Lupa

Statistika RUP

A- | A+ | Natisni

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Drago Dubrovski

Vseh ključnih besed je 569, ki se skupaj pojavijo 948 krat.
125 ključnih besed (21.97 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 504 krat (53.16 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
65x12.9%diplomska dela
22x4.37%kriza
16x3.17%globalizacija
15x2.98%podjetje
13x2.58%prestrukturiranje
12x2.38%krizni management, management
9x1.79%internacionalizacija, mednarodno poslovanje
8x1.59%konkurenčnost
7x1.39%krize, reorganizacija, podjetja, prisilna poravnava
6x1.19%prevzemi, Evropska unija
5x0.99%ukrepi, prenova, razvoj, trg, združitve
4x0.79%konkurenca, strategija, trženje, učinkovitost, analiza, uspešnost poslovanja, spremembe, vzroki, strategije, strateški management, likvidacija
3x0.6%simptomi, Adria Airways, samostojni podjetniki, organizacijska kultura, malo podjetje, podjetništvo, turizem, vodenje, poslovanje, mala podjetja, reinženiring, avtomobilska industrija, storitve, uspešnost, poslovni procesi, modeli, gradbeništvo, gospodarstvo, insolventnost, zavarovalnice, kriza podjetja, sinergija, poslovne povezave, kultura, banke, stečaj, gospodarski razvoj, povezovanje
2x0.4%varstvo okolja, odgovornost, oglaševanje, promocija, investicije, organizacijska klima, projekti, ekonomska kriza, liberalizacija, podjetje v krizi, nizkocenovni prevozniki, motnje poslovanja, preprečevanje krize, trženjski splet, zadovoljstvo zaposlenih, izobraževanje, spreminjanje podjetja, pripojitve, nadzor, bolnišnice, potrošniki, kapitalske povezave, vzroki krize, združitve podjetij, bančno zavarovalništvo, zračni promet, tveganja, bančna garancija, nesreče, slabosti, benchmarking, zdravljenje krize, mednarodni odnosi, prenova podjetja, strateške povezave, Iskra Avtoelektrika, poslanstvo, načrt finančne reorganizacije, finančna reorganizacija, dolgovi, nepridobitne organizacije, zakonodaja, društva, vizija, zavarovalništvo, poslovni sistemi, trgovsko podjetje, insolvenčni postopki, bančništvo, NTI, raziskava, razreševanje krize, trgovina, javna naročila, strateško povezovanje, organiziranje, mednarodna trgovina, proizvodnja, metode, ekonomske krize, financiranje, blagovne znamke, delovanje, kapitalsko povezovanje, Mercator
1xzdružitev podjetij, partnerstva, evropska valuta, ključni kupci, Evropska monetarna unija, ključni izdelki, delovna sila, preprečevanje kriz, programsko-tržno prestrukturiranje, kakovost, evro, turistični delavci, samoprevare managementa, napake managementa, zablode managementa, Kitajska, Greiner, Pümpin, Mintzberg, poslovno komuniciranje, Prange, pogajanja, zgodovina, reforme, evro območje, maastrihtski konvergenčni kroteriji, pravilo 80/20, ekologija, novi izdelki, papir, mehanizem deviznih tečajev, STO, motnje, BDP, tečajna tveganja, trženjski pristop, prevzemi podjetij, proces spremembe imena, sprememba imena, ime podjetja, regionalna politika, OMV Slovenija, strukturni skladi, javno naročanje, javni sektor, razpoznavnost podjetja, dokapitalizacija, posebnosti in nagrade, neposredno trženje, SWOT analiza, klasifikacije ozemlja, predpristopna pomoč, televizija, pobude skupnosti, Evropska komisija, prednostni cilji, kreativne strategije trženja, proračunski uporabniki, kohezijska politika, združevalni procesi, sinergijski učinek, gospodarski subjekti, podjetniške povezave, enotni programski dokumenti, poslovanje podjetja, inoviranje, analiza po kvadrantih, diverzifikacija, motivi povezovanja, povezave podjetij, trgovina na drobno, evropsko teritorialno sodelovanje, javna sredstva, racionalna poraba, strategije internacionalizacije, finančna disciplina, spojitev bank, združitev bank, motivi internacionalizacije, skriti stroški, nabavna funkcija, projektiranje, špedicija, evropska carinska zakonodaja, SPIN, strategija trženja, pozicioniranje izdelka, raziskava trga, javni zavodi, organiziranost, globalni trg, turbulentno okolje, globalna konkurenca, statusno preoblikovanje, osebje, kadrovske težave, segmentiranje ozdelka, pomivalni stroji, ciklus, analiza stanja, pričakovani izidi, maloprodaja, kupci, veleprodaja, insolvečno pravo, sanacijski ukrepi, faze projekta, gospodinjski pripomočki, projektni timi, tekstilna industrija, simptomi krize, racionalizacija, tehnološka revolucija, strateška partnerstva, poslovne priložnosti, vinski bar, kultura pitja vina, promocija vina, lokalna skupnost, vino, gospodarska rast, razvojni modeli, optimiranje, disciplina, poslovni rezultati, človeški kapital, dejavniki uspeha, družba znanja, planiranje, javno podjetje, spreminjanje, rešitve, proizvodi, carina, Evropa, Carinska uprava Republike Slovenije, dejavnosti, rudniki, gostinstvo, solastniki, posledice, odhodki, sredstva, prihodki, komercialisti, prodaja, poslovni proces, strukture, prenova psolovanja, strateško poslovno povezovanje, sovražni prevzem, kmetijske zadruge, zaključna dela v gradbeništvu, vzdrževanje, logistika, zaloge, medkulturne razlike, učinkovitost poslovanja, hoteli, letalstvo, vrednostni papirji, pravna ureditev, strateško načrtovanje, javnost, gozdarstvo, makroekonomski kazalniki, ekonomska integracija, integracijski procesi, odnosi z javnostmi, komuniciranje, ugled, obramba, podoba, identiteta, informiranje, publiciteta, nova dejavnost, SPIN analiza, stabilnost, mir, državna varnost, PS JVE, finančni načrti, OVSE, konflikti med državami, demokracija, rehabilitacija, rehabilitacijska služba, bolniki, sistemizacija delovnih mest, človekove pravice, organizacijska struktura, izdelki, kultura podjetja, podružnice, nadzor podružnice, reševanje krize, razvoj krize, Poljska, neposredne tuje investicije, spremembe v podjetju, primerjava, odvisna družba, integracija družbe, obvladujoča družba, prevzemna družba, gospodarske družbe, oddelitve, scenariji, distribucija, tržne niše, finance, radijsko vodeni helikopter, gospodarska kriza, trenerska mreža, kompetenčni center, potniški promet, vozni redi, fizične osebe, letalski prevozi, osebni stečaj, letalska panoga, ekonomika, upravljanje, blagovne skupine, mednarodne finanče ustanove, federacija BiH, obmejne regije, siva ekonomija, tržno gospodarstvo, postkonfliktno okrevanje, strateški menedžment, politika podjetja, model nadzora, kazalniki poslovne uspešnosti, poslovni izidi, ruski trg, Slovenija, odziv v sili, samostojni podjetnik, izbira, vstop na tuje trge, načrtovanje, kadri, Avstrija, Hrvaška, izvoz, Italija, SPP, prospektivni SPP, skupine primerljivih primerov, zdravstevne storitve, Estonija, širitev poslovanja, prepoznavnost, organizacijske strukture, procesi, prednosti, preoblikovanje, družba z omejeno odgovornostjo, plinska kriza, Rusija, politika mednarodnega trženja, blagovna znamka, franšiza, mednarodni trg, Ukrajina, tranzicija, neoliberalni model, poslovne rešitve, poslovne analize, tiskarne, necenovni dejavniki, anketa, cenovni dejavniki, krizni ukrepi, električna energija, borza, insolvenčna zakonodaja, cene, elektrarne, obnovljivi viri, upravljanje visokošolskih zavodov, proračunska sredstva, Studio Moderna, konoplja, Kazahstan, Agrokor, krizno komuniciranje, načrt komuniciranja, prepovedane droge, legalizacija, Računsko sodišče, revizije, univerze, davčni prihodki, prodaja konoplje, upniški odbori, pozicioniranje, hrti, podjetniške krize, internet, mednarodno okolje, ovire, BIH, zaznave, boniteta, unovčevanje zavarovanj, masovna privatizacija, zavarovanje posojilnih obveznosti, obveznosti, posojila, motivi, lokacijski dejavniki, terjatve, upniki, insolvenčnost, Trimo, paneli, dolžniki, razvojne krize, transport, prestrukturoranje, logistični procesi, procesi dela, življenjski cikel, polnjena žica, jeklarstvo, usmerjenost, investiranje, koncentracija, skupinske izjeme, uredba, avtomobilizem, krizno vodenje, naravne nesreče, udeleženci reševanja, gasilsko društvo, reševalni timi, elementi nesreč, oblike nesreč, delovni pogoji, država, dokumentarni akreditiv, dokumentarni inkaso, plačilna tveganja, vplivi, priskrba surovin, povezave, finančni trgi, finančne storitve, oblike gospodarskih družb, kapitalska ustreznost, okolje, stranke, finančne institucije, financiranje društva, ureditev, vrhnji management, svetovni trg, poslovodenje, kazalniki, preživetje podjetja, poslovni izid, globalizacija podjetij, konkurenčne prednosti, Indija, mednarodni trgi, pridobitne organizacije, splošna bolnišnica, azijska tržišča, državna pomoč, standardi ravnanja z delovno silo, Banka Koper, podjetniški inkubator, Adriatic-Slovenica, oblike povezav, dejavniki povezovanja, Mrežni pomurski podjetniški inkubator, občina Odranci, trgovinki postopki, elektronska trgovina, varovanje okolja, regionalni trgovinski sporazumi, svetovna trgovinska organizacija, funkcija nabave, pravila, certifikacija, učenje, sonaravno kmetovanje, kmetijstvo, preprečevanje, združevanje podjetij, učeče se podjetje, znanje, management znanja, finančna kriza, timsko učenje, organizacijsko učenje, upravljanje znanja, marketing, rast podjetja, zaposleni, uspešnost podjetja, organizacija, mednarodno trženje, segmentiranje, motivacija, železnice, podjetniške integracije, skladnost vrednot, hrvaški trg, avtorske pravice, nevladne organizacije, nepreničninska kriza, Daimler, migracije, strageija, prehodna obdobja, mobilnost, holdingi, prosti pretok ljudi, prihranki, raziskave trga, partnerski odnos, zavarovanje, strateška funkcija nabave, nabava, alternativni viri, kapitalske družbe, obramba pred prevzemom, zavarovalna storitev, tržna pot, strateško partnerstvo, finančni kazalci, tržni segmenti, spremenljivke modela, motorna vozila, Atatürk, sovražni prevzemi, socialno okolje, kulturno okolje, vera, pomen kulture
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici