Lupa

Statistika RUP

A- | A+ | Natisni

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (31)

 1. Boris Tomazin: Zadovoljstvo uporabnikov s športno infrastrukturo v izbrani občini in primerjava tega z ožjo in s širšo okolico
 2. Katja Sešel: Vloga managementa v ženskem rokometnem klubu
 3. Sara Zakošek: Zadovoljstvo zaposlenih z ukrepi projekta Družini prijazno podjetje v izbranem podjetju
 4. Nataša Anžlovar: Analiza dejavnikov in simptomov strahu pred izgubo zaposlitve v zavarovalništvu
 5. Natalija Lah: Stili vodenja, organizacijska energija in zavzetost zaposlenih v povezanih družbah premogovništva
 6. Maja Pungeršek: Voditeljstvo in uvajanje modela odličnosti EFQM v slovenskem visokem šolstvu
 7. Katja Bugar: Zadovoljstvo uporabnikov kot kazalnik kakovosti storitev v referenčnih ambulantah družinske medicine
 8. David Pučko: Organizacijska kultura in delovno zadovoljstvo v izbranem zdravstvenem zavodu
 9. Darja Škerjanc: Značilnosti vodenja v slovenskih podjetjih na področju gradbeništva
 10. Polona Jazbec: Družbeno odgovorno ravnanje v izbranem družinskem podjetju
 11. Maša Dernovšek: Družbena odgovornost v izbranem vrtcu - študija primera
 12. Darija Prudič: Vpliv stila vodenja managerjev na motivacijo zaposlenih pri delu v javnem sektorju
 13. Matej Žinkovič: Sponzoriranje v športu v povezavi s konceptom zaposlovanja športnika po končani športni karieri
 14. Mateja Kalan: Analiza organizacije po modelu McKinsey 7S
 15. Franci Cirkvenčič: Analiza blaginje držav sveta
 16. Mitja Ločičnik: Analiza obiska dežurnih ambulant in koriščenja izdanih zelenih receptov
 17. Andreja Moćić: Analiza nakupnega vedenja potrošnic pri nakupu spodnjega perila
 18. Ksenja Čižman: Analiza nakupnega vedenje tekačev pri nakupu tekaških copat
 19. Brigita Piltaver Imperl: Pomen letnih razgovorov in vloga vodje pri letnih razgovorih v izbranem podjetju
 20. Nina Erjavec: Analiza nakupnega vedenja porabnikov ekoloških živil na slovenskem trgu
 21. Franci Kotnik: Življenjski slog podjetnikov in izgorelost
 22. Fadil Mušinović: Dejavniki izgorelosti policijskih managerjev
 23. Simon Ozebek: Obvladovanje stresa in absentizem pri managerjih
 24. Martin Štefanič: Izbrani vidik družbene odgovornosti v Slovenski vojski
 25. Renata Štefančič: Izgorelost na delovnem mestu ter življenjski slog managerjev vzgojno-izobraževalnih zavodov
 26. Teodora Žabkar: Podpora države gostiteljice v republiki Sloveniji
 27. Primož Polajžer: Trženje športnih zmogljivosti izbranega podjetja na primeru rokometnega kluba
 28. Zoran Lubej: Značilnosti reševanja konfliktov trenerjev v športnih organizacijah
 29. Polonca Siter: Sistem izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v izbranem podjetju
 30. Romana Zupančič: Stres in spoprijemanje s stresom na delovnem mestu osnovnošolskega učitelja na širšem škofjeloškem območju
 31. Irena Novak: Analiza nakupnega vedenja porabnikov pri nakupu medu

Diplomska dela (39)

 1. Matej Ledinek: Ukrepi podjetij za odpravo stresa
 2. Tina Angelini: Mobing na delovnem mestu
 3. Marko Sabol: Management projektov
 4. Tonka Cesar: Zadovoljstvo in motivacija zaposlenih v šolstvu
 5. Karin Cunja: Primerjava organizacijske klime v podjetju s pridobitno dejavnostjo in neprofitnem javnem sektorju
 6. Nataša Petran: Zadovoljstvo potrošnikov s kozmetičnimi proizvodi izbrane blagovne znamke
 7. Saša Žičkar: Zadovoljstvo in komunikacija zaposlenih v izbranem podjetju
 8. Dijana Antolović: Promocijska darila
 9. Vladimir Počkaj: Analiza dejavnikov za izbiro dobavitelja na področju kozmetike
 10. Katja Sešel: Sposadanje podjetja z izzivi na področju ekologije
 11. Ana Kosović: Komuniciranje med managerji in zaposlenimi v mednarodnem trgovskem podjetju
 12. Sandra Skutnik: Design izdelka kot konkurenčna prednost podjetja
 13. Neža Kranner: Telefonsko komuniciranje
 14. Elena Jocikj: Stres na delovnem mestu v izbranem IKT podjetju
 15. Davor Briševac: Intuicija pri odločanju
 16. Žan Žagar: Management prireditev
 17. Daša Fabjan Perko: Dejavniki stresa in vpliv stresa na zdravstveni absentizem v organizaciji X
 18. Sabina Sedminek: Vloga in vodenje timskega dela v organizaciji
 19. Irena Gašperlin: Večkriterijsko odločanje v managementu
 20. Maja Pepelnak: Strategije podjetja v gospodarski krizi na izbranem primeru
 21. Jasmina Jelen: Management sodelavcev in vodenje zaposlenih k izidom
 22. Kristina Čarman: Vpliv organizacijske kulture na zadovoljstvo zaposlenih
 23. Lea Pinter: Izzivi podjetja v dobaviteljski verigi avtomobilske industrije
 24. Neli Gominšek: Vpliv neverbalne komunikacije na sklepanje poslov
 25. Suzana Repić: Uporaba skupinskih metod in tehnik ustvarjalnega razmišljanja v organizaciji
 26. Nastja Udovč: Načrt trženja izdelkov v izbrani organizaciji
 27. Melisa Pajić: Strategija uspešnosti poslovanja konkretnega podjetja
 28. Dario Vukojević: Pomen interne in eksterne komunikacije v izbranem podjetju
 29. Roman Gale: Participativni odločitveni model v funkciji izbire tehnične rešitve v podjetju
 30. Matej Žinkovič: Analiza ključnih strateških odločitev v razvoju podjetja
 31. Iris Rebek: Uspešna komunikacija in zadovoljstvo zaposlenih
 32. Mojca Zaman: Vrednote zaposlenih v organizacijah kot pomemben element organizacijske kulture
 33. Klavdija Firšt: Snovanje inovacij z ustvarjalnostjo zaposlenih
 34. Nika Mastnak: Organizacijska klima v izbranem podjetju
 35. Simon Levart: Materialno in nematerialno nagrajevanje in motivacija proizvodnih delavcev
 36. Polona Jazbec: Kakovost poslovanja izbranega podjetja
 37. Franko Šabec: Javno-zasebno partnerstvo - priložnost za slovensko vojsko
 38. Nataša Cvijanović: Marketing v športu na primeru NM Maribora
 39. Jana Kračman: Ključni procesi za uspešno poslovanje - študija primera

Druga dela (26)

 1. Friderika Kresal, Tine Bertoncel, Maja Meško: Psychosocial factors in the development of low back pain among professional drivers
 2. Iztok Podbregar, Maja Meško, Franc Željko Županič: Methodology of an aircraft accident response system assessment
 3. Maja Pungeršek, Matjaž Maletič, Jana Suklan, Maja Meško: Voditeljstvo in uvajanje modela odličnosti EFQM v slovenskem visokem šolstvu
 4. Matej Tušak, Damir Karpljuk, Maja Meško, Jera Gregorc, Jože Štihec, Mateja Videmšek: Življenjski slog vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev kot element subjektivnih teorij
 5. Mateja Videmšek, Zlatka Meško Štok, Iztok Podbregar, Maja Meško, Damir Karpljuk: Occupational stress among Slovene managers with respect to their participation in recreational sport activities
 6. Maja Meško, Zlatka Meško Štok, Mirko Markič, Klemen Kavčič: Corporate policy and the degree of management sophistication in Slovenian companies
 7. Tanja Sirk, Maja Meško: Payment discipline depends on management ethics
 8. Damir Karpljuk, Mateja Videmšek, Zlatka Meško Štok, Maja Meško, Jože Štihec: Razlike med spoloma pri nekaterih simptomih stresa ter intenzivnost doživljanja stresnih simptomov
 9. Vasja Roblek, Maja Meško, Alojz Krapež: A complex view of Industry 4.0
 10. Vasja Roblek, Zlatka Meško Štok, Maja Meško: The complexity view on the changes in social and economic environment in 21 century
 11. Andrej Jerman, Maja Meško: Vpliv življenjskega sloga voznikov avtobusov na pojav zdravstvenih težav in absentizma
 12. Tanja Sirk, Maja Meško: Can an ethical work climate influence payment discipline?
 13. Maja Meško, Mateja Videmšek, Jera Gregorc, Damir Karpljuk, Jože Štihec, Tasja Videmšek: Športna dejavnost, učni uspeh in samopodoba štirinajstletnih učencev in učenk
 14. Klemen Kavčič: Strategic management of outsourcing
 15. Vasja Roblek, Maja Meško, Friderika Kresal, Andrej Jerman: Lower back pain and absenteeism among professional public transport drivers
 16. Boris Bukovec, Jasna Lavrenčič, Damir Karpljuk, Maja Meško: Burnout and lifestyle of principals and entrepreneurs
 17. Maja Meško, Zlatka Meško Štok, Iztok Podbregar, Damir Karpljuk: Stresne obremenitve na delovnem mestu managerja
 18. Petra Mijoč, Mateja Videmšek, Zlatka Meško Štok, Maja Meško, Damir Karpljuk: Zaznave povezane z organizacijsko kulturo med vodilnim in strokovnim kadrom v slovenskih podjetjih
 19. Andrej Bertoncelj, Maja Meško, Darko Kovač: Entrepreneurial conative component of competences
 20. Maja Meško, Zlatka Meško Štok, Petra Mijoč, Damir Karpljuk, Mateja Videmšek: Gender differences in stress symptoms among Slovene managers
 21. Suzana Mlinar, Mateja Videmšek, Maja Meško, Damir Karpljuk: Stres in osebna ocena zdravja zaposlenih v igralništvu
 22. Maja Meško, Damir Karpljuk, Mateja Videmšek, Jože Štihec, Franc Željko Županič: Stress symptoms and stress-coping strategies among Slovene middle-level managers
 23. Vasja Roblek, Andrej Bertoncelj, Maja Meško: Social media, organizational changes and added value in knowledge-based industries
 24. Maja Meško, Mateja Videmšek, Jože Štihec, Tomaž Šinigoj, Lea Šuc, Damir Karpljuk, Jasna Lavrenčič: Estimated state of health and stress among truck drivers with regard to participating in recreational sport activities
 25. Mirko Markič, Maja Meško, Zlatka Meško Štok, Silvana Markič Hrast: Influence of different components of organizational support for project management on success of the project realization in institutes of public health
 26. Mirko Markič, Borut Likar, Maja Meško, Katja Rašič, Snežana B. Živković: Innovation policy and successfulness of micro and small companies in the Republic of Slovenia
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici