Lupa

Statistika RUP

A- | A+ | Natisni

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Cene Bavec

Vseh ključnih besed je 260, ki se skupaj pojavijo 345 krat.
42 ključnih besed (16.15 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 127 krat (36.81 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
11x8.66%diplomska dela
7x5.51%organiziranost
6x4.72%management, zaposleni
5x3.94%internet, vodenje
4x3.15%motivacija, upravljanje, učinkovitost, elektronsko poslovanje, organizacija
3x2.36%informacijska tehnologija, storitve, organizacijska struktura, uspešnost, benchmarking
2x1.57%spremembe, varovanje podatkov, komuniciranje, projekti, občine, konkurenčnost, globalizacija, turizem, reorganizacija, e-poslovanje, informacijski sistem, varnost, informatizacija, Evropa, IKT, Slovenija, visoko šolstvo, managerji, cilji, zaupanje, bančništvo, proizvodnja, prodaja, življenjski cikel razvoja aplikacij, struktura, informacijsko-komunikacijska tehnologija
1xciklus, javna služba, koncesija, vzajemni skladi, struktura organiziranosti, produktivnost, franšizne pogodbe, organizacija dela, javni-zasebno partnerstvo, javna naročila, javno podjetje, organizacijska shema, strategije, urejenost organizacije, banke, analiza, javni zavod, strukture, urejenost, upravni postopki, franšizing, manager, e-storitve, trener, e-administracija, zunanje izvajanje dejavnosti, virtualizacija, SMEs, konkurenčne prednosti, vlaganja, koristi, faktoring, kupsi, timi, združitve, mala in srednje velika podjetja, franšizor, zavarovalništvo, e-občina, osebnost, športnik, skupine, franšizij, nagrajevanje, založništvo, strateški management, knjižno založništvo, knjiga, multinacionalne družbe, najboljša praksa, managerski izzivi, managerski pristopi, lokalna skupnost, trajnostni razvoj, vlaganje v kadre, organizacijske strukture, javno komunalno podjetje, McKinseyev model, poslovni načrt, podjetje, zaščita tranakcij, odnosi s strankami, stranke, procesi, podatki o stranki, turistični rezervacijski sistem, raziskave in razvoj, uspešnost podjetja, upravljanje odnosov, ugotavljanje uspešnosti, podjetništvo, neposredne tuje investicije, potrebe, desna hemisfera, timko delo, informacijska podpora, delnice, kreativne metode, informatizacija procesov, reševanje problemov, znanje, kadri, igralništvo, hotelirstvo, motivacijski dejavniki, organska organizacija, mrežne povezave, multimedijska naravnanost, e-uprava, tehnike motiviranja, intuicija, nadzor, možgani, informacije javnega značaja, spletne strani, psihologija, virtualni timi, spletno bančništvo, digitalna ekonomija, mobilni plačilni sistemi, virtualnost, virtualna organizacija, uporabniki, poslovni procesi, projektne pisarne, zasebnost, projektni management, aplikacije, aporabniški vmesniki, kalkulator, delovna nesta, socialna omrežja, internetne grožnje, internetna varnost, Vensim, model, sistemska dinamika, Kohana, MooTools, kakovost, univerza, primerjava, economic crisis, business efficiency, varstvo okolja, osveščanje, zemeljski plin, električna energija, komunalni odpadki, ločevanje odpadkov, prebivalci, inteligentni sistemi, sistemi za podporo odločanju, IT menedžment, IT podjetje, IT storitev, podpora uporabnikom, varnostna politika, podatki, ITIL, digitalni podpisi, uporabniški vmesnik, aplikacija, e-učilnica, e-dokumenti, e-dokumentiranje, varnostni ukrepi, tveganja, IT, učne vsebine, multimedijski sistemi, učno okolje, ekspertni sistemi, e.-učenje, e-izobraževanje, ekonomski indikatorji, izobrazba, družbeni indikatorji, soodvisnost, glasbeno izobraževanje, Denmark, Slovenia, telekomunikacijska tehnologija, tradicionalna pisarna, inovativnost, organizacijska kultura, dimenzije organizacijske kulture in klime, organizacijska klima, pisarna prihodnosti, navidezna pisarna, tveganje, Evropska skupnost, delovni timi, poslovno komuniciranje, vrste komuniciranja, konkurenčna prednost, kataloška prodaja, dobavitelji, stroški, zavarovanje, krediti, depoziti, nabava, formalizacije, prenova, zadovoljstvo zaposlenih, človeški viri, teorije organizacije, centralizacija, razvojni programi, financiranje, javna uprava, informatika, postopki, informacijski sistemi, organizacije, javno-zasebno partnerstvo, marketing, Jub, national culture, Jupol, blagovne znamke, spletno komuniciranje, odločanje, zadovoljstvo, kartice zdravstvenega zavarovanja, e-recepti, profesionalne kartice, investicije, dokumentacija, inforemacijsko-komunikacijska tehnologija, e-zdravje, kadrovanje, spletne aplikacije, informacijska družba, elektronsko komuniciranje, primarno zdravstvo, investicijsko bančništvo
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici