Lupa

Statistika RUP

A- | A+ | Natisni

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

 1. Marko Ropret: Model invencijsko-inovacijskega managementa in gospodarska uspešnost nizko in srednje-nizko tehnoloških podjetij
 2. Damijan Koletnik: Optimizacija in informacijsko podprto modeliranje logističnih procesov

Magistrska dela (9)

 1. Danijela Kotnik: Analiza kakovosti in zadovoljstva študentov s storitvami študentskega referata na izbranem visokošolskem zavodu
 2. Kristina Simčič: Analiza in primerjava turističnega odliva
 3. Aleksandra Radelj: Povezanost ekonomskih dejavnikov s številom vpisanih študentov v terciarno izobraževanje
 4. Mojca Stropnik: Motivacija za izobraževanje zaposlenih pri obrtnikih
 5. Bojana Županc: Analiza porabe električne energije in deleža obnovljivih virov v celotni porabi električne energije v Sloveniji
 6. Blanka Bizjak: Uporaba IKT pri pouku matematike na srednjih strokovnih šolah
 7. Jurij Stariha: Ustreznost financiranja akutne bolnišnične obravnave po sistemu skupin primerljivih primerov
 8. Darja Kobe: Analiza gibanja vrednosti točke vzajemnih skladov slovenskih izdajateljev
 9. Mojca Radovan: Odločitveni model pri izbiri dopusta

Diplomska dela (25)

 1. Sanja Celcer: Teorija iger v ekonomiji
 2. Blaženka Gregori: Ovire malih ponudnikov v razvoju turizma
 3. Dražen Trusk: Primerjava kredita in leasinga pri nakupu nepremičnine
 4. Tina Marič: Prodaja alkoholnih pijač v Sloveniji
 5. Martina Martinuč: Analiza alternativnega zdravljenja v obalnih regijah Slovenije in Italije
 6. Mateja Nemec: Analiza razvoja mesta Koper s potniškim terminalom
 7. Darja Poje: Kreditiranje fizičnih oseb
 8. Marko Gugolj: Analiza storitev avtomobilskih zavarovanj
 9. Mitja Bremec: Analiza ponudb zavarovanj premoženja fizičnih oseb
 10. Dragana Rodić: Banka kot poslovni partner podjetja
 11. Andreja Lango: Analiza gledanosti televizijskih programov v občini Ilirska Bistrica
 12. Nina Guzelj: Primerjava tradicionalnega in elektronskega bančništva
 13. Matej Furlan: Valutno trgovanje kot naložba v času svetovne gospodarske krize
 14. Andreja Kokalj: Analiza gibanja cen energentov
 15. Katja Krebelj: Analiza prehrambenih navad na določenem področju
 16. Petrina Stojkovič: Dejavniki bolniške odsotnosti zaposlenih v Sloveniji
 17. Matjaž Gojkošek: Analiza uporabe vitaminov in vitaminskih dopolnil
 18. Janja Zalar: Analiza razvoja športnih organizacij v Slovenski Istri
 19. Gregor Klančar: Analiza uspešnosti poslovanja izbranega podjetja
 20. Silvestra Pantelič: Lizing ne več kot alternativa ampak kot vzporednica
 21. Denis Arnuš: Analiza delovanja vzajemnih skladov v Sloveniji
 22. Karmen Oblak: Analiza storitev kulturno izobraževalnega društva
 23. Maša Dernovšek: Analiza alternativnega zdravljenja v Sloveniji
 24. Silvo Rožen: Primerjava ponudb nekaterih storitev bank
 25. Matej Malc: Analiza nakupovalnih navad prebivalcev na področju modnih artiklov

Druga dela (22)

 1. Ajda Fošner: Approximate and iterative methods
 2. Ajda Fošner: Ohranjevalci na Banachovih algebrah
 3. Alen Orbanić, Damijan Koletnik, Egon Žižmond, Tomaž Perme, Matjaž Novak, Rok Strašek, Iztok Kavkler, Jernej Bodlaj: Tehnična in ekonomska optimizacija logističnega sistema
 4. Ajda Fošner: Prime and semiprime rings with symmetric skew 3-derivations
 5. Rok Strašek: Simetrični stožci v evklidskih prostorih
 6. Ajda Fošner: A note on generalized (m,n)-Jordan centralizers
 7. Ajda Fošner: Hyers-Ulam-Rassias stability of generalized module left (m,n)-derivations
 8. Ajda Fošner, Maja Fošner: Verjetnost in geometrija
 9. Ajda Fošner: Mednarodna konferenca o algebri in njeni uporabnosti
 10. Ajda Fošner, Maja Fošner: O superalgebrama
 11. Ajda Fošner: On the generalized Hyers-Ulam stability of module left (m, n)-derivations
 12. Ajda Fošner, Maja Fošner: On [epsilon]-derivations and local [epsilon]-derivations
 13. Ajda Fošner, Chen-Lian Chuang, Tsiu Kwen Lee: Jordan [tau]-derivations of locally matrix rings
 14. Ajda Fošner, Shakir Ali, Maja Fošner, Mohammad Salahuddin Khan: On generalized Jordan triple ([alpha], [beta]) [sup] [ast]-derivations and related mappings
 15. Ajda Fošner, Shakir Ali, Mohammad Salahuddin Khan: A note on commutativity of rings with additive mappings
 16. Ajda Fošner, Vincenzo De Filippis, Feng Wei: Identities with generalized skew derivations on Lie ideals
 17. Janusz Brzdęk, Ajda Fošner: Remarks on the stability of Lie homomorphisms
 18. Ajda Fošner, Dijana Ilišević: Generalized bicircular projections via rank preserving maps on the spaces of symmetric and antisymmetric operators
 19. Ajda Fošner, Maja Fošner: Nekaj rezultatov v teoriji superalgeber
 20. Ajda Fošner: The Hyers-Ulam-Rassias stability of (m,n)[sub]{([sigma], [tau])}-derivations on normed algebras
 21. Zejun Huang, Ajda Fošner, Chi-Kwong Li, Nung-Sing Sze: Linear maps preserving numerical radius of tensor products of matrices
 22. Ajda Fošner: Economics and mathematical theory of games
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici