Lupa

Statistika RUP

A- | A+ | Natisni

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (7)

 1. Bojan Dolar: Medgeneracijsko nasledstvo vodenja v družinskem podjetju
 2. Gregor Žvipelj: Učinek kompleksnosti v okolju korporativnega upravljanja
 3. Sonja Fink Babič: Indeks okoljske uspešnosti in okoljsko poročanje podjetij predelovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji
 4. Nataša Kobal: Cultural distance, competitive advantage and firm performance of small and medium-sized enterprises in the United Emirates
 5. Roland Rusjan: Management dualnosti
 6. Peter Friedl: Model izbire metod evolucijskega načina spreminjanja organizacij
 7. Karmen Rodman: Dejavniki zaznane kakovosti visokošolskega zavoda z vidika delodajalcev

Magistrska dela (37)

 1. Lea Trdan: Analiza potreb podjetij za metodološki priročnik pri tranziciji poslovanja v krožno gospodarstvo
 2. Polona Debeljak: Trajnostno poročilo
 3. Erik Kranjc: Razvoj strategije za povečanje odpornosti podjetja
 4. Živa Planinšek: Družbena odgovornost v izbrani organizaciji
 5. Mateja Trobec: Trajnostno poročanje v izbranem podjetju
 6. Darja Žbona: Analiza dejavnikov in posledic stresa zaposlenih v zdravstveni negi ob pojavu Covida-19
 7. Patricia Delčnjak: Sistem kazalnikov uspešnosti na primeru izbranega socialnega podjetja
 8. Ingrid Trobiš: Vodja za družbeno odgovornost
 9. Martina Glavina: Zavzetost zaposlenih
 10. Neli Koražija: Primerjava metod za presojo vrednosti intelektualnega kapitala
 11. Matej Vrabec: Strategije rasti start-up podjetij v Sloveniji
 12. Barbara Zacirkovnik: Družbena odgovornost slovenskih podjetij
 13. Ina Ahčin: Socialna trajnost kot steber trajnostnega razvoja
 14. Mirza Hajdarević: Vloga in pomen lokalne samouprave pri razvoju trajnostnega turizma v slovenski Istri
 15. Robert Radonić: Avtentično vodenje in inovativnost
 16. Boštjan Kadunec: Trajnostni razvoj pristanišča
 17. Nives Rupnik: Stili vodenja podjetnic v majhnih in srednje velikih podjetjih
 18. Marija Lenarčič: Načrtovani stečaj kot način reševanja podjetja
 19. Tadej Jurkovšek: Učinki vpeljave in izvajanja certifikata Družini prijazno podjetje
 20. Barbara Ivančič: Management človeškega kapitala v javnem sektorju
 21. Aljoša Čižman: Strateški vidiki internacionalizacije trgovskih družb v centralni in vzhodni Evropi
 22. Sandra Avsec: Zgodnje prepoznavanje znakov krize in ključni kazalniki tveganja v podjetju
 23. Jožica Kobe: Marketinška kultura in njen vpliv na uspešnost organizacij v zdravstvu
 24. Dejan Plastovski: Vloga managementa v slovenskih športnih klubih
 25. Tanja Sekirnik: Dejaniki uspešnosti mediacije v sodnih sporih
 26. Sabina Ravničan: Employee assessment using the model of hierarchical complexity (MHC)
 27. Tjaša Rupnik: Strateški pomen marketinske kulture v živilsko-predelovalni panogi Slovenije
 28. Alenka Kolarič: Vloga in pomen kompetenc srednjega managementa pri združevanju podjetij
 29. Iris Podobnik: Prenos znanja v organizaciji
 30. Anton Zidar: Nevronske mreže kot modeli za napovedovanje prodaje prehrambenih dobrin
 31. Katarina Dolgan: Značilnosti vodenja v slovenskih osnovnih šolah
 32. Melita Moretti: Pomen marketinške kulture in ugleda za finančno uspešnost podjetja
 33. Ivan Ropar: Dimenzija marketinške kulture in njihov vpliv na finančno uspešnost organizacij v trgovski dejavnosti
 34. Urška Zajc: Kompetence ravnateljev za uspešno poslovno in pedagoško vodenje osnovnih šol
 35. Sebastjan Repnik: Psihološki in sociološki vidik strateškega odločanja v managementu
 36. Roland Rusjan: Paradoks dualnosti z vidika uspešnosti in učinkovitosti podjetja
 37. Ramon Podreka: Snovanje modela kompetenc v organizaciji

Diplomska dela (59)

 1. Eva Domanjko: Digitalization of Slovenian SMEs
 2. Maja Pavlovič: Stres na delovnem mestu
 3. Alessandro Perossa: Prihodnost igralnih salonov v Sloveniji
 4. Sabina Fortuna: Osebnostne značilnosti managerjev in vodenje podjetja
 5. Kürsat Caner Alim: Implementation of change management and its impact on sustainability
 6. Nadja Petreska: Čustvena inteligenca kot osebnostna značilnost uspešnih managerjev
 7. Jan Šavs: Motivacija zaposlenih in produktivnost dela
 8. Robert Ozanič: Vpeljava procesnega FMEA-ja kot orodja za management kakovosti logističnih procesov
 9. Darjo Žejn: Management v športnih organizacijah
 10. Gregor Celec: Management odločanja v panogi turizem
 11. Nola Zadkovič Lukin: Motiviranje zaposlenih v izbranem podjetju
 12. Valerija Rant Tišler: Splošne knjižnice - učeče se organizacije
 13. Boštjan Kržišnik: Analiza športnega kluba po okvirnem modelu politike organizacije
 14. Marko Bužinel: Vpliv managementa na uspešnost podjetja
 15. Rihard Peurača: Trženje v živilnopredelovalni industriji
 16. Barbara Zacirkovnik: Svetovanje podjetju pri prenovi poslovanja
 17. Edmund Germšek: Poslovni načrt okolju prijaznega podjetja
 18. Sinan Bajrić: Analiza podjetja v trgovski dejavnosti po okvirnem modelu politike organizacije
 19. Marko Vajdič: Načrt razvojne politike podjetja
 20. Uroš Ledinek: Svetovanje managementu pri uvajanju elektronskega poslovanja
 21. Melita Kremžar: Rast podjetja z razvijanjem tržišča
 22. Dario Galić: Preoblikovanje strateškega portfelja blagovnih znamk
 23. Gabrijel Katava: Strateški management v turističnem podjetju
 24. Ajda Demšar: Znanje kot konkurenčna prednost organizacije
 25. Suzana Čotar: Analiza SPIN izbranega podjetja
 26. Vladimir Kukavica: Monte Carlo simulacija v analizi investicijskih odločitev
 27. Barbara Ivančič: Človeški kapital kot konkurenča [!] prednost podjetja
 28. Manja Janša: Zaposlovanje novih sodelavcev kot element strategije širitve podjetja na tuje trge
 29. Bojan Lah: Management v športnih klubih
 30. Lea Poropat: Empirična ocena modela petih silnic na primeru montažnih hiš v Sloveniji
 31. Matej Truden: Učeče se podjetje - podjetje prihodnosti
 32. Rok Kerin: Strateški razvoj vrhunskega športnika v posamičnih športih
 33. Nataša Kobal: Analiza poslanstev in vizij v letnih poročilih slovenskih podjetij
 34. Branko Žnidarič: Učinki reorganizacije javnega zavoda za šport
 35. Zoran Bedrač: Slovenija in Finska: dve poti v družbo znanja
 36. Mojca Petaros: Snovanje vizije in poslanstva v proizvodnem podjetju
 37. Terezija Janković: Reorganizacija turistično-gostinskega podjetja
 38. Lidija Bernard: Uporaba odločitvenega drevesa pri trženju storitve X
 39. Tatjana Ostanek: Uvajanje metode 20 ključev v poslovanje podjetja
 40. Metka Lapanje: Poslovni načrt za pridobivanje sredstev iz strukturnih skladov EU
 41. Gregor Zabukovec: Analiza preoblikovanja proizvodn[j]o usperjenega podjetja v tržno usmerjeno podjetje
 42. Marjan Malovrh: Optimizacija zalog končnih izdelkov v izbranem podjetju
 43. Vesna Jurjavčič: Managerski pristop k motiviranju zaposlenih
 44. Primož Nagode: Strateško merjenje uspešnosti podjetja
 45. Irena Oman: Družinam naklonjena podjetja - utopija ali izziv
 46. Urška Štrukelj: Management znanja in organizacijsko učenje
 47. Aleša Mokorel Sicherl: Strategija in organiziranost mednarodnega podjetja
 48. Andreja Benedičič: Pomen in vloga faktoringa za uspešnost trgovske organizacije
 49. Tadej Grah: Vodenje glasbene skupine
 50. Aleš Gutmaher: Svetovanje managementu pri reorganizaciji javnega zavoda
 51. Jure Rabič: Strateški management v računovodskih servisih
 52. Aleš Bobek: Predstavitev in analiza strateškega načrta
 53. Lidija Ilić: Snovanje strategije rasti podjetja
 54. Mojca Japelj: Ustvarjalno vodenje tima
 55. Laura Stakne: Oblikovanje strateškega načrta za podjetje v ustanavljanju
 56. Gvido Pevec: Vpliv organizacijske klime na uspešnost podjetja
 57. Alja Maurič: Analiza kulture v izbrani organizaciji
 58. Milan Mikolj: Uvajanje uravnoteženega sistema kazalnikov v podjetju X
 59. Tanja Ipavec: Strategija trženja konjeniškega centra

Druga dela (33)

 1. Armand Faganel, Roberto Biloslavo, Aleksander Janeš: The aquaculture industry and opportunities for sustainable tourism
 2. Romana Martinčič, Roberto Biloslavo: Vodenje sprememb v zdravstvenih organizacijah
 3. Sonja Fink Babič, Borut Kodrič, Roberto Biloslavo: Indeks okoljske uspešnosti in okoljsko poročanje podjetij predelovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji
 4. Navtična industrija in trajnostni poslovni modeli
 5. Roberto Biloslavo, Roland Rusjan: Strateške dualnosti v teoriji in praksi managementa
 6. Roberto Biloslavo, Mirela Kljajić-Dervić: Dejavniki uspešnosti managementa znanja
 7. Mirela Kljajić-Dervić, Roberto Biloslavo: Factors affecting effectiveness of knowledge management
 8. Matjaž Nahtigal, Roberto Biloslavo: Evropa ne potrebuje novih železnih zaves
 9. Roberto Biloslavo: Ko jagenjčki obmolknejo
 10. Roberto Biloslavo: Le čevlje sodi naj kopitar - ali morda ne?
 11. Roberto Biloslavo: Psi lajajo, karavana gre dalje
 12. Sonja Fink Babič, Roberto Biloslavo, Borut Kodrič: Quality of environmental reporting and environmental performance index
 13. Aleksander Janeš, Roberto Biloslavo, Armand Faganel: Managing global changes with innovative sustainability
 14. Aleksander Janeš, Armand Faganel, Roberto Biloslavo: Managing global changes with logistics simplified
 15. Katja Mihelič, Nada Trunk Širca, Roberto Biloslavo: Management nepridobitnih organizacij
 16. Bernard McKenna, Roberto Biloslavo: The relationship between concern for environmental sustainability and the capacity for wisdom and other factors among postgraduate business students
 17. Anita Trnavčevič, Roberto Biloslavo, Vinko Logaj, Boris Snoj, Borut Kodrič: Marketinška kultura v vzgojno-izobraževalnih organizacijah
 18. Roland Rusjan, Roberto Biloslavo: Vplivne skupine udeležencev v slovenski prehrambeni panogi
 19. Mojca Aniya Dežman, Roberto Biloslavo: Managers and leaders in organizations of a post-transition economy
 20. Tjaša Rupnik, Roberto Biloslavo: Strateški pomen marketinške kulture v živilsko predelovalni panogi Slovenije
 21. Iris Podobnik, Roberto Biloslavo: Prenos znanja znotraj organizacije
 22. Anton Zidar, Roberto Biloslavo: Nevronske mreže vs. regresijski modeli - napovedovanje povpraševanja na treh vrstah dobrin
 23. Ramon Podreka, Roberto Biloslavo: Vpliv konteksta organizacije na razlikovalne delovne kompetence
 24. Melita Moretti, Roberto Biloslavo: Pomen marketinške kulture za ugled podjetja
 25. Sonja Fink Babič, Roberto Biloslavo: Trajnostno poročanje podjetij
 26. Massimo Manzin, Roberto Biloslavo: Online gambling: today's possibilities and tomorrow's opportunities
 27. Peter Friedl, Roberto Biloslavo: Association of management tools with the financial performance of companies
 28. Roberto Biloslavo: Integralni model za snovanje politike organizacije
 29. Ramon Podreka, Roberto Biloslavo: Vpliv razvoja kontekstualnega znanja na razlikovalne kompetence
 30. Roberto Biloslavo, Armand Faganel, Borut Kodrič, Anita Trnavčevič: Marketinška kultura v storitvenih dejavnostih
 31. Doris Gomezelj Omerzel, Roberto Biloslavo, Anita Trnavčevič: Management znanja v visokošolskih zavodih
 32. Tanja Sekirnik, Roberto Biloslavo: Dejavniki uspešnosti mediacije v sodnih sporih
 33. Anton Zidar, Roberto Biloslavo: Nevronske mreže kot nova metoda za reševanje poslovnih problemov in možnosti uporabe v managementu
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici