Lupa

Statistika RUP

A- | A+ | Natisni

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (19)

 1. Lucija Kokošar: Povezanost trženjskega komuniciranja podjetij z odločitvami gospodinjskih odjemalcev električne energije
 2. Maša Seliškar: Uporaba polepitve vozil kot orodje marketinškega komuniciranja
 3. Janez Rozman: Analiza učinkov marketinškega komuniciranja na poslušanost izbranega radijskega programa
 4. Andrej Ažman: Analiza nakupnih navad potrošnikov čokoladnih izdelkov
 5. Nika Ratković Macuh: Strategija marketinškega komuniciranja za biorazgradljivo plastično embalažo
 6. Nina Pečovnik: Povezanost marketinškega komuniciranja programov zvestobe za otroke in nakupnih odločitev staršev
 7. Darja Babič: Vpliv informiranosti na zadovoljstvo staršev otrok v vrtcih
 8. Simona Bregar: Analiza zadovoljstva komitentov s storitvami bank v Sloveniji
 9. Irena Janja Lužar: Zadovoljstvo uporabnikov s storitvami klinik za male živali
 10. Mateja Žan: Analiza nakupnih navad in zadovoljstva potrošnikov sadja in zelenjave
 11. Vera Gojković: Strategija marketinškega komuniciranja za istospolno usmerjene potrošnike
 12. Urša Bončar: Preučevanje strateških usmeritev in skladnosti z zakonskimi predpisi v farmacevtski industriji
 13. Dragana Japundža: Uvajanje lastne blagovne znamke
 14. Staša Mrhar: Vpliv strategije ekološkega marketinškega komuniciranja na odločitve potrošnikov - v izbranem podjetju
 15. Jernej Jančič: Razvitost marketinške kulture šole
 16. Anja Ristovič: Impulzivni spletni nakupi slovenskih potrošnikov in pomen zunanjih dejavnikov
 17. Lucija Magajna: Tržne raziskave v modni industriji
 18. Anja Kovač: Kultura v mednarodnem poslovanju na primeru študije južnoameriških kultur
 19. Karmen Bračič: Vloga strateških povezav pri doseganju konkurenčne prednosti v mednarodni trgovini z ekološkimi izdelki

Diplomska dela (98)

 1. Maja Mlakar: Medorganizacijski marketing podjetja na tujem trgu
 2. Špela Drev: Strategija marketinga turistične kmetije
 3. Tanja Selič: Marketinško komuniciranje podjetja trgovske dejavnosti
 4. Katja Tičar: Strategija mednarodnega poslovanja izbranega podjetja v panogi filtracije
 5. Maša Zidanšek: Strategija mednarodnega marketinga podjetja v dejavnosti igralništva
 6. Ana Purkart: Strategija digitalno marketinškega komuniciranja v izbranem podjetju
 7. David Knez: Strategija marketinga v izbranem podjetju steklarske industrije
 8. Alma Karić: Strategija marketinškega komuniciranja izbranega podjetja telekomunikacijske industrije
 9. Jerneja Cvikl: Vpliv marketinškega komuniciranja na nakupne odločitve potrošnikov dietne prehrane
 10. Petra Gubanec: Vpliv blagovnih znamk ročnih ur na nakupne odločitve potrošnikov
 11. Neža Poje: Povezanost marketinškega komuniciranja z nakupnimi odločitvami potrošnikov na primeru izbranega izdelka
 12. Martina Rudolf: Vloga in pomen logistike izbranega podjetja v mednarodnem poslovanju
 13. Dijana Vekić: Aktivnosti marketinškega komuniciranja v izbrani zavarovalnici
 14. Deni Zadnik: Vloga in pomen špedicije v mednarodnem poslovanju na primeru izbranega podjetja
 15. Ivon Sergaš: Globalizacija in razvoj držav v svetu
 16. Suzana Krasniči: Management registracije blagovne znamke v EU
 17. Jasmina Smotlak: Strategija marketinga za uvedbo izdelka na izbrani tuji trg
 18. Mojca Langerholc: Vloga in pomen cen v mednarodnem poslovanju
 19. Jernej Smrke: Vpliv kulture na mednarodno poslovanje izbranega podjetja
 20. Ana Luzar: Kultura obdarovanja v mednarodnem poslovanju na primeru Kitajske
 21. Andraž Zlobec: Strategija mednarodnega poslovanja izbranega podjetja v spletnih rezervacijskih sistemih
 22. Matic Plahutnik: Strategija mednarodnega marketinga v izbranem nogometnem klubu
 23. Ana Blaznik: Strategija mednarodnega poslovanja izbranega podjetja v predelovalni dejavnosti
 24. Eva Rozman: Različnost kultur v mednarodnem poslovanju
 25. Karmen Kompara: Strategija mednarodnega poslovanja izbranega podjetja v turistični dejavnosti
 26. Maša Seliškar: Vpliv kulture na strategijo internacionalizacije projektnega podjetja
 27. Dejan Veselinović: Strategija internacionalizacije podjetja avtomobilske industrije na izbrane tuje trge
 28. David Uranjek: Strategija vstopa izbranega podjetja na kitajski trg
 29. Helena Pustovrh: Strategija mednarodnega poslovanja izbranega podjetja v gradbeništvu
 30. Lea Ardani: Strategija managementa prestižnih blagovnih znamk v mednarodnem poslovanju
 31. Blaž Bonča: Strategija obvladovanja tveganj izbranega podjetja v mednarodnem poslovanju
 32. Stana Dodić: Poslovna kultura v mednarodnem poslovanju
 33. Martina Vetrih: Strategija internacionalizacije podjetja v lesnopredelovalni industriji
 34. Astrid Jakomin: Strategija mednarodnega poslovanja podjetja v tekstilni dejavnosti
 35. Davor Cestnik: Internacionalizacija v izbranem podjetju avtomobilske industrije
 36. Slađana Kondić: Analiza zadovoljstva potrošnikov na izbranem bencinskem servisu
 37. Matjaž Turina: Vloga logistike v mednarodnem poslovanju
 38. Marina Tomić: Strategija internacionalizacije izbranega podjetja v generični farmacevtski industriji
 39. Alenka Koren: Analiza ključnih dejavnikov nakupa kozmetike v Sloveniji
 40. Nika Kikovič: Primerjava značilnosti poslovne kulture Cipra in Slovenije
 41. Anja Zupančič: Strategija storitev nizkocenovnega letalskega prevoznika
 42. Stefan Đurđević: Franšizing hotelske dejavnosti v mednarodnem poslovanju
 43. Maja Gantar: Strategija internacionalizacije podjetja v lesni industriji
 44. Petra Perko Fritsch: Strategija managementa dizajna kot konkurenčna prednost podjetij
 45. Anja Sojer: Strategija internacionalizacije multinacionalnega podjetja v kozmetični dejavnosti
 46. Lucija Kokošar: Marketinške strategije in zvestoba potrošnikov na primeru trgovskih podjetij
 47. Tjaša Vrtačnik: Zbirateljstvo kot izraz potrošniške kulture
 48. Maja Ivona Pretnar: Globalizacija in razvoj držav
 49. Jernej Komar: Trgovinska dejavnost v mednarodnem poslovanju
 50. Katja Jarc: Programi zvestobe in zadovoljstvo potrošnikov
 51. Marko Hrvatin: Globalizacijski trendi v glasbeni industriji
 52. Patricija Oblak: Strategija internacionalizacije multinacionalnega podjetja
 53. Bernarda Komadina: Pomen kakovosti za zadovoljstvo uporabnikov zobozdravstvenih storitev
 54. Anja Pečar: Internacionalizacija manjšega slovenskega podjetja v logistični dejavnosti
 55. Lana Tanko: Izvozni model v mednarodnem poslovanju
 56. Kaja Žonta: Kultura v mednarodnem poslovanju
 57. Suzana Kranjc: Poreklo izdelka v mednarodnem poslovanju
 58. Nick Prodani: Strategije vstopa na tuje trge
 59. Rebecca Flegar: Globalizacija v industriji informacijske tehnologije
 60. Denija Rekić: Gospodarska kriminaliteta v mednarodnem poslovanju
 61. Adisa Hasinović: Internacionalizacija podjetja v farmacevtski industriji
 62. Črt Mišmaš: Ovire v mednarodnem poslovanju
 63. Sara Ana Jerebic: Način vstopa na tuje trge
 64. Tina Berk: Projekt internacionalizacije podjetja v telekomunikakcijah - študija primera
 65. Eva Fucka: Različnosti v mednarodnem poslovanju
 66. Klemen Žagar: Analiza športnih aktovnosti za pomen turizma na Bovškem
 67. Gregor Vozlič: Vpliv recesije na mednarodno poslovanje
 68. Živa Aljana Topole: Multinacionalno podjetje v mednarodnem poslovanju
 69. Katja Potočnik: Primer internacionalizacije podjetja v segmentu dobaviteljev
 70. Damjana Žaberl: Poreklo blaga v Evropski uniji
 71. Nataša Bokan: Strategija nastopa podjetja na trgih JV Evrope
 72. Mojca Karin Rehar: Načini vstopa podjetij na tuje trge
 73. Nina Dernovšek: Strategija internacionalizacije slovenskega podjetja
 74. Blaž Intihar: Globalizacija v svetovni avtomobilski industriji
 75. Irena Ušlakar: Strategija internacionaliza[c]ije podjetja
 76. Alen Najdenovski: Bančna garancija kot pomemben instrument zavarovanja v mednarodnem poslovanju
 77. Astrid Arlič: Internacionalizacija podjetja v segmentu letalske opreme
 78. Katja Štahl: Internacionalizacija podjetja v segmentu talnih oblog
 79. Daša Hliš: Internacionalizacija podjetja v segmentu tekstilne industrije
 80. Janez Jelenc: Postopek nadzorovanja v mednarodnem poslovanju podjetja
 81. Nejc Sajovic: Intelektualna lastnina v mednarodni glasbeni industriji
 82. Mateja Merzdovnik: Standardi v mednarodnem poslovanju
 83. Sanita Jakupović: Vloga in pomen logistike v mednarodnem poslovanju
 84. Anja Lavrič: Internacionalizacija v modni industriji
 85. Petra Mesojednik: Carinski postopek pri prevozu posebnega blaga v mednarodnem poslovanju
 86. Petra Romšek: Storitve zemeljske oskrbe letal v mednarodnem poslovanju
 87. Tilen Mrgole: Vpliv poslovnega komuniciranja na mednarodno poslovanje
 88. Laura Gričar: Internacionalizacija podjetja v segmentu predelave plastičnih mas
 89. Kim Prinčič: Strategija internacionalizacije podjetja v segmentu pridelave vin
 90. Janez Praper: Poslovanje v evropskem prostoru
 91. Eva Drofenik: Vloga in pomen kulture v mednarodnem poslovanju
 92. Mario Sarić: Vpliv krize na spletno prodajo teniške opreme v Sloveniji
 93. Urška Sojč: Internacionalizacija podjetja v segmentu bele tehnike
 94. Barbara Aćimović: Vpliv svetovne krize na internacionalizacijo slovenskih podjetij na trgih JV Azije
 95. Anna Poropat: Strategija internacionalizacije v predelovalni industriji
 96. Mitja Bokalič: Outsourcing v svetovni farmacevtski industriji
 97. Vesna Pandžić: Pomen franšizinga v mednarodnem poslovanju
 98. Nina Pečovnik: Pomen kulture v mednarodnem poslovanju

Druga dela (6)

 1. Dragan Kesič: Research of strategic global development trends and competitiveness in the world pharmaceutical industry
 2. Dragan Kesič: Mednarodni izobraževalni teden v Portu na Portugalskem
 3. Dragan Kesič: Izzivi globalizacije v svetovni farmacevtski industriji
 4. Dragan Kesič: Pharmaceutical industry in strategic development
 5. Dragan Kesič: Globalization influences strategic changes and movements
 6. Dragan Kesič: Strategic development trends in the world pharmaceutical industry
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici