Lupa

Statistika RUP

A- | A+ | Natisni

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

 1. Andrej Berdajs: Analiza kompetenc socialnopedagoškega delovanja učiteljev z rizičnimi dijaki v poklicni šoli
 2. Mateja Marovič: Participacija otroka/mladostnika v vzgojnih zavodih

Magistrska dela (26)

 1. Ana Dvornik: Sodelovanje med učitelji razrednega pouka in izvajalci dodatne strokovne pomoči
 2. Lucija Hrastnik: Usposobljenost učiteljev razrednega pouka rednih osnovnih šol za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi težavami
 3. Marjeta Blagovič: Vloga biblioterapije pri sprejemanju različnosti pri učencih 3. razreda osnovne šole
 4. Ambra Šlosar Karbič: Razumevanje čustvenih in vedenjskih težav v odraščanju z vidika učiteljev v osnovni šoli
 5. Anja Božič: Proces sprejemanja otroka z avtistično motnjo s strani družinskih članov
 6. Karin Mermolja: Vpliv vzgojnih stilov na vzpodbujanje vedenjskih težav mladostnikov
 7. Mateja Šumenjak: Otrok s težavami v duševnem zdravju in šola
 8. Ana Cerkovnik, Maruša Rozman: Čustveno-vedenjske težave/motnje predšolskih otrok
 9. Marjeta Svenšek Kristovič: Vloga socialnega pedagoga pri obravnavi otrok in mladostnikov z avtistično motnjo ter otrok in mladostnikov z vedenjskimi težavami po metodi ABA
 10. Vanja Makarič: Stališča o strpnosti do otrok in mladostnikov z vidika staršev
 11. Maja Spruk: Gozdni vrtec kot ena izmed oblik dela s čustveno-vedenjskimi motnjami predšolskih otrok
 12. Ksenija Horvat: Asociativno učenje po NTC metodi v vrtcu
 13. Anja Andrić: Vedenjske posebnosti predšolskega otroka z aspergerjevim sindromom
 14. Monika Panič Puconja: Šolska in vrstniška mediacija v osnovni šoli
 15. Valentina Panger: Gibanje kot metodični pripomoček v vzgoji
 16. Sanja Tacer: Starši otrok s posebnimi potrebami v iskanju smisla življenja
 17. Sonja Fišer: Vloga inkluzivnega pedagoga pri prepoznavanju in obravnavi samopoškodbenega vedenja mladostnikov
 18. Tamara Jerič: Spolno specifična socializacija v vrtcu
 19. Andreja Butolo: Zavedanje učiteljev o pomenu vzgoje v šoli
 20. Vojko Vunderl: Medvrstniško nasilje v osnovnih šolah
 21. Mihaela Lampreht: Mnenja vzgojiteljev o inkluzivnem vzgojno-izobraževalnem delu v vrtcu
 22. Špela Vunderl: Samopoškodovanje mladih
 23. Sonja Radikon: Spodbujanje strpnosti do drugačnosti s projektom "Sprejemanje vidne drugačnosti"
 24. Darko Kobovc: Delo z učencem z izrazitimi čustvenimi in vedenjskimi težavami
 25. Tanja Kranjec: Razvitost socialnih kompetenc pri učencih z vidika strokovnih delavcev
 26. Jernej Jakob: Samopodoba otrok s čustveno-vedenjskimi težavami

Diplomska dela (45)

 1. Elizabeta Šinko: Pomen in vpliv igre in gibanja v naravnem okolju na otrokov celostni razvoj
 2. Jasmina Perc: Ozaveščanje otrok o naravi, posledicah onesnaževanja le-te ter možnostih uporabe odpadkov
 3. Karen Mandalenić: Težavni otroci in mladostniki
 4. Manca Černe: Vpliv ločitve in novega starševega partnerja na otroka po razvezi
 5. Zinka Zadravec: Vrtec - starši - otrok s posebnimi potrebami
 6. Nina Kasesnik: Primerjava klasičnega učenja v predšolskem obdobju z učenjem po NTC sistemu
 7. Nina Bohinc: Prvi dan v vrtcu
 8. Janez Alič: Odzivi vzgojiteljic na izstopajoče vedenje otrok
 9. Špela Benčina: Načini preprečevanja šolske neuspešnosti na osnovnih šolah
 10. Eva Korošec: Prvi dan v javnem ali zasebnem vrtcu?
 11. Nina Gajšek: Pomen izkustvenega učenja predšolskega otroka - otrok odkriva svet preko čutil
 12. Andreja Krapež: Spodbujanje asociativnega učenja
 13. Nina Kodba Vereš: Starši otrok s posebnimi potrebami
 14. Valentina Vlajić: Otroci s posebnostmi v vedenju v vrtcu
 15. Maja Šantej: Vzgojni stili vzgojiteljic
 16. Anela Blagajčević: Večdnevne obogatitvene dejavnosti v vrtcu - tabori
 17. Matic Škulj: Koriščenje gozda pri vzgoji in poučevanju v vrtcu
 18. Tamara Cigan: Vedenjske težave otrok v vrtcu
 19. Karmen Podveršnik: Uporaba doživljajske pedagogike pri prvem vstopu otroka v vrtec
 20. Mojca Primc: Izzivi in izkušnje vzgojitelja v uvajalnem obdobju
 21. Elena Lazarova: Stališča študentov razrednega pouka o vključevanju učencev priseljencev v šolo
 22. Iva Badžim: Metode uspešnega učenja skozi fizično gibanje v prvi triadi osnovne šole
 23. Mateja Trinker: Oblike sodelovanja med vzgojitelji in starši
 24. Katarina Truden: Gradnja celovite osebnosti preko doživljajske pedagogike
 25. Jožica Kuhar: Prvič v vrtec
 26. Polona Lončarič: Možnost igre v naravnem okolju v okolici Vrtca Makole
 27. Sabina Selimović: Indijanci v vrtcu skozi doživljajsko pedagogiko
 28. Nataša Zaletelj: Razlogi za napotitev otroka v vzgojno-izobraževalni zavod Frana Milčinskega Smlednik
 29. Lidija Stenovec: Pomen zgodnje stimulacije možganov v povezavi z NTC učenjem
 30. Igor Pavlović: Vključenost moških vzgojiteljev v očeh vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic
 31. Inja Zupanc: Pripravljenost izbranih osnovnih šol za integracijo priseljencev v vzgojno-izobraževalnem okolju
 32. Martina Čoh: Kaznovanje otrok
 33. Ana Dvornik: Razlike v obravnavi otrok s posebnimi potrebami med učitelji in izvajalci dodatne strokovne pomoči
 34. Urša Gorjup: Počitniški tabori - želje in pričakovanja staršev
 35. Mihaela Giorgiutti Antolašič: Brain gym in otrok
 36. Mojca Krajšek: Vpliv NTC metode na gibalne sposobnosti predšolskih otrok
 37. Meta Slejko: Uporaba vzgojnih stilov v današnjih družinah
 38. Katja Žuraj: Otroci in čebelji svet
 39. Dragica Pertoci: Vpliv sprostitvenih iger na otroke ter uporaba le-teh v vrtcu
 40. Branka Cotič: Pomen prvega dne v vzgojnem zavodu za otroke/mladostnike in strokovne delavce
 41. Nadja Skubic: Bivanje v naravi s predšolskimi otroki
 42. Mateja Gregorčič, Dajana Pungaršek: Odnosi v stanovanjskih skupinah: primerjava med srbskim in slovenskim načinom dela
 43. Ana Starc Purgaj: Ljudske igre preko metode doživljajske pedagogike
 44. Anica Košak: Prvi dan v vrtcu
 45. Črt Stropnik: Ocena kvalitete učne in socialne pomoči za otroke dnevnega centra za otroke in mladostnike Koper

Druga dela (4)

 1. Mitja Krajnčan, Boštjan Bajželj: Institutional work in total institutions and the perspective of the persons that have lived in residential treatment institutions
 2. Mitja Krajnčan, Boštjan Bajželj: Institutional work in total institutions and the perspective of the persons that have lived in residential treatment institutions
 3. Mitja Krajnčan: Dezinstitucionalizacija na področju vzgojnih zavodov
 4. Otrok pridobi temelje doma in v šoli
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici