Lupa

Statistika RUP

A- | A+ | Natisni

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Diplomska dela (58)

 1. Belma Palamar: Timsko delo med študenti
 2. Martina Pretnar: Problematika zaposlovanja mladih žensk v Sloveniji
 3. Alma Gorzetti: Stres na delovnem mestu v organizaciji X
 4. Aleksandra Cokan: Predstavitev interne komunikacije na primeru izbrane občine
 5. Vesna Starina: Vpliv lastništva zaposlenih na zadovoljstvo v podjetju
 6. Špela Platovšek: Nosečnice in njihove zaznave delovnega okolja
 7. Anita Šuligoj: Pristop in komuniciranje bančnega uslužbenca s komitentom
 8. Saša Momirski: Vpliv kulture na mednarodno poslovanje v turizmu
 9. Valentina Vukalović: Seznanjenost študentov s pojmom mobinga
 10. Tea Novarlić: Komuniciranje med zaposlenimi in med zaposlenimi ter kupci v izbranem podjetju
 11. Petra Košenina: Vpliv kulture na poslovanje z Indijci
 12. Tina Kapler: Komunikacija v zdravstvu
 13. Patricija Jelenič: Kulturne značilnosti islamskega bančništva
 14. Erika Praček: Nebesedni vidik prodajnega komuniciranja
 15. Anja Žbogar: Motivacija za delo medicinskih sester
 16. Tea Klatnus: Mobing na delovnem mestu
 17. Marcel Adamlje: Poslovno komuniciranje s poslovnimi partnerji
 18. Particija Tomazini Gazič: Komuniciranje iskalca zaposlitve ter delodajalca z namenom zaposlovanja
 19. Tjaša Modic: Ekonomska in socialna pravičnost po Platonu
 20. David Racman: Odnosi med zaposlenimi kot motivacijski dejavnik
 21. Urška Požar: Težave delavcev migrantov v Sloveniji
 22. Mateja Rupnik: Problematika študentskega dela
 23. Karmen Petrovčič Selmani: Proces pridobivanja in izbiranja kadrov
 24. Goran Dokmanac: Stres pri delavcih v nevladnih organizacijah na področju socialnega varstva v celjski regiji
 25. Andreja Godec: Problematika zaposlovanja invalidov
 26. Tanja Bekić: Vpliv kulture na pogajanja s poslovnimi partnerji
 27. Sanda Hrnjičić: Vpliv kulture na gospodarski položajentitet v Bodni in Hercegovini
 28. Marko Kosednar: Vpliv medkulturnih razlik na komuniciranje pri poslovanju turistične agencije
 29. Jernej Oprčkal: Interno komuniciranue
 30. Sara Sušnik: Vloga kadrovske službe pri izobraževanju in usposabljanju v podjetju
 31. Enida Hodžić: Položaj poslovne ženske v Sloveniji
 32. Mojca Šavli Hrobat: Komunikacija in management
 33. Anita Paučić: Interno komuniciranje kot razsežnost kadrovskega managementa
 34. Nives Pek: Posovna pogajanja kot del nabavnega procesa
 35. Amadej Gande: Tip osebnosti C - mit ali resnica?
 36. Tina Javornik: Komunikacija in stres pri managerjih
 37. Metka Kristančič: Vloga elektronskega komuniciranja v poslovnem komuniciranju
 38. Anja Pirec: Izobraževanje brezposelnih
 39. Valentina Bonin: Analiza internega komuniciranja v podjetju
 40. Loredana Krajlah: Pomen razumevanja kulture
 41. Jernej Turk: Zadovoljstvo udeležencev v izobraževanju odraslih
 42. Ana Čibej: Medgeneracijski vidiki komuniciranja s strankami
 43. Jožica Horvat: Analiza razvoja kadrov in ciljno usmerjenega izobraževanja v proizvodnem podjetju
 44. Sandra Viler: Medkulturne razsežnosti pogajanj
 45. Katja Jugović: Prepletenost kulture in gospodarstva
 46. Maja Petaver: Kitajska kultura in njen vpliv na poslovanje
 47. Emina Korlat: Delovanje komunikacije z vodjo na uspešnost skupine
 48. Nataša Duh: Družini prijazno podjetje
 49. Aleksandra Petrovački: Interno komuniciranje
 50. Alenka Lupšina: Psihično trpinčenje na delovnem mestu - mobing
 51. Damjana Sušanj: Promocija zdravja v lokalni skupnosti
 52. Igor Škrinjar: Fenomen lažnega mobinga v javni upravi
 53. Stanislava Oblak: Kako motivirati zaposlenega v organizaciji
 54. Srečko Gombač: Neskladje vrednot slovenske tranzicije
 55. Simon Tojnko: Razumevanje kultur luzofonskega sveta
 56. Petra Culjkar: Komuniciranje med zaposlenimi v podjetju
 57. Damjan Pirc: Beg možganov znotraj Slovenije
 58. Nika Štok: Metoda 360° v Sloveniji

Druga dela (12)

 1. Katarina Košmrlj, Klemen Širok, Suzana Sedmak: Evalvacija socialnega programa s pomočjo teorije programa
 2. Klemen Širok, Suzana Sedmak, Katarina Košmrlj: Public employment services placement service's performance under scrutiny
 3. Boris Kobeja, Nataša Vrčon-Tratar, Veronika Zubin, Suzana Sedmak: Dolceta
 4. Katarina Košmrlj, Suzana Sedmak: Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj
 5. Katarina Košmrlj, Suzana Sedmak: Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj
 6. Katarina Košmrlj, Francka Lovšin, Stojan Kostanjevec, Suzana Sedmak: Dolceta
 7. Katarina Košmrlj, Francka Lovšin, Stojan Kostanjevec, Suzana Sedmak: Dolceta
 8. Boris Kobeja, Nataša Vrčon-Tratar, Veronika Zubin, Suzana Sedmak: Dolceta
 9. Tonči Kuzmanić, Suzana Sedmak: Globalization, transition and the discourse of management
 10. Suzana Sedmak, Marijana Pregarac, Janez Šušteršič: 9. mednarodna znanstvena konferenca MIC 2008 v Barceloni
 11. Nataša Vrčon-Tratar, Suzana Sedmak: Consumers` intellectual capital and the development of society
 12. Suzana Sedmak, Janez Šušteršič, Bojan Nastav: 10. mednarodna znanstvena konferenca MIC 2009 v tunizijskem mestu Sousse
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici