Lupa

Statistika RUP

A- | A+ | Natisni

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (8)

 1. Megi Feher: Mednarodni matematični kenguru v 1. razredu osnovne šole
 2. Ana Prelaz: Uporaba IKT pri matematičnih dejavnostih v predšolskem obdobju
 3. Tina Vitez: Sodelovalno učenje pri matematiki v 4. razredu
 4. Nataša Klakočar: Reševanje matematičnih problemov z vidika učiteljev
 5. Monika Lukić: Vključevanje dejavnosti iz kombinatorike v predšolskem obdobju
 6. Tadeja Kerznar: Razumevanje matematičnih vzorcev pri štiriletnikih
 7. Neža Obid: Mnenje staršev o predšolski matematiki
 8. Mojca Antončič: Matematično-didaktične igrače iz odpadnega materiala

Diplomska dela (137)

 1. Urška Zupančič: Spoznavanje geometrijskih likov v 1. starostnem obdobju
 2. Bojana Pegan Kvaternik: Števila in štetje preko didaktične igrače v drugem starostnem obdobju
 3. Tina Lončar: Vpeljevanje Carrollovega prikaza v predšolskem obdobju
 4. Blanka Peternelj: Predšolski otroci in matematični vzorci
 5. Vesna Božič: Specifične učne težave pri matematiki - diskalkulija
 6. Mateja Jovičić: Pozabljanje pisnih algoritmov na prehodu iz 4. v 5. razred
 7. Karin Hrovatin: Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) med poukom matematike, v slovenskih osnovnih šolah, v Sloveniji in Italiji
 8. Maja Lavrič: Vloga didaktične igre pri pouku matematike v 5. razredu osnovne šole
 9. Saša Avberšek: Merjenje prostornine v drugem starostnem obdobju
 10. Aljaž Levičar: Merjenje dolžine v drugem starostnem obdobju
 11. Špela Lisec: Orientacija otrok, starih 1 do 2 leti
 12. Tjaša Zakonjšek: Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije pri izvajanju matematičnih dejavnosti v vrtcu
 13. Tea Brecelj: Poučevanje matematike in celostni pristop
 14. Maja Lužnik: Otroci, stari od 4 do 5 let, tehtajo
 15. Nina Peric: Razumevanje pojma verjetnosti v tretjem razredu osnovne šole
 16. Andreja Prezelj: Kako petletni otroci razumejo količino
 17. Veronika Golčnik: Iskanje skritega zaklada, v povezavi z matematičnimi vsebinami
 18. Klavdija Križnar: Kako otroci razumejo količino "nič"
 19. Lori Petkovšek: Matematične igre na področju števil in štetja
 20. Maja Pirc: Števila in štetje štiri- do petletnih otrok
 21. Natalija Slodej: Otroci v vrtcu razvrščajo s pomočjo drevesnega in Carrollovega prikaza
 22. Dijana Gomzi: Oblikovanje drevesnega prikaza
 23. Nina Smole: Otroci stari 4 in 5 let merijo prostornino
 24. Samanta Pogorelc: Merjenje dolžine v predšolskem obdobju
 25. Mojca Domajnko: Kako se orientirajo 5-6 letni otroci
 26. Melita Painkret: Igra z liki nas pelje do novih odkritij - geometrijskih teles
 27. Jerneja Peršič: Spoznavanje geometrijskih teles in likov pred vstopom v šolo
 28. Jožica Veit: Orientacija otrok, starih 2 do 3 leta
 29. Branka Mladenović: Geometrijska telesa in liki v prvem in drugem starostnem obdobju
 30. Klementina Kokalj: Merjenje dolžine s konstantno nestandardno enoto v predšolskem obdobju
 31. Doris Lukman: Drevesni prikaz v drugem starostnem obdobju
 32. Špela Blatnik: Matematika v predšolskem obdobju s poudarkom na spoznavanju vsebin matematike preko iger
 33. Tina Dolgan: Otrok prepoznava geometrijska telesa in like
 34. Višnja Meier: Učenje števil in štetje v 1. razredu osnovne šole
 35. Urška Tominec: Carrollov prikaz v drugem starostnem obdobju
 36. Maja Rihar: Otroci, stari od 2 do 3 let, razvrščajo naravne materiale
 37. Evelin Podgoršek: Razvrščanje z drevesnim prikazom v 1. starostnem obdobju
 38. Valentina Kopinšek: Didaktične igre s števili
 39. Amanda Hren: Matematika v vrtcu
 40. Jelka Namestnik Brbre: Merjenje dolžin v predšolskem obdobju
 41. Janja Habe: Spoznavanje geometrijskih teles in likov
 42. Suzana Pajk: Z igro do matematike v oddelku otrok, starih od 2 do 3 leta
 43. Tina Šuštar: Seznanjanje z geometrijskimi telesi in liki v heterogeni skupini
 44. Jana Mikuletič: Kako otroci, stari 3-4 leta in 5-6 let, razumejo količino
 45. Tina Rus: Igrače malo drugače - vzorci in zaporedja
 46. Aleks Kuzmin: Vpliv uvodne motivacije na pouk matematike v 1. in 2. razredu osnovne šole
 47. Nika Rajovec: Tekmovanje Mednarodni matematični kenguru v drugem razredu osnovne šole
 48. Živa Kramperšek: Kako otroci razumejo pojem orientacije
 49. Aleksandra Horvat: Otroci, stari od 4 do 5 let, tehtajo
 50. Bojana Kotnik: Orientacija v prostoru pri otrocih, starih od 1 do 2 let
 51. Sandra Žagar: Razvrščanje v drevesni, Carrollov in Euler-Vennov prikaz
 52. Katja Prosen: Razvrščanje geometrijskih teles
 53. Alenka Krapež: Matematika kot del življenja v vrtcu
 54. Nastja Anzeljc: Kako otrok razume pojem števila
 55. Ajda Žnidarčič: Merjenje mase predmetov v drugem starostnem obdobju
 56. Katarina Režonja: Spoznavanje geometrijskih teles in njihovih lastnosti v predšolskem obdobju
 57. Nina Kristanc: Vzorci na verižicah
 58. Alja Brezec: Otrok in prepoznavanje števil z igro
 59. Jožica Seljak: Kako se orientira 2-3 leta star otrok
 60. Nuša Lilija: Merjenje dolžine preko metodičnih korakov v predšolskem obdobju
 61. Ema Habe: Konzervacija količine pri otrocih, starih od 5 do 6 let
 62. Eva Tomšič: Z gibanjem do poznavanja izrazov za opisovanje položaja
 63. Sanela Nikolić: Izvajanje matematičnih vsebin v vrtcu
 64. Marijana Jagušić: Merjenje dolžine
 65. Jan Brodar: Mednarodni matematični kenguru
 66. Petra Trček: Razvrščanje po eni lastnosti na drevesnem prikazu
 67. Judita Prezelj: Orientacija predšolskih otrok v prostoru
 68. Polona Košuta: Orientacija predšolskih otrok v prostoru in na ravnini
 69. Lea Juriševič: Spoznavanje geometrijskih teles v predšolskem obdobju
 70. Mojca Pintarič: Preštevanje do 10 in uporabljene strategije v skupini pet in šestletnikov
 71. Tjaša Hriberšek: Kombinatorika v tretjem triletju osnovne šole
 72. Anja Pipan: Razvrščanje v drugem starostnem obdobju
 73. Ana Horvat: Matematika v povezavi z ostalimi področji
 74. Maja Mihelič: Preverjanje matematične pismenosti predšolskih otrok, starih od 4 do 5 let
 75. Mateja Ločičnik: Razvrščanje v prvem in drugem starostnem obdobju
 76. Sandra Kolarič: Izkušnje otrok pri razvrščanju v vrtcu
 77. Nina Podnar: Svet simetrije
 78. Goran Kofol: Mednarodno preverjanje matematičnega znanja PISA
 79. Lucija Kerin: Didaktične igre za geometrijo
 80. Nataša Jelenić: Otroci prvega starostnega obdobja oblikujejo drevesni prikaz
 81. Eva Jelenc: Medpodročno povezovanje matematičnih didaktičnih iger
 82. Ana Lukančič: Kombinatorika v vrtcu
 83. Maja Tomaševič: Števila in štetje predšolskih otrok
 84. Karmen Kovač: Kako razvrščajo 2 do 3 leta stari otroci
 85. Ines Novak: Otroci spoznavajo geometrijska telesa
 86. Karmen Turk: Razvrščanje z drevesnim prikazom v prvem starostnem obdobju
 87. Nika Funkl: Razvrščanje s pomočjo drevesnega prikaza v predšolskem obdobju
 88. Tea Jerenko: Gibalne igre, ki vsebujejo štetje
 89. Albina Moličnik: Prvi koraki v razvrščanje v prvem starostnem obdobju
 90. Jan Čuš: Glasba in matematika
 91. Patricija Rangus: Igre iz kombinatorike
 92. Petra Pasar: Matematično znanje učencev 9. razreda osnovne šole
 93. Andreja Žnidarič: Dejavnosti razvrščanja v predšolskem obdobju
 94. Tadeja Mulec: Prvo srečanje z merjenjem dolžine in mase
 95. Matejka Robinščak: Uporaba drevesnega in Carrollovega prikaza pri razvrščanju
 96. Helena Sitar: Pregled slabše reševanih nalog mednarodne raziskave TIMSS 2011
 97. Alenka Krajnc: Kaj menijo starši o matematiki v vrtcu?
 98. Primož Franko: Priprava preverjanja znanja in učnega materiala v LaTeXu in beamerju pri pouku matematike
 99. Sara Grzetič: Merjenje v drugem razredu osnovne šole
 100. Jasna Blatnjak: Zaznavanje in poimenovanje osnovnih geometrijskih likov v drugem starostnem obdobju
 101. Erika Božič: Geometrijska telesa v predšolskem obdobju
 102. Tadeja Marin: Kako štejejo 4 do 5 let stari otroci
 103. Romina Ilnikar: Matematični vzorci v 3. razredu osnovne šole
 104. Anja Lozar: Geometrijska telesa v predšolskem obdobju
 105. Suzana Kuzma: Prvi koraki v svet geometrijskih teles
 106. Hana Čebulj: Otroci sortirajo
 107. Martina Švelc: Matematika v dnevni rutini klasičnih oddelkov in oddelkov z metodologijo korak za korakom
 108. Sabina Vadnjal: Količinska predstava otrok v predšolskem obdobju
 109. Sara Jelen Tavčer: Matematične dejavnosti po metodi Marie Montessori
 110. Ivana Žvanut: Razumevanje pojma neskončnosti v predšolskem obdobju
 111. Jasmina Čargo: Orientacija v prostoru v prvem starostnem obdobju
 112. Vanja Klanšek: Matematične igre v predšolskem obdobju
 113. Bernarda Romih: Geometrijski liki v drugem starostnem obdobju
 114. Nives Zabret: Matematični kotiček v igralnici vrtca
 115. Mišo Krog: Linearna funkcija v elektronskem učbeniku
 116. Sanela Mešinović, Ana Urek: Simetrija v vrtcu
 117. Sanela Mešinović, Anja Rožac: Prikazovanje statističnih podatkov v predšolskem obdobju
 118. Sanela Mešinović, Aleksandra Štebe: Reševanje preprostih kombinatoričnih problemov v drugem starostnem obdobju
 119. Sanela Mešinović, Maja Tuksar: Merjenje površine v predšolskem obdobju
 120. Nataša Klakočar: Matematične dejavnosti v oddelku otrok starih od 3 do 4 leta
 121. Tea Kocjan: Usvajanje matematičnih pojmov skozi gibanje v prvi starostni skupini otrok v vrtcu
 122. Sanela Mešinović, Bojana Feuš: Prikazi z vrsticami in stolpci v predšolskem obdobju
 123. Sanela Mešinović, Jasmina Šušterič: Z igro do štetja in števil v predšolskem obdobju
 124. Urška Valenčič: Uporaba računalnika pri pouku matematike
 125. Alenka Tomažič Brvar: Matematika na poklicni maturi
 126. Rosana Pahor: Vloga igre pri predšolski matematiki
 127. Andreja Žorž: Ustvarjalni gib pri pouku geometrijskih oblik v 1. razredu
 128. Maruša Petrič: Razvrščanje v drugem starostnem obdobju
 129. Peter Požar: Poklicna pot učitelja nekoč in danes
 130. Lara Gantar: Otroci od 1. do 4. leta razvrščajo in urejajo
 131. Lara Štupica: Starši in matematika v predšolskem obdobju
 132. Armin Vidmar: Matematični kotiček v vrtcu
 133. Urška Kompara: Znamenite točke trikotnika s programom GeoGebra
 134. Mateja Jug: Matematika skozi ostala področja kurikula
 135. Tina Marinčič: Kako otroci stari od 1 do 3 let razumejo količino
 136. Andreja Preložnik: Kako se orientirajo 2-3 leta stari otroci?
 137. Ksenija Podgornik: Matematika v naravi

Druga dela (8)

 1. Jasmina Čar: Kako se otrok orientira v svojem okolju
 2. Nastja Cotič, Mara Cotič, Darjo Felda, Jurka Lepičnik-Vodopivec: An example of integrated teaching of mathematics and environmental education in the second grade of basic school
 3. Sanela Mešinović, Mara Cotič, Darjo Felda: Pomembnost ponazoril pri pouku geometrije v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju
 4. Mara Cotič, Darjo Felda: Kako izobraziti študente razrednega pouka za učinkovito poučevanje matematike
 5. Mara Cotič, Darjo Felda, Lea Kozel: Statistika na začetku šolanja
 6. Mara Cotič, Darjo Felda, Lea Kozel: Razumevanje matematičnega pojma verjetnosti pri otrocih v vrtcu in prvem razredu osnovne šole
 7. Mara Cotič, Sanela Mešinović, Darjo Felda, Blaž Simčič: Vizualizacija geometrijskih problemov na geoplošči
 8. Darjo Felda, Mara Cotič: Zakaj poučevati matematiko
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici