Lupa

Statistika RUP

A- | A+ | Natisni

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (11)

 1. Špela Šivic: Učna okolja pri glasbeni umetnosti
 2. Nika Zupan: Spodbudno glasbeno učno okolje
 3. Nataša Živkovič: Sodelovanje otrok v glasbeno didaktičnih igrah za razvoj slušne zaznave in pozornosti na zvok
 4. Polonca Gabriel: Prepoznavanje nadarjenih otrok za glasbo
 5. Monika Juršić: Prilagoditve izvajanja ljudskih plesov za osebe z motnjo v duševnem razvoju
 6. Jerneja Terlikar: Program poslušanja glasbe v vrtcu
 7. Katarina Kovač: Kulturno-umetnostna vzgoja v vrtcih na narodno mešanem območju v Prekmurju
 8. Jerica Kreft: Pomen in vloga glasbenega kotička v igralnici v vrtcu
 9. Tadeja Fatur: Poslušanje glasbe in izražanje glasbenih doživetij
 10. Klavdija Mikuš: Glasbena ustvarjalnost in pevsko izmišljanje pet- in šestletnih otrok
 11. Tatjana Grujić: Otrokovo poslušanje glasbe doma in v vrtcu

Diplomska dela (98)

 1. Maja Meden: Sodelovanje vrtca s straši med epidemijo covid-19
 2. Naja Mrak: Vloga glasbe v glasbenih pravljicah
 3. Nina Fon: Glasbene dejavnosti v kombiniranem oddelku
 4. Špela Lah: Zvočna pot v gozdu
 5. Doris Bone: Otroci soustvarjalci pravljice z glasbo
 6. Neža Hladnik: S flavto v pravljični svet
 7. Neža Ravnikar: Načrt za novo glasbilo
 8. Minka Žbogar Markočič: Pevska literatura v reviji Cicido
 9. Anja Jeraj: Odziv otrok na igranje klavirja
 10. Sara Hrovat: Povezovanje kurikularnih področij na primeru pravljice Janeza Bitenca Pikapolonica in pikice
 11. Barbara Tešić: Pomen glasbe za otroke z motnjo avtističnega spektra
 12. Anka Benčina: Pozornost in odzivanje malčkov na zvok kljunaste flavte
 13. Martina Praprotnik: Ljudski prazniki in ljudsko glasbeno izročilo
 14. Meta Kogoj: Barve zvoka
 15. Suzana Udovč: Malčki raziskujejo zvok in glasbila
 16. Mateja Mavrič: Glasbene zamisli za pravljico Mire Voglar Trije kužki
 17. Anita Kern: Pomen glasbe pri uvajanju otrok v vrtec
 18. Katarina Oreškovič: Opera za otroke
 19. Lea Podgoršek: Pedagoški pristopi k turistični interpretaciji dediščine za otroke
 20. Kristina Košir: Na gregorjevo se ptički ženijo
 21. Neža Rudolf: Glasba mi pove, kako naj plešem
 22. Urša Holer: Glasbene didaktične igre za spodbujanje ustvarjalnosti
 23. Klara Pregelj: Igra ritma in melodije
 24. Nataša Kutin: Glasbena namizna igra skok v zvok
 25. Anamarija Purgar: Glasbene dejavnosti za 1-2 leti stare otroke
 26. Maja Štampar: Otroška ljudska glasba v vrtcu
 27. Katarina Djukić: Doživljanje glasbe Ples sladkorne vile Petra Iljiča Čajkovskega
 28. Urša Vendramin: Pomen glasbe v Hiši otrok Frančiška Sedeja
 29. Petra Pograjc: Zvočne slike v pravljici Kako je kokoška kuhala čaj
 30. Barbara Leben: Sodelovanje malčkov pri izvedbi pravljice z glasbo
 31. Špela Šivic: Kulturno-umetnostna vzgoja v vrtcu
 32. Ana Mandelc: Vključevanje ljudske glasbe v vzgojno-izobraževalno delo
 33. Eva Klančar: Spoznavanje in doživljanje zvočne barve na primeru prečne flavte
 34. Klavdija Kokljič: Raziskovanje zvoka
 35. Katarina Petrinčič: Obogatitvene dejavnosti v vrtcu
 36. Monika Juršić: Gibalna ustvarjalnost otrok v otroških ljudskih plesih
 37. Sergeja Slapnik: Projektno delo kot pristop k načrtovanju in izvajanju pravljice z glasbo Veliki nemarni škornji
 38. Ana Guna: Odnos vzgojiteljev do petja v Vrtcu Ledina
 39. Andrej Žibert: Istrska štorija z glasbo
 40. Teja Zver Vučko: Glasbeni kotiček v igralnici in v vrtcu
 41. Mojca Leskovec: Slovenske in irske pesmi za otroke
 42. Tina Trbižan: Uvajanje glasbenega slikovnega zapisa na primeru dinamike
 43. Klavdija Čoh: Pevski programi otroških pevskih zborov v vrtcih
 44. Lidija Svet: Dostopnost in uporaba glasbil v vrtcu
 45. Nika Kodrič: Odzivi otroka z motnjo avtističnega spektra na glasbene spodbude
 46. Urška Mulej: Izvedba glasbene pravljice Mire Voglar, Živali pri babici Zimi
 47. Elvira Feher: Petje po metodi pripevanja v slovenskem in madžarskem jeziku
 48. Blaž Opeka: Izzivi poslušanja pravljice z glasbo
 49. Manca Berce: Učno okolje za glasbene dejavnosti v vrtcu
 50. Neža Zagorc: Opazovanje otrok v priložnostnem kotičku po izvedeni glasbeni didaktični igri
 51. Klavdija Lukač: S pesmijo in golido do šturka
 52. Gregor Krek: Raziskovanje zvočil po pedagoškem pristopu Reggio Emilia
 53. špela Šmalc: Glasbene didaktične igre za malčke
 54. Manuela Ftičar: Izdelava zvočila
 55. Maruša Jug: Zanimanje učencev prvega razreda osnovne šole za poslušanje različnih zvrsti glasbe
 56. Klara Slokar: Glasba v družinskem okolju
 57. Anja Osterman: Ustvarjanje zvočnih slik v pravljici Pazi se velike zlobne ribe!
 58. Darja Drobnič: Značilnosti pevskega glasu otrok v zgodnjem obdobju
 59. Tjaša Černe: Didaktična izpeljava petja nove pesmi
 60. Ajda Boncelj: Zvočne uganke v predšolskem obdobju
 61. Branka Klančnik Šavs: Igramo se z glasbili
 62. Ingrid Peric: Uvajanje nove zvočne barve na primeru harmonike
 63. Andreja Nadlišek: Zanimanje otrok za ljudsko glasbo
 64. Janja Žerdoner: Izvajanje izštevank s ploskanjem, korakanjem in igranjem na boben
 65. Ines Kern: Glasbene dejavnosti v Vrtcu Antona Medveda Kamnik
 66. Sara Kogoj: Glasbene didaktične igre za spoznavanje parametrov zvoka
 67. Mojca Ogrizek: Priprava otrok na petje
 68. Nina Šuštaršič: Seznanjanje otrok s citrami
 69. Mirjam Rupar: Glasbene didaktične igre za spoznavanje parametrov zvoka
 70. Zala Gumzej: Spremljanje razvoja dečka z motnjo avtističnega spektra na posameznih razvojnih področjih
 71. Urška Plevnik: Načrtovanje in izvajanje glasbenih dejavnosti v Vrtcih občine Žalec
 72. Anja Maček: Izražanje doživetij po poslušanju glasbe
 73. Cvetka Vrečko: Glasba - motivacija za otrokovo aktivnost
 74. Jasmina Valentan: Opremljenost igralnic za glasbene dejavnosti v vrtcih občine Pesnica
 75. Mateja Lohkar: Ljudski plesi in pesmi in dobrepoljske doline
 76. Nadia Kovic: Petje ljudskih pesmi v Otroškem pevskem zboru Štmaver
 77. Natalija Horvat: Otroška ljudska glasbila in glasbena dediščina
 78. Anita Vuica: Srečanje s prekmursko glasbeno dediščino v vrtcu
 79. Mateja Ketiš: Spremljanje petja z različnimi glasbili
 80. Sandra Ravš Jakob: Glasbeno-plesna dramatizacija Pod medvedovim dežnikom
 81. Mateja Golorej: OPZ Vesela srca
 82. Anja Bešter: Glasbila za malčke
 83. Blanka Pavlović: Obogatitvena dejavnost otroški pevski zbor
 84. Anija Janežič: Soustvarjanje pravljice z glasbo
 85. Nataša Trček: Otroški ljudski plesi
 86. Tadeja Kaučič: Glasbene didaktične igre za razvoj slušne zaznave in pozornosti na zvok
 87. Klavdija Vode: Načrtovanje glasbenih dejavnosti v Vrtcu Viški gaj
 88. Nataša Mlakar: Raziskovanje zvoka v naravi in glasbi
 89. Mirela Jurič: Izvajanje glasbene pravljice z lutko
 90. Sabina Vrh: Diferenciacija pri pouku matematike
 91. Mojca Pažon: Ritem in ritmična izreka
 92. Marijana Keber: Izvajanje glasbenih iger v prvem starostnem obdobju
 93. Anita Ogulin: Belokranjski ljudski plesi in pesmi
 94. Petra Bratovž: Spremljanje petja z glasbili
 95. Teja Krečan: Bibarije za malčke
 96. Neža Mozetič: Glasbene didaktične igre v heterogeni skupini otrok
 97. Ana Štokelj: Pravljica z glasbo Tekmovanje za pokal velike smreke
 98. Doris Kujavec: Poslušanje različnih zvrsti glasbe v vrtcu

Druga dela (9)

 1. Bogdana Borota: Motivation and learning results in music education related to blended learning
 2. Bogdana Borota: Participacija otrok pri organizaciji prostora in izbiri glasbe za poslušanje
 3. Bogdana Borota, Blaž Simčič, Sonja Rutar: Ocena kakovosti strukturnih in procesnih pogojev ter učinkov študija visokošolskega strokovnega programa 1. stopnje Predšolska vzgoja
 4. Bogdana Borota, Andrej Brodnik: Učenje glasbe, podprto z IKT tehnologijo
 5. Bogdana Borota: Opazovanje in spremljanje glasbenega razvoja - priložnost, da prisluhnemo otroku kot kompetentnemu glasbeniku
 6. Strokovne podlage za oblikovanje socialne kohezivnosti v vzgoji in izobraževanju
 7. Majda Cencič, Andreja Istenič, Bogdana Borota: Teacher competencies for incorporating ICT into classroom practice
 8. Sonja Pečjak, Bogdana Borota, Nataša Bucik, Maja Delak, Silva Karim, Helena Korošec, Martina Peštaj, Adela Železnik: Predlog modela kulturno-umetnostne vzgoje
 9. Bogdana Borota, Andrej Brodnik: Glasbeni slikovni zapis
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici