. Cene Bavec: Urejenost podjetja - strukture in procesi
 3. Denis Trček, Karmen Rodman, Marko Ropret, Cene Bavec, Borut Likar, Mirko Markič, Peter Fatur: Izhodišča za raziskovanje inovacijskih zmožnosti slovenskega gospodarstva
 4. Cene Bavec, Branko Pivljaković: Akulturacija managementa javnih komunalnih podjetij v Sloveniji
 5. Matej Rebec, Cene Bavec: Nekateri varnostni vidiki informacijskih tehnologij na področju turizma v Sloveniji
 6. Karmen Verle, Mirko Markič: Kompetence vršnih managerjev in organiziranost kot osnova uspešnosti organizacije
 7. Marijana Sikošek: Management prireditev
 8. Cene Bavec: On stimulus for citizens' use of e-government services
 9. Cene Bavec: On stimulus for use information services in the European Union
 10. Branko Pivljakovič, Cene Bavec: Posebnosti managementa javnih komunalnih podjetij v Sloveniji
 11. Cene Bavec: Interdependence between social values and national performance indicators
 12. Cene Bavec: Management in e-izzivi
 13. Cene Bavec: Management med racionalnostjo in iracionalnostjo
 14. Cene Bavec: Social responsibility and professional ethics in management
 15. Cene Bavec, Massimo Manzin: Management virtualnih organizacij
 16. Cene Bavec: Analiza inovacijske klime v zasebnem in javnem sektorju v Sloveniji
 17. Cene Bavec: Management tehnologije
 18. Marjetka Primožič, Cene Bavec: Personal values and trust of Europeans in national and EU institutions
 19. Cene Bavec: On the management in virtual environments
 20. Cene Bavec: Universities and ICT industry in search for innovativeness
 21. Cene Bavec: Organizacija
 22. Cene Bavec: Izbor gradiv za predmet: Zakonski in družbeni vidiki informacijske družbe
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici